Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Eesti Reumaliit, Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts ja Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsuvad hübriidüritusele

14.09.2022 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Eesti Reumaliit, Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts ja Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsuvad hübriidüritusele:

Patsiendi hariduspäev: "Teadus inimesele lähemale. Patsiendi rolli väljatoomine ja väärtustamine kliinilistes uuringutes".

Üritus toimub 6. oktoobril 2022 kell 10:00 - 17:00

PÄEVAKAVA

Päeva juht: Urmas Vaino

09:00 Registreerimine, hommikukohv
10:00 Avasõnad, sissejuhatus
10:10 Patsiendist uuringupartner EULARi näitel. Ingrid Põldemaa, Eesti Reumaliit
10:25 Kliiniliste uuringute saadik – miks ma selle tee valisin? Janek Kapper, Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
10:40 Perception of the role of patients in clinical research. Dr Maarten de Wit, EULAR study group for Collaborative Research, Chair
11:05 Patient engagement through education - EUPATI example. Andres Olauson, The European Patients' Academy (EUPATI), Chair
11:25 Kliinilised uuringud. Kätlin Luik, Ravimitootjate Liit
11:50 Arutelu
12:00 Lõunapaus

12.45 Kliinilised uuringud ja patsiendid. Keiu Heinla, Ravimiameti kliinilise hindamise büroo juhataja
13:15 Onkoloogiliste patsientide tagasiside (PRO) kogumisest ja kaasamisest uuringusse. Kaire Juga, Tartu Ülikooli Kliinikumi onkoloogiaõde
13:35 Good examples of patient involvement in clinical trials, ethics and PROs. Dr. Maarten de Wit, EULAR study group for Collaborative Research, Chair
14:15 Arutelu
14.30 Kohvipaus

14:50 Patsientide kaasamine teadusuuringutesse reumatoloogia näitel. Tiina Jasinski, EULARi patsiendist uuringupartner
15:05 Kliiniliste uuringute info jõudmine patsientideni. Patsientide harimise ja kaasamise kogemused. Janek Kapper, Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts
15:25 Patsientide kaasamine uuringutesse Eestis. Ivo Valter, Pärna Kliinik
15:50 Teadusest inimesteni - uuringute tulemuste jõudmine tervishoidu. Marion Kalju, Eesti Haigekassa
16.10 Patsiendi ja patsiendiühenduse roll kliinilistes uuringutes ja komisjonides . Ulvi Tammer-Jäätes, Soodusravimikomisjoni liige, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Diabeediliit
16:25 Arutelu ja kokkuvõtted

Tagatud viipekeele- ja kirjutustõlge.
Registreerimine avatud 22. septembrini:
docs.google.com/.../1FAIpQLSegulpNhUs37m.../viewform
Kohtade arv on piiratud!
INFO: Ingrid Põldemaa, ingrid@reumaliit.ee, +372 522 4479

ÜLES