Statistika

Sotsiaalkindlustusameti andmete kohaselt elab 30.09.2019 seisuga Eestis kokku 157 132 puudega inimest, kellest:

  • Sügava puudega inimesi: 17 228 (11% puuetega inimestest)
  • Raske puudega inimesi: 81 414 (52% puuetega inimestest)
  • Keskmise puudega inimesi: 58 490 (37% puuetega inimestest)

Puuetega inimeste osakaal kogu Eesti rahvastikust on ligi 12%

Puudega inimeste statistika kohalike omavalitsuste lõikes (Sotsiaalkindlustusamet)

Eesti Töötukassa andmete kohaselt on 30.10.2019 seisuga määratud osaline töövõime 56 331 ning puuduv töövõime 31 488 inimesele. Vähenenud töövõimega inimesi oli kokku 87 819.

Töövõime hindamise statistika (Eesti Töötukassa)

Statistikaameti andmebaaside kaudu on võimalik leida täiendavat infot puuetega inimeste valdkonna statistika kohta aastate lõikes:

Puuetega inimeste üldandmed

Puudega inimeste toimetulek

Puudega inimeste tööhõive

Puudelise liikmega leibkonnad

Illustratsioon: mees seisab infotahvli kõrval.
ÜLES