EPIKoja tutvustus

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine.

Kes me oleme?

 • Avalikes huvides tegutsev vabaühendus.
 • Katusorganisatsioon Eestis tegutsevatele puuetega inimeste organisatsioonidele.
 • Võrgustik, kuhu kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust. Lisaks 5 toetajaliiget. Kokku esindame umbes 285 organisatsiooni üle Eesti.
 • Puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiline koostööorgan.
 • Arvamusliider puuetega inimeste küsimustes.
 • Partner riigile, kohalikele omavalitsustele, erasektorile ja teistele vabaühendustele puuetega inimestega seonduvates teemades.

Mida me teeme oma eesmärkide elluviimiseks?

 • Osaleme puuetega inimesi ja kroonilisi haigeid puudutavate poliitikate kujundamisel.
 • Tõstame ühiskonna teadlikkust puuetega inimeste ja krooniliste haigete õigustest ja vajadustest.
 • Nõustame puuetega inimesi ja kroonilisi haigeid.
 • Anname välja juhend- ja teabematerjale.
 • Edastame infot meie liikmesorganisatsioonidele, puuetega inimestele ja partneritele.
 • Korraldame infopäevi, koolitusi ja konverentse.

Meie visioon: on olla sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.

Meie missioon: on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

Lisalugemiseks:
Meie tööks olulised dokumendid.
Lähtume oma töös Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.
Vaata ka meie infovoldikut.

Olulise info koondame oma uudiskirja ning meie tegemisi saab jälgida ka Facebookis.

Illustratsioon: kolm erinevas vanuses inimest seisavad. Ühel meesterahval on laps süles.
ÜLES