Statistika

Sotsiaalkindlustusameti andmete kohaselt elab 31.12.2018 seisuga Eestis kokku 158 474 puudega inimest, kellest:

 • Sügava puuetega inimesi: 17 242 (10,9% puuetega inimestest)
 • Raske puudega inimesi: 81 967 (51,7% puuetega inimestest)
 • Keskmise puudega inimesi: 59 265 (37,4% puuetega inimestest)

Puuetega inimeste osakaal kogu Eesti rahvastikust on ligi 12%

Kehtivad puude otsused soo ja raskusastme lõikes (Sotsiaalkindlustusamet, andmed seisuga 31.12.2018):

Vanusegrupp 0-17 18-63 64+ Kokku
Mehed 8509 32493 25137 66139
   Keskmine 2692 16444 6032 25168
   Raske 5304 12329 15353 32986
   Sügav 513 3720 3752 7985
Naised 4434 32700 55201 92335
   Keskmine 1677 19386 13034 34097
   Raske 2461 10985 35535 48981
   Sügav 296 2329 6632 9257
Kokku 12943 65193 80338 158474
   Keskmine 4369 35830 19066 59265
   Raske 7765 23314 50888 81967
   Sügav 809 6049 10384 17242
Kõik kokku 158474

Kehtivad puude otsused puudeliikide lõikes (Sotsiaalkindlustusamet, andmed seisuga 31.12.2018):

 • Keele-ja kõnepuue: 1628
 • Kuulmispuue: 2082
 • Liikumispuue: 52 591
 • Liitpuue: 53 888
 • Muu: 17 584
 • Nägemispuue: 2029
 • Psüühikahäire (v.a vaimupuue): 20 690
 • Puudeliik puudub: 534
 • Vaimupuue: 7448

Vanusegrupp 0-17 18-63 64+ Kokku
Mehed 8509 32493 25137 66139
   Keele- ja kõnepuue 946 182 23 1151
   Kuulmispuue 144 592 213 949
   Liikumispuue 490 9530 9389 19409
   Liitpuue 2656 8596 11207 22459
   Muu 1638 3007 2664 7309
   Nägemispuue 77 386 367 830
   Psüühikahäire 2244 6605 1087 9936
   Puudeliik puudub 17 88 75 180
   Vaimupuue 297 3507 112 3916
Naised 4434 32700 55201 92335
   Keele- ja kõnepuue 357 104 16 477
   Kuulmispuue 136 629 368 1133
   Liikumispuue 430 9016 23736 33182
   Liitpuue 1252 8440 21737 31429
   Muu 1298 3635 5342 10275
   Nägemispuue 68 354 777 1199
   Psüühikahäire 679 7251 2824 10754
   Puudeliik puudub 13 49 292 354
   Vaimupuue 201 3222 109 3532
Kokku 12943 65193 80338 158474
   Keele- ja kõnepuue 1303 286 39 1628
   Kuulmispuue 280 1221 581 2082
   Liikumispuue 920 18546 33125 52491
   Liitpuue 3908 17036 32944 53888
   Muu 2936 6642 8006 17584
   Nägemispuue 145 740 1144 2029
   Psüühikahäire 2923 13856 3911 20690
   Puudeliik puudub 30 137 367 534
   Vaimupuue 498 6729 221 7448

Puuetega inimeste statistika- kehtivad puude otsused soo ja raskusastme lõikes, soo ja puudeliikide lõikes ning maakondade lõikes
(.XLS fail, seisuga 31.12.2018, Sotsiaalkindlustusamet)

Eesti Töötukassa andmete kohaselt on 01.02.2018 seisuga määratud osaline töövõime 33 700 ning puuduv töövõime 15 994 inimesele.

Statistikaameti andmebaaside kaudu on võimalik leida täiendavat infot puuetega inimeste valdkonna statistika kohta aastate lõikes:

Puudega inimeste valdkond sisaldab üldist statistikat puudega ning püsiva töövõimetusega inimeste kohta. Lisaks on selle valdkonna all puudega inimeste sotsiaalse lõimumise näitajad, mille leiab järgmiste alamvaldkondade alt: puudega inimeste ajakasutus, puudega inimeste toimetulek, puudega inimeste tööhõive, puudelise liikmega leibkonnad. Nimetatud alamvaldkonnad pakuvad infot puudega inimeste tööhõive, sissetuleku ja kulutuste, elamistingimuste, terviseseisundi ning vaba aja kasutuse kohta. Iga näitaja puhul võrreldakse kogurahvastikku ja inimesi, kellel on kehtiv puude raskusaste, püsiv töövõimetus või tegevuspiirang.

Illustratsioon: mees seisab infotahvli kõrval.
ÜLES