Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Aprillis aegub kümneid tuhandeid võlanõudeid. Kuidas käituda, kui kirjutab kohtutäitur?

12.02.2021 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Kas kohtutäitur on sulle saatnud 2021.a. aprillis aeguva täiteasja lõpetamise ja sama võlanõude taasalustamise kirjad? Sellisel juhul soovitame pöörduda kohtutäituri poole, et saada selgitusi konkreetse täitemenetluse osas. Kohtutäituril on kohustus selgitada täitemenetluse osalistele täitemenetlusega seonduvat, sealhulgas nende õigusi ja kohustusi.

2011. aastal vastu võetud seadusemuudatus langetas täitemenetluses olevate tsiviilnõuete aegumistähtaja 30 aastalt kümnele. Toonase otsuse tõelist mõju hakkame tundma 5. aprillil, mil päevapealt aegub kümneid tuhandeid – aasta tagusel hinnangul koguni 80 000 võlga.

Aprillis saabuvat tähtaega ootavad tuhanded võlgnikud, kuid pelgavad võlausaldajad, eriti aga inkassofirmad, kelle tööks on võlgade sissenõudmine. Nende vahel on kohtutäiturid, kellest mõned oleks peaaegu suurde pahandusse sattunud. Võlgade sissenõudjad teevad viimaseid pingutusi, et päästa vähemalt osa kuni 80 000 võlast, mis 5. aprillil aeguvad. Justiitsministeerium selgitas, et sellist täiturite ametikäitumist nad hea tava kohaseks ei pea.

Rohkem infot: ERR

ÜLES