Väikeprojektide rahastus hasartmängumaksust

21.10.2019 | Jaga Facebookis

Alates 1. novembrist avaneb organisatsioonidel võimalus taotleda toetust erinevate väikeprojektide rahastamiseks. Erandkorras tõstetakse sel korral maksimaalne toetuse suurus 10 000 euro asemel 35 000 euroni. Taotlusvooru kogumaht on 400 000 eurot.

„Sotsiaalministeerium alustas suvel strateegiliste partnerite kaasamisega ministeeriumi tegevustesse. Strateegilisi partnereid valitakse sellise korralduse järgi esimest korda ja kuni nelja-aastaseks perioodiks,“ selgitas Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.

Kui varem rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu vaid kuni üheks aastaks, siis väikeprojektide taotlusvooru kõrgema maksimaalse toetussummaga soovitakse ülemineku uuele korraldusele partnerite jaoks teha sujuvamaks.

Järgmisel aastal rahastatakse projekte nii sotsiaal- kui ka tervisevaldkonnast. Projektid võivad keskenduda abivajavatele lastele, positiivsele vanemlusele, vanemaealistele, omastehooldajate toetamisele, aga ka näiteks võrdse kohtlemise edendamisele, laste liikumisaktiivsuse edendamisele, vaimsele tervisele, vigastuste ennetamisele jne.

Väikeprojektide taotlusi võtab vastu Riigi Tugiteenuste Keskus. Projekte rahastatakse hasartmängumaksu laekumisest.

Rohkem infot Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt.

ÜLES