Olulisemad arvamused ja pöördumised

Oma igapäevatöös koostame ja edastame riiklikul tasandil pöördumisi, ja arvamusi puuetega inimesi puudutavates küsimustes ning murekohtades. Alljärgnevalt leiate meiepoolsed pöördumised erinevate ametiasutuste poole.

Olulisemad arvamused ja pöördumised:

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019

12.01 - Lisa arvamus mootorsõidukimaksu seaduse eelnõule
12.01 - Pöördumine seoses teenuste omaosaluse ja sissetulekupiiri kehtestamisega
15.02 - Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanekud pikaajalise hoolduse reformi II etappi
04.03 - Eesti Puuetega Inimeste Koja arvamus rehabilitatsiooniteenuste VTK-le
15.03 - Ettepanekud seoses puude mõiste ja PISTS alusel makstava toetuse eesmärgi ja termini sõnastamisega ning arvamus PISTS ja SHS muudatustega seonduvalt
26.03 - Eesti Puuetega Inimeste Koja arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõule
26.03 - Eesti Puuetega Inimeste Koja poolsed täiendused ÜKP tuleviku Eesti seisu- ja lähtekohtadesse 2028. aastal algava EL pikaajalise eelarve läbirääkimisteks
12.04 -Pöördumine seoses teenuse loomisega intellektipuudega ja autismispektrihäirega lastele
14.05 - Eesti Puuetega Inimeste Koja arvamus töötuskindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusele
29.05 - Eesti Puuetega Inimeste Koja pöördumine lapsevanemate jagatud hooldusõiguse korral puudega lapse sotsiaaltoetuste maksmise teemal

30.10 - Eesti Puuetega Inimeste Koja arvamus mootorsõidukimaksu seaduse eelnõule
19.09 - Eesti Puuetega Inimeste Koja pöördumine sotsiaalkomisjoni poole seoses rahvaalgatusega „Tugiisik lepinguga tööle“ ja Õiguskantsleri ettepanekutega Riigikogule Lille Kodu väärkohtlemise juhtumite järgselt
31.08 - Eesti Puuetega Inimeste Koja arvamus sotsiaalhoolekande seaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõule
18.08 - Eesti Puuetega Inimeste Koja arvamus mootorsõidukimaksu seaduseelnõu väljatöötamiskavatsusele
07.07 - EPIKoja pöördumine eestikeelsetele filmidele vaegkuuljate subtiitrite tegemiseks eelarveliste vahendite ettenägemiseks filmide tootmisel ning ettepanek Eesti Filmiauhindade jagamise aluskriteeriumide osas
07.07 - Pöördumine Vabariigi Valitsusele ja ministeeriumitele tähelepanu juhtimiseks, et eelarveliste vahendites eraldataks ressursse ligipääsetavuse tagamiseks nii asutuste kui avalikus kommunikatsioonis, vabariiklike tähtpäevade ja sündmuste korraldamisel
15.06 - Pöördumine seoses pikaajalise kaitstud töö teenuse jätkumisega 2024. aastast
26.05 - Pöördumine vaegkuuljate subtiitrite teemal
26.05 - Pöördumine EPIKoja kaasamiseks kultuuri ligipääsetavuse tegevuskava koostamiseks
11.04 - Pöördumine seoses Lille Kodus aset leidnud väärkohtlemise juhtumitega
05.04 - Sündmuste ligipääsetavuse rahastamine
27.01 - EPIKoja ja Eesti Pimedate Liidu ühispöördumine Eesti Vabariigi Presidendi kantseleile 105. vabariigi aastapäeva ligipääsetavuse tagamiseks
19.01 - Arvamus ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõule
11.01 - Pöördumine puuetega inimestele ligipääsetava vabariigi aastapäeva tähistamise traditsiooni jätkamiseks

22.10 - Pöördumine Presidendi Kantseleile seoses ligipääsetavusega
27.08 - EPIKoja vastuskiri Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõu kohta
23.08 - EPIKoja arvamus taastava õiguse kontseptsiooni kohta
23.08 - EPIKoja arvamus Personaalmeditsiini VTK-le
03.05 - EPIKoja seisukoht seoses EL 2021-2027 toetustega
07.04 - EPIKoja arvamus ligipääsetavuse direktiivi osas
26.03 - Eesti Puuetega Inimeste Koja kolm ettepanekut kohalikel valimistel osalevatele erakondadele
25.03 - EPIKoja arvamus Meediateenuste seaduse muutmise seaduse eelnõule
24.03 - EPIKoja arvamus harvikhaigustega lastele toetuse määruse muutmise eelnõule
22.03 - EPIKoja pöördumine seoses erihoolekandeteenustelt eemalviibimisega
19.02 - EPIKoja arvamus PsAS muutmise eelnõule
20.01 - EPIKoja arvamus alushariduse seaduse eelnõule
19.01 - EPIKoja ettepanekud koalitsioonileppesse

13.01 - EPIKoja pöördumine haridus- ja teadusministrile
11.01 - EPIKoja arvamus PsAS muutmise eelnõule

ÜLES