EPIKoja tutvustus

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine.

Kes me oleme?

 • Avalikes huvides tegutsev vabaühendus.
 • Katusorganisatsioon Eestis tegutsevatele puuetega inimeste organisatsioonidele.
 • Võrgustik, kuhu kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust. Lisaks 5 toetajaliiget. Kokku esindame umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.
 • Puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiline koostööorgan.
 • Arvamusliider puuetega inimeste küsimustes.
 • Partner riigile, kohalikele omavalitsustele, erasektorile ja teistele vabaühendustele puuetega inimestega seonduvates teemades.
 • EPIKoja on Euroopa Patsientide Foorumi ja Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi liige.

Mida me teeme oma eesmärkide elluviimiseks?

 • Osaleme puuetega inimesi ja kroonilisi haigeid puudutavate poliitikate kujundamisel.
 • Tõstame ühiskonna teadlikkust puuetega inimeste ja krooniliste haigete õigustest ja vajadustest.
 • Nõustame puuetega inimesi ja kroonilisi haigeid.
 • Anname välja juhend- ja teabematerjale.
 • Edastame infot meie liikmesorganisatsioonidele, puuetega inimestele ja partneritele.
 • Korraldame infopäevi, koolitusi ja konverentse.

Meie visioon: on olla sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.

Meie missioon: on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

Eesti Puuetega Inimeste Koda on Euroopa puuetega inimeste foorumi (EDF) ja Euroopa patsientide foorumi liige.

Lisalugemiseks:
Meie tööks olulised dokumendid.
Lähtume oma töös Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.
Vaata ka meie infovoldikut.

Olulise info koondame oma uudiskirja ning meie tegemisi saab jälgida ka Facebookis.

Illustratsioon: kolm erinevas vanuses inimest seisavad. Ühel meesterahval on laps süles.
ÜLES