Ligipääsetava laulu- ja tantsupeo aasta

06.01.2020 | Jaga Facebookis

Möödunud aasta peamised märksõnad: ligipääsetavus, ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon, EPIKoja kommunikatsioon. Millised olid meie olulisemad 2019. aasta saavutused?

Koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Kultuuriministeeriumi, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, ERR-i ja EPIKoja liikmesorganisatsioonidega ning Kultuuriministeeriumi rahastusel muutsime üldlaulu- ja tantsupeo esmakordselt ligipääsetavaks nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega inimestele.

2019. aasta mõjukaim rahvusvaheline saavutus oli ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraporti esitamine ÜRO puuetega inimeste õiguste komiteele 13.02 ning videokonverentsi vahendusel eelkaitsmine 9.04. Peale tutvumist riigi raporti ja EPIKoja variraportiga koostas komitee soovitused Eesti riigile, millele riik omakorda vastas. Konventsiooni teema jätkub 10-12.03.20, mil toimub riigi raporti kaitsmine komitees, millel osaleb ka EPIKoja esindus. Oluline saavutus EPIKoja huvikaitsetegevuse jaoks on, et mitmed meie variraportis ja eelkaitsmisel käsitletud küsimused on riigile sõnastatud soovitustes kajastamist leidnud. Kokkuvõtlik lugemine puuetega inimeste olukorrast ilmus EPIKoja tegevjuhi Anneli Habicht sulest aasta lõpus Inimõiguste aruandes 2020.

Jätkus tihe koostöö õiguskantsleriga, kes teostab alates 01.01.19 ÜRO konventsiooni järelevalvet. Õiguskantsleri esindaja osales variraporti eelkaitsmisel, lisaks käsitlesime koos DigiDoc4, valimiste ja ühistranspordi ligipääsetavuse ning laste puude tuvastamise probleeme. Loodetavasti suure tulevikumõjuga KOV sotsiaalkaitsele on 9.12 avaldatud Riigikohtu lahend, milles selgitati õiguskantsleri Narva linna sotsiaalteenuseid puudutavat taotlust lahendades, et KOV peab arvestama inimeste põhiõigusi ning täitma sellele seadusega pandud kohustust tagada sotsiaalteenuste osutamine.

Meie kodulehekülg on 2019. aastast täiesti uus nii sisult kui vormilt – kasutajasõbralikum ja ligipääsetavam kui kunagi varem. EPIKoja juhatuse liikme Jakob Rosina vedamisel käivitasime uue kommunikatsioonikanali EPIKoja podcast.

Noortele korraldasime Erasmus + noortevahetuse, milles osales 26 erivajaduste noort Hispaaniast, Hollandist ja Itaaliast ja mida vedasid vabatahtlikud erivajadustega noored EPIKoja liikmesorganisatsioonidest.

EPIKoja aastakonverents Raplas „Elu kui dokfilmis. Kes lavastab kohaliku tasandi sotsiaalkaitset?“ tekitas sisuka dialoogi puuetega inimeste organisatsioonide ja omavalitsusjuhtide vahel.

Seoses 2019. aastal laienenud tasuta hambaravi võimalustega sügava puudega inimestele viisime koostöös Haigekassaga läbi 10 hambaarstide koolitust Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Äärmiselt positiivse tagasisidega koolitustel sai 207 hambaarsti teadmisi puuetega inimestega suhtlemise eripäradest.

EPIKoja käsiraamat Teekond erilise lapse kõrval jõudis Eesti Keele Instituudi Selge sõnumi auhinna tarbetekstide kategoorias kolme parima hulka ja EPIKojaga koostöös sai Eesti Meremuuseumi Paks Margareeta ligipääsetavaks.

Loe lisa:
ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee soovitused Eesti riigile ehk List of issues in relation to the initial report of Estonia. 2019. UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities
Eesti riigi vastus ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee soovitustele ehk Response of the Government to the list of issues in relation to the initial report of Estonia. 2019. Estonian Ministry of Social Affairs.
Puuetega inimeste olukord. Inimõiguste aruanne 2020, Eesti Inimõiguste Keskus

ÜLES