Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus eriolukorras

20.03.2020 | Jaga Facebookis

Kõik sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse suunamisotsused, mis lõppevad eriolukorra kehtestamisest 12.03.2020 kuni 31.05.2020, pikendatakse automaatselt kuni 31.12.2020. Inimesed saavad teenuseid kasutada 2020. aasta järelejäänud limiidi ulatuses. Selliseid otsuseid on kokku 831. SKA võtab nende inimestega ise ühendust.

Oluline on teada:

  • Inimesed, kellele on eriolukorra ajal väljastatud rehabilitatsiooni suunamisotsus, ei pea kinni pidama nõudest, et teenuseosutajaga tuleb 60 kalendripäeva jooksul teenuse saamise leping sõlmida. Lepingu saab sõlmida inimese ja teenuseosutaja jaoks sobival ajal.

  • Lapsed (kuni 15-aastased k.a), kellel ei ole kehtivat suunamisotsust, kuid esitavad rehabilitatsioonitaotluse eriolukorra ajal, saavad suunamisotsused tavapärase korra järgi.

  • Tööealiste ja vanemate inimestega, kellel ei ole kehtivat suunamisotsust, kuid kes esitavad rehabilitatsioonitaotluse eriolukorra ajal, püüab SKA pidada hindamisvestlused telefoni või videolahenduste teel. Kui hindamisvestlus ei ole võimalik, lahendatakse iga olukord eraldi, arvestades inimese võimalusi SKA-ga kontaktis olla.

Lisaküsimuste korral võta ühendust SKA-ga:
+372 612 1360 (Eestist ja ka välismaalt helistades)
16106 (ainult Eestist helistades)
kirjutades: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

ÜLES