Ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise programm

Projekti üldeesmärgiks on suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu ehk anda võimalused paremaks osalemiseks ühiskonnaelus, tõstes ligipääsetavuse alaseid teadmiseid ühiskonnas laiemalt, alaeesmärgina enda võrgustiku sees.

Projekti laiem eesmärk on aidata kaasa ligipääsetavate lahenduste loomisele, mis ühtlasi toetab toimetulekuvõimaluste paranemist ning aitab ühiskonnaelust osa saada teistega võrdsetel alustel. Ligipääsetavuse valdkond on üks Eesti Puuetega Inimeste Koja põhiteemadest.

Projekt koosneb erinevatest tegevustest, mis panustavad teadlikkuse tõstmisesse, nagu näiteks koolituste väljatöötamine ja läbiviimine, ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise videote ettevalmistamine ja loomine, e-koolituse sisu väljatöötamine ja ligipääsetava koolituskeskkonna loomine.
Koolituste keskmes on ligipääsetavus, kuid käsitletakse ka seadusandlust ja puude temaatikat.
Projekti jätkusuutlikkuse tagavad nii ligipääsetavad ja erinevatele sihtgruppidele sobilikus vormis ja keeles videod kui ka e-koolitused, mida saavad inimesed endale sobivas ajas ja kohas läbida.
Taotleja plaanib edaspidiste tegevuste käigus peale projekti lõppu e-koolitusmaterjale asja- ja ajakohastada, tagades süsteemse ja jätkusuutliku teabe pakkumise.

Projekti abil aidatakse laiemalt kaasa haavatavate sihtrühmade eneseteostusvõimaluste suurendamisele, kuna tegemist on ligipääsetavuse alase teadlikkuse tõstmise programmiga. Projekt aitab suurendada puuetega inimeste mõjujõudu ning läbi EPIKoja võrgustiku võimestamise tõstetakse haavatavate sihtrühmade ligipääsetavuse alaseid ja valdkonnaspetsiifilisi teadmiseid.

Videote ja nende presenteerimise ja tutvustamise kaudu tõstetakse laiema avalikkuse teadlikkust.

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Projektijuht: Mari Puuram, e-post: mari.puuram@epikoda.ee, tel: +372 5401 0437
Projekti kestvus: 01.10.23- 29.02.24

Projekti infoseminar 03.11.2022

EPIKoja koolituskeskkond: Ligipääsetavuse ABC

Projekti lõpuseminar 20.02.2024

Õppevideod EPIKoja YouTube kanalil

Slaidid:
ligipaasetavuse-sprint-mari-puuram.pdf
tauno-asuja-ettekanne-opi-ligipaasetavust-ampsates.pdf
mae-otsas-voi-mae-all-juri-lehtmets-ja-jari-pargma.pdf

Teadlikkust tõstvate videote lingid:

Ligipääsetavuse nelja puude näitel
Ligipääsetavad e-teenused ja keskkonnad – kellele ja milleks?
Noortele ligipääsetavusest
Ligipääsetav mängu- ja tegevuspark
Mis on lihtne keel?

ÜLES