Statistika

Sotsiaalkindlustusameti andmete kohaselt elab 31.06.2023 seisuga Eestis kokku 120 658 puudega inimest, kellest:

  • Sügava puudega inimesi: 12 569 (10% puuetega inimestest)
  • Raske puudega inimesi: 62 032 (51% puuetega inimestest)
  • Keskmise puudega inimesi: 45 995 (38% puuetega inimestest)
  • lapsi (0-17): 10 148 (8% puuetega inimestest)
  • tööealisi (18-63): 42 382 (35% puuetega inimestest)
  • eakaid (64+): 68 128 (56% puuetega inimestest)

Puuetega inimeste osakaal kogu Eesti rahvastikust on 9,3%.

Puuetega inimeste üldine statistika 31.10.2023 (Sotsiaalkindlustusamet)

Puudega inimeste statistika kohalike omavalitsuste lõikes (Sotsiaalkindlustusamet)

Eesti Töötukassa andmete kohaselt on 31.06.2023 seisuga määratud osaline töövõime 57 813 ning puuduv töövõime 37 494 inimesele. Vähenenud töövõimega inimesi on kokku 95 307.

Töövõime hindamise statistika (Eesti Töötukassa)

Statistikaameti andmebaaside kaudu on võimalik leida täiendavat infot puuetega inimeste valdkonna statistika kohta aastate lõikes:

Puuetega inimeste üldandmed

Puudega inimeste toimetulek

Puudega inimeste tööhõive

Puudelise liikmega leibkonnad

Illustratsioon: mees seisab infotahvli kõrval.
ÜLES