Töögrupid

Meie tegevmeeskond, juhatuse liikmed ja võrgustiku liikmed võtavad igapäevaselt osa erinevatest töögruppidest ümarlaudadest ja aruteludest. 

NR Nimetus Looja Esindaja Ajaline kestvus
1 Abivahendi spetsialisti kutsete kutsekomisjon Kutsekoda/Eesti Tegevusterapeutide Liit Tauno Asuja Tähtajatu
2 Eakate Poliitika Komisjon SoM Monika Haukanõmm, Eha Leppik Tähtajatu
3 Eesti Haigekassa nõukogu Eesti Haigekassa Ulvi Tammer-Jäätes 2021 alates
4 Eesti Haridusfoorum MTÜ Tähtajatu
5 Eesti Puuetega Inimeste Fond SoM Meelis Joost, Toomas Sepp Tähtajaline 2022 -
6 Eesti Säästva Arengu komisjon Vabariigi Valitsus Maarja Krais-Leosk, Meelis Joost Tähtajaline
7 European Disability Forum (EDF) EDF
8 Ravijuhendite Nõukoda Eesti Haigekassa Senta Michelson Tähtajaline 2021-2023
9 Rehabilitatsiooniprogrammide hindamiskomisjon SKA Tauno Asuja Tähtajatu
10 SA Eesti Agrenska Nõukogu ja juhatus Eesti Agrenska Fond SA Meelis Joost Tähtajatu
11 SA Eesti Koostöö Kogu Vabariigi President Monika Haukanõmm Tähtajatu
12 SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskuse Nõukogu HNRK Tähtajaline 2015-2023
13 Siirdamisnõukogu Vabariigi Valitsus Janika Alak Tähtajaline
14 Soodusravimikomisjon SoM Ulvi Tammer-Jäätes Tähtajatu
15 Sotsiaalhoolekande kutsenõukogu Kutsekoda Mihkel Tõkke 2021 - 2025
16 Sotsiaaltöötaja kutse kutsekomisjon Kutsekoda Kerti-Kollom Seidelberg 2018 - 2022
17 Tegevusterapeudi kutse kutsekomisjon Kutsekoda Tauno Asuja Tähtajaline 2018-2023
18 Tervisesüsteemi kvaliteedistrateegia 2020 juhtrühm SoM Ulvi Tammer-Jäätes Tähtajaline 2016-2023
19 Noorte Nõukogu HTM Kadri Palk Tähtajatu
20 Võrdse kohtlemise võrgustik Eesti Inimõiguste Keskus Tauno Asuja, Mari Puuram (asendusliige) Tähtajatu
21 Euroopa Patsiendi Foorumi (EPF) digitervise töörühm EPF Janek Kapper al 2018
22 Haigekassat nõustava tervishoiuteenuste loetelu komisjon Haigekassa Kristi Rekand, Ann Paal (asendusliige) 2021-2023
23 Regionaalhaigla eetikanõukogu PERH Valmar Ammer Tähtajaline 2019-2022
24 Puuetega inimeste õiguste nõukoda Õiguskantsler Maarja Krais- Leosk Tähtajaline 2023-2027
25 PERH patsiendinõukoda PERH Katrin Nugis Tähtajatu
26 Inimkeskse ja integreeritud eriarstiabi ja haiglavõrgu arendamise juhtkomisjon SoM Tähtajaline 2020-2022
27 Ravimipoliitika väljatöötamise töörühm SoM Killu Kaare, Kaido Vaatemäe, Janek Kapper, Monika Haukanõmm Tähtajatu
28 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa Komisjon Monika Haukanõmm 2020-2025
29 Minuomavalitsus.ee töörühm - mõõdikud Rahandusministeerium 2021
30 Uue põlvkonna Tervise infosüsteemi (UpTIS) juhtrühm SoM Janek Kapper, Tauno Asuja (asendusliige) 2021-2022
31 Töövõimekao ennetussüsteemi töörühm SoM Kristi Rekand 2021-2022
32 Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 juhtkomisjon HTM Mari Puuram al 2020
33 Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 juhtkomisjon HTM Tauno Asuja al 2020
34 Heaolu Arengukava 2023-2030 juhtkomitee SoM Maarja-Krais Leosk al 2021
35 Avatud Valitsemise eksperdirühm Riigikantselei Maarja Krais-Leosk al. 2022
36 E-tervise strateeginõukogu Sotsiaalministeerium Katrin Nugis
37 Euroopa Liidu siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade seirekomisjon Siseministeerium Meelis Joost al 2022
38 Riiklik sõeluuringute juhtkomitee SoM Maarja Krais-Leosk, Janek Kapper (asendusliige) tähtajatu
39 Ésmatasandi tervishoiu nõukogu SoM Maarja Krais-Leosk tähtajatu
40 ESTA sotsiaalvaldkonna hindamiskomisjon ESTA Kadri Palk tähtajatu
41 Lastegarantii juhtrühm SoM Kadri Palk tähtajatu
42 Noortegarantii juhtrühm HTM Kadri Palk tähtajatu
43 Kaasava hariduse hindamiskomisjon Riigi Tugiteenuste Keskus Kadri Palk Tähtajaline 2024-2027
44 Koduohutuse tegevuskava juhtkomisjon Siseministeerium Kristi Kähär 31.12.2024
45 Ravimite hindamise töörühm SoM Katrin Nugis, Janek Kapper (asendusliige)
46 Raviteekondade kiirendiprogrammi hindamiskomisjon Tervisekassa Kristi Rekand mai 2024-veebruar 2025
Illustratsioon: mees ja naine istuvad laua taga ning suruvad teineteisel kätt.
ÜLES