Taastusravi

Sageli vajavad puudega ja erivajadusega lapsed ka taastusravi. Lapsevanematele tekitab segadust asjaolu, et taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuse sisu on paljuski sarnased. Esmapilgul võib see tõepoolest nii tunduda, aga oluline on mõista, et rahastamise ja teenusele suunamise aspektist on tegemist kahe täiesti erineva teenusega. Niisiis – kuigi sisult sarnased, ei ole rehabilitatsioon taastusravi ega vastupidi. Taastusravi on eelkõige mõeldud konkreetse terviseprobleemi ravimiseks või mõne terviseprobleemi ravi toetavaks järelraviks. Taastusravi puhul osutatakse kindlaks määratud aja jooksul aktiivselt taastusravi teenuseid, milleks võib olla massaaž, ravivõimlemine, liikumisharjutused jne. Sageli vajab puudega laps nii sotsiaalset rehabilitatsiooni kui ka taastusravi. Näiteks laps, kes õnnetuse tagajärjel on liikumispuudega, vajab kindlasti aktiivset taastusravi, et taastada maksimaalselt tema kehaline võimekus.

Taastusravi tasutakse läbi Haigekassa eelarve ning taastusravile suunab sinu lapse pere- või eriarst

Illustratsioon: naine seisab plakati ees ja selgitab skeemi.
ÜLES