Eesti Puuetega Inimeste Koja küsitlus omastehoolduse veebilahenduse loomiseks

22.09.2023 | Eesti Puuetega Inimeste Koda | Jaga Facebookis

EPIKoda alustas juunis 2023 koostöös Sotsiaalministeeriumiga projektiga, mille eesmärk on välja arendada omastehoolduse veebilahendus, mille kaudu jagada asjakohast infot, suurendada teadlikkust ja pakkuda reaalajas tuge (uudised, info- ja juhendmaterjalid, ülevaated jm toetav info, võimalus esmase info ja nõustamise saamiseks veebilahenduse kaudu EPIKojaga kontakti võtta) hoolduskoormusega inimestele, hooldusvajadusega inimestele, spetsialistidele (sh KOV töötajad, valdkonna töötajad) ja teistele valdkonnaga seotud või huvitatud osapooltele (sh teenuseosutajad).

Kutsume Sind küsitluse kaudu kaasa mõtlema teemade ja valdkondade osas, mida loodav veebilahendus peaks kajastama võttes arvesse eri sihtgruppide huve ja vajadusi.

Küsitlus on leitav siit: bit.ly/48mOvds

Küsitlusele ootame vastuseid kuni 01.10.2023.

Lisainfo ja küsimused: Tauno Asuja, e-post: tauno.asuja@epikoda.ee, tel: 5401 0449

Projekti tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste “Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine” raames.

Oleme ette väga tänulikud Sinu tagasiside eest!
Eesti Puuetega Inimeste Koda

ÜLES