Eesti Puuetega Inimeste Koda MTÜ

Üldtelefon: +372 661 6629
Üldmeil: epikoda@epikoda.ee
Facebook: facebook.com/EPIKoda

Eesti Puuetega Inimeste Koda on katuseorganisatsioon puuetega inimeste ühendustele üle Eesti, ühendades 16 piirkondilikku, 32 puude-spetsiifilist liitu ja ühendust ja 4 toetajaliiget. Omades puuetega inimesi puudutavates küsimustes valdkondlikku pädevust ja kompetentsi, osaledes esindus- ja eestkosteorganina puuetega inimesi puudutavate poliitikate kujundamises ning teades läbi igapäevase võrgustiku töö puuetega inimeste olukorda, oleme esmaseks kontaktiks puuetega inimesi puudutavates küsimustes.

Registrikood 80014660
Toompuiestee 10, Tallinn 10137
Arveldusarve nr. EE28 1010 0520 3058 4000 SEB

Eesti Puuetega Inimeste Koda on kantud tulumaksuga mittemaksustavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Tegevjuht
Tel: +372 661 6393
E-post: anneli.habicht@epikoda.ee

Anneli Habicht

Anneli endast: Mu haridus on mitmepalgeline – olen õppinud ärijuhtimist ja andragoogikat (MA). Magistritöös uurisin erivajadustega üliõpilaste kõrgkooliõpingute kogemusi. Eelnevas tööelus vastutasin erinevates hotellides klienditeeninduse, müügi, turunduse ja personali juhtimise eest. Erivajadustega inimeste valdkonda on mind toonud puudega tütre vanemaks olemise kogemus. 2003 alustasin koolitajana erivajadustega klientide teenindamise koolitusi, täna loen Tallinna Ülikoolis külalislektorina erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamise kursust. EPIKojas on minu rolliks suunata igapäevatööd, mis tähendab mitmekihilist vastutamist. Igav ei hakka ja väljakutsed otsa ei saa. Õnneks on meie väike meeskond ühtehoidev, tegus ja inspireeriv ning koos suudame ületada ka kõrgemaid latte.

Teised Annelist: Anneli huumorimeel on ületamatu ja vajab kohati harjumist. Näiteks hirmutas ta sellega meeskonna esimesel kohtumisel ja tööintervjuu käigus nii ära, et “EI” oli ikka väga lähedal. Määravaks sai Anneli mitmekülgne haridus, töökogemus valdkondades mida teistel meeskonna liikmetel polnud ning isiklikud kogemused. On hea meel, et toona kõhutunnet usaldasime. Anneli on tore kaaslane ning uskumatult töökas ja põhjalik, tehes oma tööd süsteemselt ja kohesetundlikult. Temaga võib luurele minna!

Peaspetsialist välissuhete valdkonnas
GSM: +372 5014164
E-post: meelis.joost@epikoda.ee

Meelis Joost

Meelis endast: Olen õppinud graafilist disaini ja keeli – eesti keelt Tartu Ülikoolis ja norra keelt ning kirjandust Oslo Ülikoolis. EPIKojas töötan välissuhete arendajana 2001. aastast – esmalt osalise koormusega, kuid alates 2003.aasta suvest täiskoormusega. Alates 2004 tegutsen EPIKoja käepikendusena Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees. Olen ka 2003 asutatud Sihtasutus Eesti Agrenska Fond EPIKoja poolne juhatuse liige. Töö EPIKojas on vaheldusrikas – kohtun oma välissuhete arendamise ja Euroopa Liidu teemalises tegevuses väga paljude erinevate inimestega.

Teised Meelisest: Kuigi esmapilgul võib tunduda, et Meelis veedab suurema osa oma ajast välismaal või lennujaamas, on ta vaatamata sellele meeskonna jaoks alati olemas. Pikaajaline töökogemus puuetega inimeste organisatsioonis, annab talle hindamatu teadmiste- ja kogemusepagasi. Ta on hea esineja, tähelepanelik kuulaja ning emotsionaalne suhtleja. Oma seisukohti kaitseb ta kirglikult, isegi kui see võib viia teda teistega vastuollu.

Peaspetsialist, sh ajakirja SINUGA projektijuht
Tel: +372 661 6614
E-post: helen.kask@epikoda.ee

Helen Kask

Helen endast: Hariduselt olen haridusteaduste magister – 2010 lõpetasin Tallinna Ülikoolis eripedagoogika ning kaks aastat hiljem eripedagoog-nõustaja eriala. Ülikooli õpingud tõid mind 2011 aastal praktikale EPIKotta, töö kojas võlus mind niivõrd, et pärast praktika lõppu enam minema ei saanudki. Koja töödes kõnetabki mind haridusega seonduv, olen panustanud erinevate teabe-, õppe- ja töömaterjalide ettevalmistamisse. Naudin ka erinevate ligipääsetavuse teemadega tegelemist ning meie kommunikatsiooni tegevuste planeerimist ja korraldamist, muuhulgas toimetan EPIKoja ajakirja Sinuga. 2018. aastast jätkasin enesetäiendamist Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistriõpingute erialal.

Teised Helenist: Helen on see, kes oskab töö juures luua õhkkonna, kus töötegemine läheb kiiresti ja õhtu jõuab kätte märkamatult. Helen oskab oma stoilise rahuga ja kahe jalaga maa peal suhtumisega kiiresti lahendada probleemseid olukordi.

