Mis on puue?

Puue või erivajadus?

Laste puhul kasutatakse mõisteid erivajadus ja puue sageli koos. Oluline on teada, et puue on alati seotud erivajadusega, samas erivajadus ei tähenda tingimata puuet. Eesti seadusandluses on kasutuses järgmine definitsioon: puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel.

Puuded jagunevad: liikumispuue, nägemispuue, kuulmispuue, intellektipuue, kõnepuue, liitpuue ja muu puue, mis on tingitud haiguslikust seisundist, mis omakorda võib olla erineva raskusastmega: keskmine, raske või sügav.

Laste ehk kuni 16-aastaste puhul hinnatakse puude raskusastet iga päev vajamineva kõrvalabi, toetuse ja järelevalve järgi. Kui heidame keerulise definitsiooni kõrvale, siis lihtsalt öeldes väljendub puue lastel selles, kui palju nad võrreldes oma tervete eakaaslastega vajavad enam toetust ja abi täiskasvanutelt:

  • keskmine - laps vajab regulaareselt kõrvalabi ja juhendamist väljaspool kodu vähemalt korra nädalas.
  • raske - laps vajab igal ööpäeval kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet.
  • sügav - laps vajab ööpäevaringset pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet.

Lapsele ei määrata eluaegset puuet, sest tema tervislik seisund võib aja jooksul muutuda – nii paremuse kui ka halvemuse poole. Näiteks õnnetuse tagajärjel viga saanud lapsel võib traumajärgselt olla sügav puue, paari aasta pärast võib puude raskusaste tänu rehabilitatsioonile olla raske või keskmine. Samas progresseeruva kroonilise haiguse korral võib keskmisest puudest saada aastate jooksul sügav puue, kui lapse seisund halveneb. Seega on puude raskusaste määratud alati tähtajaga kas 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat või 3 aastat ning mitte kauemaks kui 16-aastaseks saamiseni.

Puudega isiku kaart
Kui lapsele on määratud puue, saab ta puudega isiku kaardi. Kaarti ei pea eraldi taotlema, piisab, kui märgid kaardi soovi puude määramise taotlusel. Puudega isiku kaart tõendab õigust ettenähtud soodustustele. Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga, koolilaste puhul sobib selleks näiteks õpilaspilet.

ÜLES