Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Püsiva puudeseisundiga lastel väheneb puude korduvtaotlemise nõue

09.04.2020 | Jaga Facebookis

Järgmisel kuul, 1. maist jõustub seadusmuudatus, mis võimaldab muutumatu või progresseeruva ning püsiva seisundiga raske või sügava puude raskusastme tuvastada kestusega kuni 16-aastaseks saamiseni.

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi Anneli Habichit sõnul on tegemist puuetega inimeste organisatsioonide poolt kaua selgitatud vajaduse oodatud lahendusega. "Kui varasemalt sai lastele puude raskusastet määrata maksimaalselt kolmeks aastaks, siis nüüd on keerulisemate seisunditega laste puhul võimalik seda teha kuni lapse 16-aastaseks saamiseni," selgitas Habicht. "Puudega lapse terviseseisund võib aja jooksul muutuda, kuid osade raskete terviseseisundite puhul on olukord püsiv. Nende laste puhul on igati põhjendatud, et vanemad ei pea puude raskusastme tuvastamise protsessi pidevalt uuesti läbima."

Vaata Sotsiaalhoolekande seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadust Riigi Teatajast.

ÜLES