Toetus puudega lapse perekonnale

Kohaliku omavalitsuse teenused võivad piirkonniti erineda. See võib sõltuda omavalitsuse võimekusest, kuid ka asjaolust, et omavalitsuses pole olnud veel vajadust erivajadusega lapsele vajalikke teenuseid arendada. Kõige põhjalikuma ülevaate võimalustest saab anda sinu kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötaja.

Millised toetusi ja teenuseid võib kohalik omavalitsus pakkuda?

 • Sotsiaalnõustamine
 • Tugiisik lapsele ja perele
 • Tugiisik lapsele
 • Psühholoogiline nõustamine
 • Rehabilitatsiooniteenuse täiendav rahastamine
 • Abivahendite täiendav rahastamine
 • Lapsehoiuteenus sh hoolekandeasutustes
 • Invatransport
 • Päevakeskused
 • Hooldajatoetus ja sellega kaasnev sotsiaalkindlustus ja pensionistaaž
 • Koolitused lapsevanematele, lastele
 • Üritused ja lapsevanemate eneseabigruppide loomine ja toetamine
 • Toetused ja hüvitised
 • Riide- ja toiduabi
 • Eluruumide kohandamine

ÜLES