Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Õiguskantsler kutsub kandideerima puuetega inimeste nõukoja liikmeks

08.05.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Õiguskantsler kutsub kokku puuetega inimeste nõukoja, mille eesmärk on nõustada õiguskantslerit puuetega inimeste õiguste kaitse, edendamise ja järelevalvega seotud ülesannete täitmisel.

Puuetega inimeste nõukoja liikmeks võivad kandideerida:

  • puuetega inimesed (puuetega inimeste õiguste konventsiooni tähenduses);
  • puuetega inimesi esindavad organisatsioonid.

Nõukoja koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas. Vajaduse korral luuakse konkreetsete küsimuste arutamiseks töörühmi ja küsitakse arvamust e-posti teel. Nõukoja erivajadustega liikmetele tagatakse vajalik tõlge. Nõukoja liikmete töö on vabatahtlik. Õiguskantsleri Kantselei hüvitab nõukoja töös osalemisega seotud põhjendatud sõidukulud.

Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus koos põhjendusega, elulookirjeldus ja kontaktandmed. Puuetega inimesi esindavatel organisatsioonidel palume esitada oma senise tegevuse tutvustus (kuni 1800 tähemärki) ning enda esindajaks valitud inimese sooviavaldus, elulookirjeldus ja kontaktandmed.

Avaldusi ootame 21. maiks 2023 e-posti aadressil pik@oiguskantsler.ee või posti teel: PIK, Õiguskantsleri Kantselei, Kohtu 8, 15193 Tallinn.

Nõukoja liikmete väljavalimisel juhindub õiguskantsleri moodustatud komisjon võrdse kohtlemise, mitmekesisuse ja tasakaalustatuse põhimõtetest. Nõukoda koguneb esimest korda 2023. aasta kalendrisuve lõpus.
Lisainfo saamiseks palume kirjutada aadressil pik@oiguskantsler.ee.

ÜLES