Töögrupid

Meie tegevmeeskond, juhatuse liikmed ja võrgustiku liikmed võtavad igapäevaselt osa erinevatest töögruppidest ümarlaudadest ja aruteludest. 

NR Nimetus Looja Esindaja Ajaline kestvus
1 Abivahendi spetsialisti kutsete kutsekomisjon Kutsekoda/Eesti Tegevusterapeutide Liit Tauno Asuja Tähtajatu
2 Eakate Poliitika Komisjon SoM Monika Haukanõmm, Eha Leppik Tähtajatu
3 Eesti Haigekassa nõukogu Eesti Haigekassa Monika Haukanõmm 2021 alates
4 Eesti Haridusfoorum MTÜ Tähtajatu
5 Eesti Puuetega Inimeste Fond SoM Monika Haukanõmm, Toomas Sepp Tähtajaline 2022 -
6 Eesti Säästva Arengu komisjon Vabariigi Valitsus Maarja Krais-Leosk, Meelis Joost Tähtajaline
7 European Disability Forum (EDF) EDF
8 Ravijuhendite Nõukoda Eesti Haigekassa Senta Michelson Tähtajaline 2021-2023
9 Rehabilitatsiooniprogrammide hindamiskomisjon SKA Tauno Asuja Tähtajatu
10 SA Eesti Agrenska Nõukogu ja juhatus Eesti Agrenska Fond SA Meelis Joost Tähtajatu
11 SA Eesti Koostöö Kogu Vabariigi President Monika Haukanõmm Tähtajatu
12 SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskuse Nõukogu HNRK Tähtajaline 2015-2023
13 Siirdamisnõukogu Vabariigi Valitsus Janika Alak Tähtajaline
14 Soodusravimikomisjon SoM Ulvi Tammer-Jäätes Tähtajatu
15 Sotsiaalhoolekande kutsenõukogu Kutsekoda Mihkel Tõkke 2021 - 2025
16 Sotsiaaltöötaja kutse kutsekomisjon Kutsekoda Kerti-Kollom Seidelberg 2018 - 2022
17 Tegevusterapeudi kutse kutsekomisjon Kutsekoda Tauno Asuja Tähtajaline 2018-2023
18 Tervisesüsteemi kvaliteedistrateegia 2020 juhtrühm SoM Ulvi Tammer-Jäätes Tähtajaline 2016-2023
19 Noorte Nõukogu HTM Mari Puuram, Jakob Rosin Tähtajatu
20 Võrdse kohtlemise võrgustik Eesti Inimõiguste Keskus Tauno Asuja, Mari Puuram (asendusliige) Tähtajatu
21 Euroopa Patsiendi Foorumi (EPF) digitervise töörühm EPF Janek Kapper al 2018
22 Haigekassat nõustava tervishoiuteenuste loetelu komisjon Haigekassa Kristi Rekand, Ann Paal (asendusliige) 2021-2023
23 Regionaalhaigla eetikanõukogu PERH Valmar Ammer Tähtajaline 2019-2022
24 Puuetega inimeste õiguste nõukoda Õiguskantsler Monika Haukanõmm Tähtajaline 2019-2023
25 PERH patsiendinõukoda PERH Kristi Rekand Tähtajatu
26 Inimkeskse ja integreeritud eriarstiabi ja haiglavõrgu arendamise juhtkomisjon SoM Tähtajaline 2020-2022
27 Ravimipoliitika väljatöötamise töörühm SoM Killu Kaare, Kaido Vaatemäe, Janek Kapper, Monika Haukanõmm Tähtajatu
28 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa Komisjon Monika Haukanõmm 2020-2025
29 Minuomavalitsus.ee töörühm - mõõdikud Rahandusministeerium 2021
30 Uue põlvkonna Tervise infosüsteemi (UpTIS) juhtrühm SoM Janek Kapper, Tauno Asuja (asendusliige) 2021-2022
31 Töövõimekao ennetussüsteemi töörühm SoM Kristi Rekand 2021-2022
32 Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 juhtkomisjon HTM Mari Puuram al 2020
33 Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 juhtkomisjon HTM Tauno Asuja al 2020
34 Heaolu Arengukava 2023-2030 juhtkomitee SoM Maarja-Krais Leosk al 2021
35 Avatud Valitsemise eksperdirühm Riigikantselei Maarja Krais-Leosk al. 2022
36 E-tervise strateeginõukogu Sotsiaalministeerium Janek Kapper
37 Euroopa Liidu siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade seirekomisjon Siseministeerium Meelis Joost al 2022
38 Riiklik sõeluuringute juhtkomitee SoM Maarja Krais-Leosk, Janek Kapper (asendusliige) tähtajatu
39 Ésmatasandi tervishoiu nõukogu SoM Maarja Krais-Leosk tähtajatu
Illustratsioon: mees ja naine istuvad laua taga ning suruvad teineteisel kätt.
ÜLES