Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kutsub omastehooldajaid ESF projekti ”Abiks hoolduskoormusega inimesele”!

22.01.2021 | Jaga Facebookis

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet viib läbi Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Abiks hoolduskoormusega inimesele". Projekti raames pakutakse nõustamisteenuseid omastehooldajale, et kergendada igakülgselt hoolduskoormust ning soodustada tööturule sisenemist või seal püsimist. Projekt kestab kuni jaanuar 2022.

Hetkel pakutakse projekti raames kolme teenust:

  • Omastehoolduse koordinaator, kes on sotsiaaltöö taustaga tugiisik perekonnale ning aitab leida lahendusi hoolduskoormuse kergendamiseks. Koordinaator aitab täita erinevaid dokumente ning suhelda ametiasutustega ja on moraalseks toeks.
  • Psühholoogiline, leina- ja kriisinõustamine nii omastehooldajale kui ka tema perekonnale, k.a hooldatav.
  • Ergonoomika ja abivahendite tutvustamise koolitus (kevad-suvi 2021).

Projekti oodatakse omastehooldajaid, kes:

  • elavad ja omavad ka sissekirjutust Tallinnas;
  • kelle hooldatav on täiskasvanu (vanuses 18-... aastat);
  • räägib suhtlustasandil eesti ja/või vene keelt;
  • kes on ise tööealine, vanuses 16-74-aastat.

Projektis osalemiseks ei pea olema omastehooldaja määratud ametlikuks hooldajaks. Samuti ei oma tähtsust ka hooldatava erivajadus. Väga on oodatud ka nn esmased omastehooldajad, kes pole varem sarnases olukorras olnud.

Osalemissoovi korral palume võtta ühendust:

Eesti keeles: projektijuht Anni Raie, tel +372 5909 4144 või anni.raie@tallinnlv.ee
Vene keeles: arendusjuht Christel Punn, tel +372 5520 782 või christelpunn11@gmail.com

ÜLES