Peaspetsialist
Tel: +372 661 6614
E-post: tauno.asuja@epikoda.ee

Tauno Asuja

Tauno endast: Olen aastal 2005 lõpetanud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö õpingud ning ülikooli algusaastatest töötanud valdkonnas- alustanud lastekaitsest ja üsna pea leidnud ennast töötamast vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimestega. Pikim töökogemus on olnud 8 aastat Tallinna Puuetega Inimeste Koja igapäevast tööd juhtides, mis on andnud väärtusliku ja hindamatu kogemuse isikliku arengu seisukohast. Töö kolmanda sektori organisatsioonis paelub eeskätt mitmekülgsete väljakutsetele lahenduste leidmise, uute algatuste käivitamise ja vajaduses pidevalt uusi oskusi ja teadmisi omandada.

Teised Taunost: Tauno, värskeim EPIKoja meeskonnaliige, oskas kohe “ujuda” kui ta meiega liitus – põhjuseks varasem pikaaegne kogemus Tallinna Puuetega Inimeste Kojast. Tööd tehes on Tauno heatujuline, mitmekülgne ja täpne. Ta märkab detaile, kuid oskab samal ajal ka suurt pilti silme ees hoida.

Nõustaja (töövõime hindamise ja puude tuvastamise valdkonnas)
Tel: +372 6715909
E-post: noustaja@epikoda.ee

Kristi Rekand

Kristi endast: Olen omandanud magistrikraadi sotsiaatöö ja õiguse erialal ning töötanud senini nii avalikus kui ka kolmandas sektoris. Eriline huvi ja võiks öelda, et isegi missioon seondub psüühiliste erivajadustega inimeste ning nende põhi-ja inimõiguste kaitsega. Usun, et ilma liialdusteta võib öelda, et olen hingest inimõiguslane ning soovin seista selle eest, et erivajadustega inimeste huvid oleksid tagatud ja diskrimineerimiseta kaitstud olenamata valdkonnast. Erivajaduse puhul on minu jaoks tegemist teemaga, mis puudutab elu loomuliku osana rohkemal või vähemal määral igat inimest. Soovides baseeruda inimlikkusele ja väärtustades kõike head ja erilist, mida on kahtlemata igas inimeses, soovin anda oma panuse inimväärikuse ja igaühe enesemääramisõiguse tagamisele. EPIKojas nõustajana töötamine on loomulik jätk senisele tööalasele ja isiklikule arengule ning loodan olla olemas oma teadmiste ja isikuomaduste pinnal nii erivajadustega inimeste kui ka ühiskonna jaoks, andes samas panuse ka toetava kolleegina.

Teised Kristist: Kristi on meie meeskonna värskeim liige. Kristi töötab meist kõigist enim eesliinil, silmast-silma nõustades. Oleme märganud, et võimalus erivajadustega inimesi aidata, kasutades parimal moel oma kompetentse, paneb Kristi silmad särama. Iseäranis siis, kui kliendijuhtumid on keerukad, kuid lahenevad klienti päriselt toetaval viisil. Kristi on meie tiimi ainus jurist ning seeläbi meie kõigi jaoks oluline õppimise ja arengu allikas. Ta on ka ise agar õppima – tunneb elavat huvi Eesti Puuetega Inimeste Koja toimimise, meie liikmete käekäigu ning koja eesmärkide saavutamise vastu. Kuigi Kristi töö pole kergete killast, suudab ta mingi ime läbi säilitada optimistliku meeleolu ja sirge selja.

Peaspetsialist
Tel: +372 661 6393
E-post: marjaliisa.pihlak@epikoda.ee

Marja-Liisa Pihlak

Marja-Liisa endast: Pärast keskkooli lõppu oli mul kindel eesmärk õppida füsioterapeudiks või psühholoogiat. Valituks sai siiski viimane eriala ja 2004. a omandasingi psühholoogi diplomi, mis viis mind töötamiseni erivajadusega inimeste tegevusjuhendajana. Elu on toonud mulle palju väljakutseid ja olen tegelnud nii arhiivi töötajana kui värbamiskonsultandina renditööjõudu pakkuvates ettevõtetes. Sisemise kutse najal asusin õppima paari aasta eest sotsiaaltööd ja eelviimasel kursusel proovisin õnne kandideerides EPIKoja peaspetsialisti kohale. Olen siiralt tänulik, et osutusin valituks ja olen saanud tegelda valdkonnas, mis mind südamest kõnetab.

Teised Marja-Liisast: Marja-Liisa oskab kõnetada meie klientide südameid. Seda võimaldab tema mitmekülgne haridus, kuhu mahub parasjagu psühholoogilisi ja sotsiaaltööalaseid teadmisi. Teda iseloomustab kohusetundlikkus. Marja-Liisa muudab imeliseks tähelepanuvõime, mille abil ta märkab oma kolleegide ja klientide juures omadusi, mille mainimine paneb need inimesed ennast hästi tundma.

Selleks, et meie tegemised sujuksid ladusalt ning maja külalised tunneksid ennast hästi, on igapäevaselt abiks:

Tiiu Lill
Maja perenaine
Tel: +372 661 6629

Tiiu on EPIKoja hea haldjas, kes seisab hea selle eest, et kõik üritused meie majas kulgeksid viperdusteta. Tiiu oma töös on äärmiselt kohusetundlik ja täpne. Oma lahke ja sõbraliku olemusega võlub ta nii meie maja enda inimesi kui ka külalisi väljastpoolt.

Andrus Helenurm
Valvur
Tel: +372 661 6629

Ene Oga
Valvur
Tel: +372 661 6629

Rein Järve
hoovikoristaja
Tel: +372 661 6629

Olga Moler
koristaja
Tel: +372 661 6629

**Raamatupidamisteenust osutab Arendusprojektide Keskus T&T
Kontaktisik Anne Tang
GSM: +372 50 93 827, +372 51 03 023
E-post: pdc@pdc.ee

Illustratsioon: mees suure luubiga lugemas paberilehte.
ÜLES