Tegevused ja projektid

Oma igapäeva tegevusi viime ellu tegevusprogrammi kavandatud tegevuste alusel, millest  mõned on ajaliselt piiritletud ja mõned toimuvad läbivalt terve aasta jooksul. Tegevuste olulisemateks eesmärkideks on meie liikmesorganisatsioonide ning võrgustikupartnerite kaasamine ja pädevuste edasiarendamine, EPIKoja rolli tugevdamine siseriiklikus poliitikakujundamise protsessis ja puuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse tõstmine. Lisaks viime läbi ka mitmesuguseid lisaprojekte.

Tegevuskavad:

ÜLES