Töögrupid

Meie tegevmeeskond, juhatuse liikmed ja võrgustiku liikmed võtavad igapäevaselt osa erinevatest töögruppidest ümarlaudadest ja aruteludest. 

NR Nimetus Looja Esindaja Ajaline kestvus
1 Abivahendi spetsialisti kutsete kutsekomisjon Kutsekoda/Eesti Tegevusterapeutide Liit Anneli Habicht Tähtajatu
2 Eakate Poliitika Komisjon SoM Monika Haukanõmm, Eha Leppik Tähtajatu
3 Eesti Haigekassa nõukogu Eesti Haigekassa Ulvi Tammer-Jäätes Tähtajaline 2018-2021
4 Eesti Haridusfoorum MTÜ Anneli Habicht Tähtajatu
5 Eesti Puuetega Inimeste Fond SoM Monika Haukanõmm, Toomas Sepp Tähtajaline 2017-2021
6 Eesti Säästva Arengu komisjon Vabariigi Valitsus Meelis Joost, Helen Kask (asendusliige) Tähtajaline
7 European Disability Forum (EDF) EDF Toomas Mihkelson (esindaja EDFis)
8 Maailmapanga koostööprojekti "Towards Integrated Health Care Study" juhtrühm Eesti Haigekassa Marju Past, Anneli Habicht (asendusliige) Tähtajaline 2018-2020
9 Rahvastiku Tervise Arengukava juhtkomitee SoM Anneli Habicht Helen Kask (asendusliige) Tähtajaline 2009-2020
10 Ravijuhendite Nõukoda EHK WHO Senta Michelson, Vladislav Veližanin (asendusliige) Tähtajaline 2021-2023
11 Rehabilitatsiooniprogrammide hindamiskomisjon SKA Tauno Asuja, Anneli Habicht (asendusliige) Tähtajatu
12 SA Eesti Agrenska Nõukogu ja juhatus EPIKoda Meelis Joost Tähtajatu
13 SA Eesti Koostöö Kogu Vabariigi President Monika Haukanõmm Tähtajatu
14 SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskuse Nõukogu HNRK Toomas Mihkelson Tähtajaline 2015-2019
15 Siirdamisnõukogu Vabariigi Valitsus Helen Kask Tähtajaline
16 Soodusravimikomisjon SoM Ulvi Tammer-Jäätes Tähtajatu
17 Sotsiaalhoolekande kutsenõukogu Kutsekoda Anneli Habicht, Marja-Liisa Pihlak (asendusliige) Tähtajatu
18 Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava juhtkomitee SoM Monika Haukanõmm, Anneli Habicht (asendusliige) Tähtajaline 2016-2020
19 Sotsiaaltöötaja kutse kutsekomisjon Kutsekoda Kerti-Kollom Seidelberg
20 Tegevusterapeudi kutse kutsekomisjon Kutsekoda Tauno Asuja Tähtajaline 2018-2023
21 Tervisesüsteemi kvaliteedistrateegia 2020 juhtrühm SoM Ulvi Tammer-Jäätes Tähtajaline 2016-2023
22 Noorte Nõukogu HTM Helen Kask, Jakob Rosin Tähtajatu
23 Võrdse kohtlemise võrgustik Monika Haukanõmm, Tauno Asuja (asendusliige) Tähtajatu
24 Patsiendiohutuse arenduse algatusrühm SoM Kristi Rekand, Helen Kask (asendusliige
25 Euroopa Patsiendi Foorumi (EPF) digitervise töörühma liige EPF Janek Kapper al 2018
26 Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi (EDF) noorte uhenduse liige EDF Lembe Kullamaa al 2015
27 Haigekassat nõustava tervishoiuteenuste loetelu komisjon Haigekassa Ann Paal, Helen Kask (asendusliige) Tähtajatu
28 Kaasava hariduse meetme hindamiskomisjonis HTM Helen Kask, Tauno Asuja (asendusliige) Tähtajaline 2018-2022
29 Regionaalhaigla eetikanõukogu PERH Valmar Ammer Tähtajaline 2019-2022
30 Puuetega inimeste õiguste nõukoda Õiguskantsler Monika Haukanõmm Tähtajaline 2019-2023
31 Eesti 2035 ekspertide töörühm Riigikantselei Anneli Habicht al 2019.
32 Hoolduskoordinatsiooni töörühm SoM Tauno Asuja al 2018
33 PERH patsiendinõukoda PERH Helen Kask Tähtajatu
34 Abivahendite ja meditsiiniseadmete süsteemi töörühm SoM Tauno Asuja Tähtajaline 2020
35 Ligipääsetavuse rakkerühm Vabariigi Valitsus Anneli Habicht, Helen Kask Tähtajaline 2019-2021
36 Omastehooldajate töörühm SoM Kaia Kaldvee, Anneli Habicht, Rutt Aho, Tauno Asuja (asendusliikmena) Tähtajaline 2019-2020
37 Inimkeskse ja integreeritud eriarstiabi ja haiglavõrgu arendamise juhtkomisjon SoM Anneli Habicht Tähtajaline 2020-2022
38 Ligipääsetavuse rakkerühma töögrupp: Ligipääsetavuse riiklik korraldus Riigikantselei Anneli Habicht, Meelis Joost Tähtajaline 2020-2022
39 Ligipääsetavuse rakkerühma töögrupp: valimiste ligipääsetavus Riigikantselei Helen Kask Tähtajaline 2020
40 Ligipääsetavuse rakkerühma töögrupp: turismi ligipääsetavus Riigikantselei Helen Kask Tähtajaline 2020-2022
41 Ligipääsetavuse rakkerühma töögrupp: elukondlik kinnisvara Riigikantselei Meelis Joost Tähtajaline 2020-2022
42 Ligipääsetavuse rakkerühma töögrupp: Avaliku sektori hooned ja teenused Riigikantselei Meelis Joost Tähtajaline 2020-2022
43 Kaitstud töö töörühm SoM Meelis Joost Tähtajaline 2020
44 Toidujääkide vähendamise tegevuskava SOM Marja-Liisa Pihlak Tähtajatu
45 Ravimipoliitika väljatöötamise töörühm Som Killu Kaare, Kaido Vaatemäe, Janek Kapper, Monika Haukanõmm Tähtajatu
46 EMSK Monika Haunanõmm, Toomas Mihkelson 2020-2025
Illustratsioon: mees ja naine istuvad laua taga ning suruvad teineteisel kätt.
ÜLES