Tõusid puudega laste sotsiaaltoetused

03.01.2020 | Jaga Facebookis

Jaanuarist jõustus seadus, mis suurendas keskmise ja raske puudega lapse toetust kaks korda ning sügava puudega lapse toetus kolm korda.

Alates jaanuarist makstakse puudega lapse sotsiaaltoetusi keskmise puudega lapsele 138,08 eurot, raske puudega lapsele 161,09 eurot ning sügava puudega lastele 241,64 eurot.

Sotsiaaltoetuste määr on 25,57 eurot, mis on kõikide sotsiaaltoetuste maksmise aluseks.

Puudega laste sotsiaaltoetuse tõstmise eesmärk on aidata peredel, kus kasvab puudega laps tagada puudest tulenevate lisakulude osaline katmine. Puudest tulenevad lisakulud on regulaarsed (igakuised) kulud ravimitele, transpordile, abivahendite korrashoiule, majapidamisele, kommunikatsioonivahendite kasutamisele, riietusele ja jalatsitele, mida ei finantseerita ravikindlustuse ja riigieelarve muudest vahenditest.

Sotsiaalkindlustusameti andmetel on 30. novembri 2019 seisuga puudega lapsi 10560, neist keskmise puudega 3358, raske puudega 6572 ning sügava puudega 630 last.

Loe lisa Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt.

ÜLES