Working groups

Our executive team, members of the management board and network members participate in various working groups, round tables and discussions.

NR Nimetus Looja Esindaja Ajaline kestvus
1 Abivahendi spetsialisti kutsete kutsekomisjon Kutsekoda/Eesti Tegevusterapeutide Liit Anneli Habicht Tähtajatu
2 Eakate Poliitika Komisjon SoM Monika Haukanõmm, Eha Leppik Tähtajatu
3 Eesti Haigekassa nõukogu Eesti Haigekassa Ulvi Tammer-Jäätes Tähtajaline
4 Eesti Haridusfoorum MTÜ Anneli Habicht Tähtajatu
5 Eesti Puuetega Inimeste Fond SoM Monika Haukanõmm, Toomas Sepp Tähtajatult
6 Eesti Säästva Arengu komisjon Vabariigi Valitsus Meelis Joost, Helen Kask (asendusliige) Tähtajaline
7 European Disability Forum (EDF) Toomas Mihkelson (esindaja EDFis)
8 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee EMSK Meelis Joost, Mall Hellam (asendusliige) Tähtajaline 2010-2020
9 Juurdepääsetavuse direktiivi töörühm MKM Priit Kasepalu, Meelis Joost, Helen Kask (asendusliige)
10 Ligipääsetavuse nõukogu SoM Meelis Joost, Priit Kasepalu Tähtajatu
11 Maailmapanga koostooprojekti "Towards Integrated Health Care Study" juhtruhm Eesti Haigekassa Marju Past, Anneli Habicht (asendusliige) Tähtajaline 2018-2020
12 Rahvastiku Tervise Arengukava juhtkomitee Anneli Habicht Helen Kask (asendusliige) Tähtajaline 2009-2020
13 Ravijuhendite Noukoda EHK WHO Senta MichelsonGeorg Jurkanov(asendusliige) Tähtajaline 2015-2017
14 Rehabilitatsiooniprogrammide hindamiskomisjon SKA Tauno Asuja,Anneli Habicht(asendusliige) al 2015
15 SA Eesti Agrenska Noukogu ja juhatus, TUKliinikum, Agrenska EPIKoda Meelis Joost juhatuse liige Tähtajatult
16 SA Eesti Koostoo Kogu Vabariigi President Monika Haukanomm
17 SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskuse Noukogu HNRK Toomas Mihkelson Tähtajaline 2015-2019
18 Siirdamisnoukogu Vabariigi Valitsus Helen Kask Tähtajaline
19 Soodusravimikomisjon SoM Ulvi Tammer-Jaates Maaratud tähtajatult
20 Sotsiaalhoolekande kutsenoukogu Kutsekoda Anneli Habicht,Marja-Liisa Pihlak (asendusliige)
21 Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja vordsete voimaluste arengukava juhtkomitee SoM Monika Haukanomm,Anneli Habicht (asendusliige) Tähtajaline 2016-2020
22 Sotsiaaltootaja kutse kutsekomisjon Kutsekoda Kerti- Kollom Seidelberg
23 Tegevusterapeudi kutse kutsekomisjon Kutsekoda Tauno Asuja 12.04.2018- 11.04.2023
24 Tervisesusteemi kvaliteedistrateegia 2020 juhtruhm SoM Ulvi Tammer-Jaates Tähtajaline 2016-2023
25 Noorte Noukogu HTM Helen Kask Jakob Rosin Maaratud tähtajatult
26 Vordse kohtlemise vorgustik Monika Haukanomm,Anneli Habicht (asendusliige)
27 Ohutusmeetmete toogrupp Terviseamet Kristi Rekand
28 Patsiendiohutuse arenduse algatusruhm SoM Kristi Rekand Helen Kask (asendusliige
29 Euroopa Patsiendi Foorumi (EPF) digitervise töörühma liige EPF Janek Kapper Al 2018
30 Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi (EDF) noorte uhenduse liige EDF Lembe Kullamaa Al 2015
31 Haigekassat noustava tervishoiuteenuste loetelu komisjon Haigekassa Ann Paal Helen Kask (asendusliige)
32 Kaasava hariduse meetme hindamiskomisjonis HTM Helen Kask, Tauno Asuja (asendusliige)
33 Regionaalhaigla eetikanõukogu PERH Valmar Ammer
34 Puuetega inimeste oiguste noukoda Oiguskantsler Monika Haukanomm al 05.2019 tähtajatu
35 Pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega inimeste poliitika kaasajastamine SoM Kaia Kaldvee, asendusliige Kairit Numa al 04.2019.
36 Pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega inimeste poliitika kaasajastamine SoM Anneli Habicht Al 04.2019.
37 Pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega inimeste poliitika kaasajastamine SoM Anneli Habicht, Kristi Rekand. Al 05.2019
38 Teenusedisaini programmi Puude raskusastme tuvastamise protsessi lihtsustamise/automatiseerimise töörühm Riigikantselei/SKA Anneli Habicht 04-10.2019
39 Eesti 2035 ekspertide töörühm Riigikantselei Anneli Habicht al 05.2019.
40 Haridusstrateegia 2021-2035 töörühm: "Ühtne individuaalseid valikuid toetav haridussüsteem" HTM Helen Kask, Anneli Habicht 2019 (4 töökoosolekut)
41 Erivajadustega ja puuetega laste tugiteenuste korrastamise töögrupp SoM Helen Kask al 2019
42 Hoolduskoordinatsiooni töörühm SoM Tauno Asuja al 2018
Illustratsioon: mees ja naine istuvad laua taga ning suruvad teineteisel kätt.
TOP