Interreg projekt SENSationalSTEM

Projekti nimi: Piiriüleste õpilasfirmade arendamine fookusega erivajadusega õppija võimekusel teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas SENSationalSTEM

Projekti rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Euroopa Liidu Interreg Kesk-Läänemere programm

Projekti toetuse summa: 10000 eurot KÜSK, 202835.23 eurot Euroopa Regionaalarengu Fond (Interreg programm)

Projektiperiood: 01.04.2020–30.09.2022

Projekti eesmärk

Aidata andekatel erivajadustega noortel leida oma koht ühiskonnas, alustada ettevõtlusega ning koostööd partnerriikide noortega leida oma võimetele vastav ning oskusi toetav tegevus.

Partnerid

Läti: SUSTENTO Läti puuetega inimeste katusorganisatsioon
Soome: Haaga-Helia rakenduskõrgkool Helsingis
Lisapartner Eestis: SA Eesti Agrenska Fond

Peamised tegevused

Leida osalevatest riikidest erivajadusega õppijaid, kes soovivad ning on võimelised arendama välja oskusi tehnoloogia (nt. IT), matemaatika, inseneriteaduse jne valdkonnas (STEM õpe) eesmärgiga asutada piiriülesed õpilasfirmad ning asuda teenust või toodet pakkuma.

Kokku osaleks projektis kolme riigi peale 80 noort. Tekiks 5 õpilasfirmat ning viiakse läbi ka 7 ettevõtlus-simulatsiooni (katsetatakse, kuidas oleks mõne spetsiifilise toote või teenuse osutamine võimalik). Projektiga liituvad väga noored erivajadusega õppijad – olles liitudes mitte vanemad kui 18 aastat.

Õpetatakse välja 20 õpetajat, kes oskaks erivajadusega õppijale anda edukalt tehnilisi aineid. Leitakse 20 mentorit, kes aitavad äriplaane koostada, leida turge, arendada ettevõtet, seda registreerida, arendada ning tegevusvaldkonda tugevdada.

Külasta ka projekti kodulehekülge!

ÜLES