Projektid

Oma igapäeva tegevusi viime ellu tegevusprogrammi kavandatud tegevuste alusel, millest  mõned on ajaliselt piiritletud ja mõned toimuvad läbivalt terve aasta jooksul. Tegevuste olulisemateks eesmärkideks on meie liikmesorganisatsioonide ning võrgustikupartnerite kaasamine ja pädevuste edasiarendamine, EPIKoja rolli tugevdamine siseriiklikus poliitikakujundamise protsessis ja puuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse tõstmine. Lisaks viime läbi ka mitmesuguseid lisaprojekte.

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuste rahastamine 2024. aastal:

  • Sotsiaalministeerium Eesti Puuetega Inimeste Fondi kaudu
  • Aktiivsete Kodanike Fondi toel Ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise projekt (01.10.2022-29.02.2024)
  • DREE projekt Puuetega inimeste õigused seoses Euroopa Parlamendi valimistega (01.04.2023 - 30.06.2024)
  • Justiitsministeerium Erivajadustega isikute õigusnõustamise kättesaadavuse parandamine (01.04.2017-31.03.2025)
  • Sotsiaalministeerium Omastehoolduse veebilahendus (01.06.2023-31.12.2025)
  • Eesti-Läti koostööprojekt Access Routes ligipääsetavuse parandamine loodusturismis ja kultuuriväärtuste valdkonnas (01.10.2023 - 31.03.2026)
  • NordPlus koostööprojekt Accessibility = Possibility ligipääsetavuse alase teabe koondamine (01.07.2023 - 30.09.2024)
  • Erasmus + Digital for all - puuetega inimeste digipädevuste arendamine (01.11.2023 - 31.12.2025)

Projektid:

ÜLES