Ilmus inimõiguste aruanne "Inimõigused Eestis 2020"

09.12.2019 | Jaga Facebookis

Eesti Inimõiguste Keskus esitles 9. detsembril värsket inimõiguste aruannet “Inimõigused Eestis 2020”, mis käsitleb arenguid aastatel 2018-2019. Aruanne koosneb 12 peatükist, mille autorid on valitsusest sõltumatud eksperdid erinevatest organisatsioonidest. Selles käsitletakse näiteks rahvusvähemuste, pagulaste, varjupaigataotlejate ja puuetega inimeste olukorda, samuti näiteks kogunemisvabaduse, õigusmõistmise ja sõnavabaduse temaatikat.

Sisendi puuetega inimeste olukorra peatükki on andnud EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht, tuues võtmeteemadena välja:

  • ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (ÜRO PIK) variraporti esitamine ÜRO-le Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt
  • ÜRO PIK-i järelevalve mehhanismi loomine õiguskantsleri juurde
  • Võrdse kohtlemise seadus diskrimineerib jätkuvalt puudega inimesi
  • Puuetega inimeste õiguste olukord KOV-i tasandil on ebaühtlane ja nõrk
  • Jätkuvad probleemid tahtevastase ravi ja kinnisesse asutusse paigutamisega

Loe aruande kokkuvõtet
Loe aruannet täismahus

ÜLES