Tähelepanu!

Juhime tähelepanu, et antud uudis on rohkem kui aasta vana, mistõttu võib olla sisu vananenud. Soovitame võimalusel tutvuda uuemate infoallikatega sellel teemal.

Kuidas tegutsevad eriolukorras erikoolid?

14.03.2020 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. Iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Uuest nädalast suletakse kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned õppetööks. Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste koolides tehakse otsused õppetöö ümberkorralduse ja peatamise osas kooli ja kooli pidaja koostöös juhtumipõhiselt. Erikooli pidajaks võib olla riik, kohalik omavalitsus või era-koolipidaja.

Mida pead teadma HEV koolide õppekorralduse kohta?

  • HEV koolide õppetöö ümberkorraldamise peamine eesmärk on füüsiliste kontaktide vähendamine miinimumini. Kooli hoonet kasutatakse ainult äärmisel vajadusel ning vähimas võimalikus ulatuses ning ajal. Soovituste kohaselt õpib õpilane reeglina kodus ning võimalusel e-õppes. Nende õpilaste osas, kes on lubatud õppetööks koolihoonesse, tagatakse kontaktipiirangud ning kõikide kontaktide (sh töötajad omavahel) hulk hoitakse võimalikult madalal.
  • Vanemal on võimalus esitada koolile põhjendatud soov õppe kas osaliseks või täielikuks korraldamiseks kooli juures. Lõpliku otsuse asjas langetab kooli juht, võttes arvesse nii lapse hooldamise, pere elukorralduse kui ka haiguse levikuga seonduvaid asjaolusid. Otsuste langetamisel lähtutakse seisukohast, et kooli keskne roll on eelkõige hariduse andmine.
  • Kui koolile ei saabu ühtegi sooviavaldust või koolijuht teeb keelduva otsuse kõikide soovide osas, peatatakse kooli hoone kasutamine.
  • Kui perel ei ole võimalik korraldada erikoolis õppiva lapse järelvalvet ja hooldamist koduõppel, kuid kooli hoone on otsustatud sulgeda, siis tuleb perel pöörduda murega kohaliku omavalitsuse poole.
  • Kui koolis jätkuvad tegevused, tagatakse pidev haigusnähtude seire, ja muud ennetusmeetmed nt desovahendid jm ning mistahes nakkustunnustega last ei lubata kooli ning õpilase haiguse ajaks katkeb ka distantsõpe.
  • Haigustunnustega inimese tuvastamisel kooli ruumidest tagatakse viivitamatult haige isolatsioon ning käitutakse vastavalt Terviseameti suunistele.

Haridus- ja Teadusministeeriumi olulisemad põhimõtted haridusliku erivajadusega õpilaste õppe korraldamisel (27.03.2020)

Paneme EPIKoja poolt südamele jälgida hoolikalt oma laste tervist. Lapse haigestumise korral helista või kirjuta perearstile, kes hindab olukorda ja annab raviks ja tervise jälgimiseks edasised juhised. Kui perearsti ei ole võimalik kätte saada, siis helista perearsti nõuandetelefonile 1220, kust vajadusel suunatakse kõne edasi kiirabisse. Laste puhul aitab ka nõuandetelefon 1599. Viirushaiguse puhul mitte pöörduda EMO-sse, sest nii võib haigus kanduda edasi teistele ja laps võid saada hoopis uue haiguse. Väga raske haigestumise korral, võta ühendust hädaabiga numbril 112. Samuti ära vii last hoida eakale (65+) inimesele!

Internetis levib väga palju väärinfot - ära usu kõike, mida loed! Kõige asjakohasema ning värskema info haiguse ja selle leviku kohta leiad Terviseameti koduleheküljelt.

ÜLES