Ravikindlustus ja arstiabi

Ravikindlustus annab võimaluse saada arstiabi ilma ise selle eest märkimisväärseid summasid tasumata. Eestis katab haigekassa poolt pakutav riiklik ravikindlustus valdavas osas kõik perearstide ja eriarstide poolt osutatavad teenused, samuti ämmaemandusabi, õendusabi, laste hambaravi ning osaliselt ka täiskasvanute hambaravi. Mõnel teenusel on ka väike omaosalus, s.t. lisaks haigekassa poolt tasutavale summale tuleb inimesel endal pisut juurde maksta. Omaosalustasu on näiteks eriarsti visiiditasu (reeglina 5 eurot esmavisiidil), voodipäevatasu haiglas viibimise eest (2,50 eurot päevas kuni 10 päeva eest), õendusabis osa üldisest voodipäevatasust.

Ravikindlustusele on õigus igal Eesti alalisel elanikul, samuti kõigil neil, kes viibivad siin tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel, kui nende eest tasutakse sotsiaalmaksu. Lisaks on riigi poolt õigus ravikindlustusele ka neil, kes ise oma maksude kaudu otseselt süsteemi ei panusta. Need on alla 19-aastased lapsed ja noored, õpilased ja üliõpilased, ajateenijad, rasedad, töötud, vähenenud töövõimega inimesed, lapsehoolduspuhkusel olijad, ülalpeetavad abikaasad, pensionärid, puudega inimeste hooldajad ja haigekassaga vabatahtliku kindlustuslepingu sõlminud inimesed.

Kõigil ravikindlustatud inimestel on õigus saada ühesugust kvaliteetset arstiabi, rahalisi hüvitisi ning soodustusega ravimeid. Tänu tipptehnoloogia kasutusele ja meditsiinini ning ravimitööstuse pidevale arengule on tervishoiuteenused väga kallid, seetõttu on ravikindlustuse omamine väga oluline. Hoolitse alati selle eest, et sul oleks kehtiv ravikindlustus, nii kaitsed ennast ootamatuste eest!

  • Oma ravikindlustuse kehtivust saad kontrollida riigiportaalis. Ravikindlustuse põhimõtetest ning kindlustuse saamise võimalustest loe põhjalikumalt haigekassa kodulehelt. Sealt leiab ka infot kõigi haigekassa lepingupartnerite kohta -kaardirakenduselt on hea valida endale lähim ja sobivaim teenuseosutaja.
  • Ravikindlustuse ja haigekassa teenuste kohta saab tööpäeviti infot ka haigekassa infotelefonilt 6696630.
ÜLES