Riskigruppide COVID-19 haiguse vastane vaktsineerimine Eestis

28.12.2020 | Jaga Facebookis

27. detsembril algas Eestis COVID-19 vaktsineerimine, mille eesmärk on kaitsta enim haavatavaid inimesi. Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimine tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande töötajatele ning riskirühmadele.

Info tuleb perearstilt ja riigiportaali kaudu

2021.a I kvartalis pakutakse vaktsineerimist üle 70-aastastele inimestele ning diagnoosi järgi riskirühma kuuluvatele inimestele. Inimene saab teavituse oma perearstilt ja eesti.ee portaali kaudu, et kuulub vaktsineerimise sihtrühma ja tal on võimalus end vaktsineerida lasta. Juhul, kui perearsti hinnangul on tema nimistus inimesi, kes ei kuulu ametlikult riskirühma, kuid vajavad kindlasti oma terviseseisundist tulenevalt vaktsineerimist (nt mõne harvikhaiguse põdeja vms), siis võib perearst esmajärjekorras vaktsineerida ka neid.

Riskirühmas on eakad, krooniliste haiguste põdejad ja hooldekodude elanikud

Riskirühma kuuluvateks loetakse üle 70-aastaseid ja teatud krooniliste haigustega inimesi, kelle haigestumisel koroonaviirusse võivad olla raskemad tagajärjed. Sellest tulenevalt vaktsineerimise esijärjekorras on näiteks need, kellel on diagnoositud diabeet, rasvumus, onkoloogilised haigused, immuunpuudulikkus, tsüstiline fibroos, teatud südame-veresoonkonna haigused või hingamisteede haigused. Vaata kõik haigused ja seisundid, mille puhul loetakse inimene riskirühma kuuluvaks (lk 2).

2021.a II kvartalis tekib plaanide kohaselt kõigil soovijail võimalus end vaktsineerida COVID-19 haiguse vastu. Laste vaktsineerimist alustatakse siis, kui on olemas lastele sobiv vaktsiin.

Vaktsineerimist viivad läbi tervishoiutöötajad

Vaktsineerimist viivad läbi arstid, õed ja ämmaemandad, kes on läbinud immuniseerimise alase baaskoolituse ja täiendkoolituse viimase viie aasta jooksul. Vaktsineerimise korraldamiseks kasutatakse juba toimivaid süsteeme: haiglad ja perearstikeskused, hooldekodudes hakkab toimuma vaktsineerimine kohapeal. Kuna praegu kasutuselolevad vaktsiinid on kahedoosilised, tuleb teise doosi manustamise aja kohta inimesele meeldetuletus. Selleks, et immuunsus tekiks, tuleb manustada mõlemad doosid.

Vaktsineerimine on ohutu ja vabatahtlik

Vaktsineerimine Eestis on vabatahtlik. Kõiki vaktsiine on hinnanud teadlased ja ametid, kelle ülesanne on garanteerida, et need vastaksid kõikidele kvaliteedi-, ohutuse ja tõhususe nõuetele. Euroopa Liidus ja sealhulgas Eestis tohib kasutada ainult vaktsiine, mis vastavad kõikidele EL-i ja Eesti nõuetele. Müügiloa saamise tingimusi pandeemia tõttu ei leevendatud.

Allikad:

Vaktsineeri.ee
Sotsiaalministeerium

ÜLES