Statistika

Sotsiaalkindlustusameti andmete kohaselt elab 31.12.2023 seisuga Eestis kokku 116 391 puudega inimest, kellest:

  • sügava puudega: 11 771 (10% puuetega inimestest)
  • raske puudega: 59 262 (51% puuetega inimestest)
  • keskmise puudega: 45 358 (39% puuetega inimestest)
  • lapsi (0-17): 10 162 (9% puuetega inimestest)
  • tööealisi (18-63): 40 178 (35% puuetega inimestest)
  • eakaid (64+): 67 051 (56% puuetega inimestest)

Puuetega inimeste osakaal kogu Eesti rahvastikust on 8,5%.

Puuetega inimeste üldine statistika 31.12.2023 (Sotsiaalkindlustusamet)

Puudega inimeste statistika kohalike omavalitsuste lõikes (Sotsiaalkindlustusamet)

Eesti Töötukassa andmete kohaselt on 31.12.2023 seisuga vähenenud töövõimega inimesi kokku 93 094, sh

  • osalise töövõimega inimesi 56 342
  • puuduva töövõimega inimesi 36 752

Töövõime hindamise statistika (Eesti Töötukassa)

Statistikaameti andmebaaside kaudu on võimalik leida täiendavat infot puuetega inimeste valdkonna statistika kohta aastate lõikes:

Puuetega inimeste üldandmed

Puudega inimeste toimetulek

Puudega inimeste tööhõive

Puudelise liikmega leibkonnad

Illustratsioon: mees seisab infotahvli kõrval.
ÜLES