Olulisemad arvamused ja pöördumised

Oma igapäevatöös koostame ja edastame riiklikul tasandil pöördumisi, ja arvamusi puuetega inimesi puudutavates küsimustes ning murekohtades. Alljärgnevalt leiate meiepoolsed pöördumised erinevate ametiasutuste poole.

Olulisemad arvamused ja pöördumised:

  • 2021
  • 2020
  • 2019
ÜLES