Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Valminud on raamat "Seksuaalkasvatus lihtsas keeles"

26.03.2020 | Jaga Facebookis

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonnal on valminud tasuta raamat "Seksuaalkasvatus lihtsas keeles". Materjal on mõeldud kasutamiseks erivajadustega inimestega töötavatele spetsialistidele lihtsas keeles seksuaalkasvatuse teemaliste tundide läbiviimiseks ja oma hoolealuste vastava toe ning vajaduse hindamiseks.

Raamat on jagatud viide alateemasse: keha ja areng, turvaoskused, tervis ja puhtus, inimsuhted ning seks. Et teemasid paremini edasi anda ja seksuaalsuse teemadel paremini rääkida, pakub Sotsiaalkindlustusamet raamatu juurde ka tasulist koolitust. Koolitusel pannakse kokku vastavalt tellija soovile, sh on koolitus võimalik läbi viia ka e-õppes.

Kui tunned huvi paberkandjal raamatu ja koolituste vastu, siis võta Sotisaalkindlustusametist ühendust Keete Janteriga: keete.janter@sotsiaalkindlustusamet.ee

Materjal on tõlgitud soomekeelsest originaalväljaandest, mis valmis Rinnekoti projekti„Selkeästi seksistä“ (2016-2017) raames. Autorid Niina Luhtala ja Ulla Kärnä, kunstnik Virpi Liinoja.
Eestikeelse trükise väljaandmist rahastas sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakond (seksuaalvägivalla kriisiabikeskused). Tõlget toimetasid Rita Holm, Kai Part ja Keete Janter.

ÜLES