EPIKoja muutuste juhtimine

Projekti nimi: EPIKoja muutuste juhtimise tegevuskava ettevalmistamine
Projekti rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium

Projekti toetuse summa: 3600 eurot
Projektiperiood: 01.08.2019 – 30.11.2019

Projekti eesmärk: Koostada organisatsiooni arenguhüppe tegevuskava, mis toetaks katusorganisatsiooni ja võrgustiku toimetulekut eesseisvate väliskeskkonnast tingitud muutustega.

Peamised tegevused: Projekti raames tutvustatakse EPIFondi puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuringu vahetulemusi, viiakse läbi eelpool mainitud uuringu lõpptulemuste analüüs. EPIKoja liikmesühingute esindajate hulgas viiakse läbi mini- uuring, mis on aluseks arenguhüppe tegevuskava koostamisele, mis kinnitatakse peale liikmesühingute esindajatele toimuval arenguhüppe tegevuskava aruteluseminaril.

ÜLES