EPIKoja tutvustus

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine.

Kes me oleme?

 • Avalikes huvides tegutsev vabaühendus.
 • Katusorganisatsioon Eestis tegutsevatele puuetega inimeste organisatsioonidele.
 • Võrgustik, kuhu kuulub 15 maakonna puuetega inimeste koda ning 34 üleeestilist puude- või kroonilise haiguse spetsiifilist liitu ja ühendust. Lisaks 6 toetajaliiget. Kokku esindame rohkem kui 300 organisatsiooni üle Eesti.
 • Puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiline koostööorgan.
 • Arvamusliider puuetega inimeste küsimustes.
 • Partner riigile, kohalikele omavalitsustele, erasektorile ja teistele vabaühendustele puuetega inimestega seonduvates teemades.
 • EPIKoja on Euroopa Patsientide Foorumi ja Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi liige.

Mida me teeme oma eesmärkide elluviimiseks?

 • Osaleme puuetega inimesi ja kroonilisi haigeid puudutavate poliitikate kujundamisel.
 • Tõstame ühiskonna teadlikkust puuetega inimeste ja krooniliste haigete õigustest ja vajadustest.
 • Nõustame puuetega inimesi ja kroonilisi haigeid.
 • Anname välja juhend- ja teabematerjale.
 • Edastame infot meie liikmesorganisatsioonidele, puuetega inimestele ja partneritele.
 • Korraldame infopäevi, koolitusi ja konverentse.

Meie visioon: on olla sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.

Meie missioon: on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

Eesti Puuetega Inimeste Koda on Euroopa puuetega inimeste foorumi (EDF) ja Euroopa patsientide foorumi liige.

Lisalugemiseks:
Meie tööks olulised dokumendid.
Lähtume oma töös Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.
Vaata ka meie infovoldikut.

Olulise info koondame oma uudiskirja ning meie tegemisi saab jälgida ka Facebookis.

KOKKUVÕTE ▼

Eesti Puuetega Inimeste Koda –
lühi-nimega EPI-Koda –
on kõige tähtsam puuetega inimeste organisatsioon Eestis.

Organisatsioon

2 või rohkem inimest tegutsevad koos ühise eesmärgi nimel.

Päeva-keskused, tugi-keskused ja hoolde-kodud
on puuetega inimeste organisatsioonid.

Nad tegutsevad puuetega inimeste heaks.

 

Firmad ja ette-võtted on teistmoodi organisatsioonid – nendel on oluline ka rahaline kasu.

 

EPIKoda kaitseb puuetega inimeste huvisid,
aitab parandada puuetega inimeste elu
ja lahendada nende probleeme.

 

EPIKoda seisab puuetega inimeste õiguste eest,
selgitades ka teistele inimestele,
missugused õigused on krooniliste haigustega ja puuetega inimestel.

EPIKoda on arvamus-liider, kelle käest küsitakse nõu,
kui teemaks on puuetega inimesed.

 

Seaduste loojad peavad küsima EPIKojalt nõu,
kui teevad puuetega inimesi puudutavaid otsuseid.

 

EPIKoda aitab puuetega inimesi ja kroonilisi haigeid,
et nad saaksid oma eluga paremini hakkama.

Samuti antakse nõu puuetega inimeste lähedastele.

 

EPIKoda on katus-organisatsioon,
mis ühendab erinevaid puuetega inimeste organisatsioone.

 

EPIKoja liikmeteks on ligi 300 organisatsiooni üle Eesti,
nende seas 16 puuetega inimeste koda,

34 puude-põhist liitu ja ühendust,
lisaks 6 toetaja-liiget.

EPIKoda teavitab oma liikmeid oma tegevusest.

Korraldatakse info-päevi, koolitusi ja konverentse,
antakse välja juhendeid ja info-voldikuid.

EPIKoda on Euroopa puuetega inimeste foorumi
ja Euroopa patsientide foorumi liige,
mis tähendab, et
EPIKoda teeb koos-tööd ka teiste maade puuetega inimeste organisatsioonidega.

Illustratsioon: kolm erinevas vanuses inimest seisavad. Ühel meesterahval on laps süles.
ÜLES