Ligipääsetav sündmus

Ligipääsetavuse ja mitmekülgsuse peale mõtlemist tuleks alustada juba ürituse planeerimise algfaasis. Ligipääsetavuse tagamisel on oluline roll ürituse õnnestumisel, seega ei tuleks seda eraldada ürituse muust ettevalmistusprotsessist.

Ligipääsetavuse tagamise põhimõtted ehk siis millele mõelda, kui oled korraldamas ligipääsetavat sündmust?

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus on välja toonud sündmuse korraldaja jaoks olulised punktid. Näpunäiteid on saadaval nii toimumiskoha meelespea, planeerimise ja eeltööde tegevuste, teavituse ja registreerimise ja palju muu kohta SIIN.

Lisaks toob EPIKoda välja järgmist:

  • Puuetega inimeste jaoks on oluline, et kogu ürituse sisu oleks mitme meele kaudu tarbitav, mis tähendab peamiselt seda, et ligipääsetavus tagatakse puude vajadustest tulenevalt.

  • Kaasa alati neid inimesi, kellele sa lahendusi lood. Uuri, võta ühendust ja mõtle läbi koos spetsialistiga, sest ka kõige parema tahtmise juures ei ole võimalik teada kõikide sihtrühmade vajadusi.

  • Sind aitavad selle teostamisel maakondlikud puuetega inimeste kojad, üle-eestilised liidud ja ühingud, katusorganisatsioonid. Uuri, võta ühendust ja mõtle läbi koos spetsialistidega. Heade lahenduste väljatöötamine tähendab kaasamist, koostööd ja läbiproovimist.  

  • Universaalse disaini põhimõte = strateegia kasutamine, mille kaudu on võimalik tagada võrdsed ja demokraatlikud õigused kõikidele ühiskonnaliikmetele – olenemata vanusest, võimetest, kultuuritaustast – sealhulgas puuetega inimestele. Universaalne disain tähendab peamiselt seda, et toode või teenus on loodud võimalikult paljude inimestega arvestades ning kasutamine on võimalik ilma kohandusteta.  

  • Kasutajatestimine! Kasutaja lähtub oma mugavusest ja vajadustest. Kes oleks parem ütlema, millist lahendust soovitakse, kui mitte kasutaja ise. 

  • Rahvusvahelisel puuetega inimete päeval 3. detsembril toimus ligipääsetav ühtekuuluvuskontsert " Mis on inimene?". Vaata ka ligipääsetavat kontsertetendust kirjeldustõlkega ja kirjutus- ning viipekeeletõlkega. Kontserti korraldasid Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Viipekeele Selts MTÜ, Viipekeeletõlkide OÜ ja Kirjeldustõlge OÜ. Tegemist on erilise kontserdiga, mille taga oli palju tööd ja vaeva, et luua kontsert, mis oleks päriselt kõigiga arvestav.Tagatud oli viipekeeletõlge, kirjutustõlge ja kirjeldustõlge ning kontserdil esitatud teoste kohta on tehtud lihtsas keeles kirjalik kokkuvõte. Esitleti teoseid Eesti heliloojatelt, nende hulgas Pärt Uusberg, Ester Mägi, Kristel Põld, Arvo Pärt ja Karin Tuul. Dirigeerisid Edmar Tuul ja Karin Tuul. Kaasa tegid luuletajad Anne-Mai Tevahi ja Lauri Räpp.

  • Näited EPIKoja korraldatud ligipääsetavatest näitustest: Puuetega inimesed Afganistanis ja Varjatud.

  • Kirjeldustõlke maaleteooja Sülvi Sarapuu ja tema tütar Kadi Sarapuu on tõlkinud soome keelest ligipääsetavat kultuurisündmust kajastava käsiraamatu "Sündmusi kõigile" ("Kulttuuria kaikille"), mis annab väga täpsed juhised sündmuse erinevate puudest tulenevate vajadustega arvestamiseks. Käsiraamat on üleval MTÜ Kakora kodulehel.

  • Kohalike omavalitsuste kultuurikorralduse teejuht: “Kultuurikorralduse mustrid. Teejuht kohalikele omavalitsustele”. Kultuuri ligipääsetavuse peatükk. (Eesti Rahvakultuuri Keskus, 2022).

ÜLES