Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Meie tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine. Loe edasi »

Visioon:
Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.
Missioon:
Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

Liitu meie uudiskirjaga:


EPIKoda Facebookis:

Uudised

8. oktoobril kohtusid Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) ja Eesti Puuetega Inimeste Fondi (EPIFondi) esindajad peaminister Jüri Ratasega, et juhtida tähelepanu puuetega inimeste esindusorganisatsioonide muredele. Loe edasi »

Korraldajad: Järvamaa Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Puuetega Inimeste Koda
Toimumisaeg: 17. oktoobril 2018 kell 12.00- 15.30
Asukoht: Paide Teatri- ja muusikamaja (Pärnu 18, Paide) Loe edasi »

DAISY-pleierist, arvutist või nutitelefonist heliraamatute kuulamine on pimedate või vaegnägemisega kirjandushuviliste tavapärane tegevus. 1. oktoobril möödub Eestis heliraamatute järjepideva valmistamise algusest pool sajandit. 1968. aasta 1. oktoobril alustas Tallinnas tööd tollase Eesti Pimedate Ühingu helistuudio. Järjepidevust on alates 1994. aastast kandnud nägemispuudega inimeste raamatukoguteenindust korraldanud sihtasutus ja 2004. aastast Eesti Hoiuraamatukogu osana tegutsev Eesti Pimedate Raamatukogu. Loe edasi »

Puudega lapse vanemate algatusel teostati ajavahemikus 20. veebruar 2018 – 30. aprill 2018 puudega laste vanemate seas uuring “Elu erilise lapsega – toimetulek ja vajadused” eesmärgiga kaardistada praegune olukord puudega laste vanemate silme läbi.

Projekti meeskonda kuulusid vabatahtlikud puudega laste vanemad – Leila Lahtvee, Kaire Parts, Anne Pirn, Kristi Põldvee ja Ilona Reiljan.

Uuringu täistekstiga on võimalik tutvuda siin:
Elu erilise lapsega- toimetulek ja vajadused (uuringu kokkuvõte) Loe edasi »

Õiguskantsler Ülle Madise edastas Riigikogule aastaülevaate oma tegevusest. Perioodil 1. septembrist 2017 kuni 31. augustini 2018 lahendas õiguskantsleri ametkond kokku 2364 avaldust. Tänavu juunis täiendas Riigikogu õiguskantsleri seadust. Seadusemuudatuse järgi saab õiguskantsleri institutsioonist 2019. aasta algusest riiklik inimõiguste asutus. Ühtlasi hakkab õiguskantsler täitma ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist tulenevaid kaitse ja edendamise ülesandeid. Loe edasi »

MTÜ Pro Civitas kutsub töötuid osalema tasuta koolitusprogrammis „Tallinna, Harjumaa ja Raplamaa pikaajaliste töötute toomine tööturule loomemajandussektoris“

Koolitusprogrammi ootame:

pikka aega tööturult eemal olnud inimesi (16-29 aastaseid alates 6 kuust töötuna olemisest ning 29-63 aastaseid alates 12 kuud töötuna olemisest), kellel on soov õppida ja areneda loomemajanduse valdkondades (kunst, tarbekunst, disain, fotograafia, film, audiovisuaalvaldkond, etenduskunstid, restaureerimine, taaskasutus, jne). Loe edasi »

Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit (EVPIT) ootab  videolõike intellektipuudega inimeste elust üle Eesti.  Videolõike kogutakse seoses üle Euroopalise kampaaniaga “30 aastat Inclusion Europe tegevust”. Oodatakse kuni 30 sekundilisi videosid perede ja inimeste igapäevaelust (töö, kool, kodu, huvitegevus jms). Eesti ja teiste riikide lõikudest luuakse üle Euroopaline suur video ja kui laekub piisavalt materjali pannakse kokku ka Eesti enda oma. 

Palun saata videolõigud e-postile – evpit @vaimukad.eeTähtaeg on 1. oktoober.

Loe rohkem Inclusion Europe tegevuse ja kampaania kohta.

 

Sotsiaalministeeriumis toimus järjekordne kohtumine erinevate huvigruppidega, et liikuda edasi puudega inimeste poliitika põhimõtete ning hoolekandesüsteemi kaasajastamisega.    Loe edasi »

Erasmus+ programmi noorteprojektid on mõeldud osalemiseks kõikidele noortele. Rahvusvahelise noortevahetuse käigus on võimalik tuua kokku noori kahest või enamast riigist, et koos mõne noorte enda jaoks olulisel teemal kogemusi jagada ning uusi teadmisi omandada. Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub kokku aktiivseid noori, kes on huvitatud rahvusvahelise noorteprojekti korraldamisest, et omandatud oskuseid hiljem uute võimaluste loomiseks ära kasutada. Loe edasi »

15. augustil toimus EPIKoja üldkoosolek 2/2018, milles raames toimusid ka EPIKoja juhatuse liikmete, juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni liikmete korralised valimised perioodiks 2018-2022.
 
Valimiste tulemusena selgus, et juhatuse esimehe kohal jätkab Monika Haukanõmm. Uuenenud juhatuse koosseis on: Kaia Kaldvee, Toomas Mihkelson, Kairit Numa, Jakob Rosin, Helle Sass, Ulvi Tammer-Jäätes, Mihkel Tõkke ja Helmi Urbalu. 
Revisjonikomisjon töötab 2018-2022 koosseisus Georg Jurkanov, Helika Sõber ja Terje Karp.