Toeta meid!

Meie tegevust saad toetada tehes jõukohase annetuse meie pangakontole. Toetades EPIKoja tegevust, aitad tõsta puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatust ning eneseteostust.

Annetused on oodatud: Eesti Puuetega Inimeste Koja arveldusarvele EE281010052030584000 SEB pank
Selgitusse palume lisada juriidilise isiku puhul registrikood ja eraisiku puhul isikukood, et saaksime annetajad deklareerida. Oleme kantud tulumaksuga mittemaksustavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, mis võimaldab deklareeritud annetajatel tehtud annetuse oma tuludest maksuvabalt maha arvata.

Oleme väga tänulikud, kui toetad meie tegevust!

Illustratsioon: Mees suurel kingipakil istumas.
ÜLES