Erivajadusega üliõpilaste stipendiumite sügisene taotlusvoor 2023/2024 õppeaastaks

27.09.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

Erivajadusega üliõpilaste 2023. aasta stipendiumite sügisene taotlusvoor 2023/2024 õppeaastaks on avatud.
Taotlustähtaeg 2023. aasta sügisvoorus on 18. oktoober.
Stipendiumi väljaandmise aluseks oleva haridus-ja teadusministri määrus „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord“ on täiendatud.

Kuigi taotlusvoor avanes tavapärasest hiljem, siis stipendiumi makstakse tagantjärgi ka septembrikuu eest. Ka sel korral võetakse taotlusi vastu läbi Kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemi nagu kevadel.

Täpsemat informatsiooni taotlemise tingimuste kohta ja lingi taotlussüsteemi leiab Haridus- ja Noorteameti kodulehel harno.ee/erivajadusega-uliopilaste-stipendium

Nõusolekuvormid 2023. aasta kevadvoorus esitamiseks:

  1. Nõusolekuvorm taotlejale, kes soovib anda ametile nõusoleku päringuks Sotsiaalkindlusametile ning ei esita ise kehtivat puude tuvastamise otsust
  2. Nõusolekuvorm taotlejale, kes esitab ametile kehtiva Sotsiaalkindlusameti otsuse

Vali üks nõusolekuvorm vastavalt sellele kas esitad ise ametile Sotsiaalkindlusameti puude tuvastamise otsuse või annad nõusoleku ametile päringuks SKA-le. Mõlema vormi puhul annab taotleja ametile ka nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.

Taotlemisel tekkivate küsimuste korral võta ühendust ameti spetsialistiga:
Liis Uulman
telefon: 699 9395
e-mail: liis.uulman@harno.ee

ÜLES