Interreg projekt SENSationalSTEM

Projekti nimi: Piiriüleste õpilasfirmade arendamine fookusega erivajadusega õppija võimekusel teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas SENSationalSTEM

Projekti rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Euroopa Liidu Interreg Kesk-Läänemere programm

Projekti toetuse summa: 10000 eurot KÜSK, 202835.23 eurot Euroopa Regionaalarengu Fond (Interreg programm)

Projektiperiood: 01.04.2020–30.09.2022

Projekti eesmärk

Aidata andekatel erivajadustega noortel leida oma koht ühiskonnas, alustada ettevõtlusega ning koostööd partnerriikide noortega leida oma võimetele vastav ning oskusi toetav tegevus.

Partnerid

Läti: SUSTENTO Läti puuetega inimeste katusorganisatsioon
Soome: Haaga-Helia rakenduskõrgkool Helsingis
Lisapartner Eestis: SA Eesti Agrenska Fond

Peamised tegevused

Leida osalevatest riikidest erivajadusega õppijaid, kes soovivad ning on võimelised arendama välja oskusi tehnoloogia (nt. IT), matemaatika, inseneriteaduse jne valdkonnas (STEM õpe) eesmärgiga asutada piiriülesed õpilasfirmad ning asuda teenust või toodet pakkuma.

Kokku osaleks projektis kolme riigi peale 80 noort. Tekiks 5 õpilasfirmat ning viiakse läbi ka 7 ettevõtlus-simulatsiooni (katsetatakse, kuidas oleks mõne spetsiifilise toote või teenuse osutamine võimalik). Projektiga liituvad väga noored erivajadusega õppijad – olles liitudes mitte vanemad kui 18 aastat.

Õpetatakse välja 20 õpetajat, kes oskaks erivajadusega õppijale anda edukalt tehnilisi aineid. Leitakse 20 mentorit, kes aitavad äriplaane koostada, leida turge, arendada ettevõtet, seda registreerida, arendada ning tegevusvaldkonda tugevdada.

Külasta ka projekti kodulehekülge!

Projekti tulemused

Projekti tulemused saavutati, ehkki kavandatud töömeetode tuli kohe projekti alguses kohandada, kuna kontakt-kohtumised olid COVID tõttu piiratud.

Kokku osales projektis kolme riigi peale 84 noort. Töötati välja 13 äri-ideed, millest 10 eri ideed leidis äramarkimist, kümnes kategoorias, milleks olid  

- Parim tiimitöö: REHOME

- Rõõm õppimisdest & parim STEM idee: KENGA

- Kõige innovaatilisem: BE FOOD & PLAIN SPOKEN

‍- Kõige loomingulisem: OCTOARTS

- Parim logo: OWL'S NEST

- Parim liftikõne ja kirjalik esitlus: HEALTHIER

- Kõige keskkonnasõbralikum idee: SAFE-FASH (ECO-LIIKUNTA)

- Kõige suurema sotsiaalse vastutusega idee: OWL'S NEST

- Kõige aktiivsem osaleja: KARM DISAIN

- Peaauhind: KENGA

Parim idee ja teostus oli õpilaste tiimil KENGA, kelle idee matemaatika õpetamise toetamise äpp leidis kõige rohkem äramärkimist eelnimetatud kategooriates.

Valmis juhendmaterjal, abistamaks kõiki, kes soovivad töötada hariduslike erivajadustega õpilastega ettevõtluse valdkonnas. Materjal on inglise keeles ning leitav siin: https://www.researchgate.net/publication/365945237Entrepreneurshipcurriculumasthesupporteroftheyoungsters'_wellbeing

Projekti raames leiti palju uusi kontakte ning töötati välja toimivad lahendused tööks eriolukorras. Projekti andis olulise kogemuse EPIKojale, kes juhtpartnerina vastutas kogu projekti edukuse eest. Tänu kõigi partnerite jõupingutustele ja lahenduste otsimise soovile õnnestus algatus vaatamata välistele oludele, mis ei olnud soosivad.

TOP