Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Meie tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine. Loe edasi »

Visioon:
Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja.
Missioon:
Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

Liitu meie uudiskirjaga:


EPIKoda Facebookis:

Uudised

MTÜ Händikäpp alustas õigusalase projektiga, mis on suunatud puuetega inimestele ja nende lähedastele, kes tunnevad, et on sotsiaalsüsteemiga suhtlemisel jäänud ilma vajalikust abist ning vajaksid tuge kohtu poole pöördumisel.

Inimesi, kes on sotsiaalsüsteemiga suheldes kimpu jäänud, palutakse võtta ühendust Händikäpa juhatuse esimehe Ave Jaaksoniga, kes aitab välja selgitada, kas juhtumiga on tegeletud nii palju, et ainsaks lahenduseks on kohtutee ettevõtmine. Vajadusel saab inimene abi ja nõustamist ka täiendava taotlemise või vaide esitamiseks, sealt edasi võtab töö üle juba advokaat. Kõik kohtuga seotud kulutused tasub inimese eest MTÜ Händikäpp.

Loe edasi »

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega vähendatakse erihoolekandeteenustele saamisega kaasnevat bürokraatiat ja võimaldatakse suures mahus järelevalvet ja kõrvalabi vajavatele mõõduka intellektihäirega inimestele kasutada päeva- ja nädalahoiuteenust.  Loe edasi »

Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldavad 18. veebruaril kell 15.00-17.00 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn) valimisdebati “Puuetega inimeste heaolu aastal 2023”.  Debatt on jälgitav ka otseülekandena – http://bit.ly/valimisdebatt2019

Valimiste eel palume erakonna esindajatel selgitada oma erakonna valmisprogrammi põhjal, kuidas tagada kõigile puuetega inimestele teenuste ja toetuste kättesaadavus sõltumata elukohast ja aidata puuetega inimesed välja vaesusest järgmise valimistsükli jooksul, aastaks 2023.

Debatis osalevad:

Helina Tilk, Erakond Eestimaa Rohelised; Helle-Moonika Helme, Eesti Konservatiivne Rahvaerakonda; Jüri Jaanson, Eesti Reformierakond; Kaia Iva, Isamaa Erakond; Madis Mark, Elurikkuse Erakond; Merike Martinson, Eesti Keskerakond; Monika Haukanõmm, Sotsiaaldemokraatlik Erakond; Tiia Sihver, Erakond Eesti 200; Tiina Kangro, Eesti Vabaerakond.

Debatti modereerib ajakirjanik Urmas Vaino. Tagatud on eesti viipekeele ja kirjutustõlge.

Kogunemine ja tervituskohv alates 14.30.

Lisaküsimused: epikoda@epikoda.ee või telefonil 661 6614

Helpific korraldab 22. veebruaril  tasuta ligipääsetava seminari “Modernne kodanikuühiskond – abi inimeselt inimesele ja kollektiivne lähenemine digitaalsele ümberkujundamisele sotsiaalsektoris”, et tuua üheks päevaks ühe katuse alla erinevad kogukonna grupid. Seminar toimub Mäealuse 2/1, Mustamäel, Tehnopol Startup Inkubaatori II korrusel, UK Lounges. Loe edasi »

Veebruaris avaneb järjekordne taotlusvoor, millega toetatakse omavalitsusi puudega inimeste eluruumide kohandamisel. Kodu kohandamiseks on inimesel vaja pöörduda kohalikku omavalitsusse.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul võivad inimesed juba praegu omavalitsusele taotluse esitada. „Omavalitsuse ülesanne on seista hea selle eest, et tema territooriumil elavad inimesed saaksid olla võimalikult iseseisvad ja elada väärikates tingimustes,“ ütles minister. „Esmalt on oluline, et inimene annaks ise oma murest teada – seda on tal õigus teha kogu aeg. Ühtlasi kutsun kõiki üles teavitama ka teisi sellest võimalusest – nii soodustame vajaliku info jõudmist nendeni, kes seda tõesti vajavad.“ Loe edasi »

Kevadsemestri erivajadustega üliõpilaste stipendiumi taotlusvoor avati 20. jaanuaril 2019. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2019.

Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilasel, kes vastab järgmistele tingimustele:

  • ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  • ta õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.

Loe edasi »

Alates 2019. aastast laiendati tasuta hambaravi võimalusi füüsilise ja vaimse puudega inimestele, kes ei ole psüühilise iseärasuste tõttu suutelised suuõõne hügieeni tagama või kes oma füüsilise või haigusest tingitud seisundi tõttu ei ole suutelised suuõõne hügieeni protseduure läbi viima. Sügava vaimse või füüsilise puudega inimeste hambaravi eest tasub haigekassa kogu ulatuses, ka siis kui patsiendil ei ole vaja narkoosi. Loe edasi »

Põhjamaade heaolu keskus (Nordic Welfare Centre) jagab igal aastal umbes 1,5 miljonit rootsi krooni, et tugevdada kodanikuühiskonna tasandi puudega inimeste organisatsioonide koostööd.

Rahastamise eesmärk on aidata Põhjamaade puudega inimeste organisatsioonidel vahetada kogemusi ja teadmisi, arendada projekte või luua partnerlussuhteid samaväärsete organisatsioonidega Eestis, Lätis, Leedus ja Loode-Venemaal. Taotlevate organisatsioonide tegevus peab edendama puudega või krooniliste haigustega inimeste huve ühiskonnas. Loe edasi »

Kaitsevägi ootab 18-27 aastaseid puuetega ja erivajadustega inimesi osalema ajateenistuses ja reservteenistuses. Tegemist on võimalusega erivajadustega noortele, kes tunnevad huvi militaarvaldkonna vastu ning kes soovivad anda omapoolse panuse riigikaitsesse.

Kaitseväe eesmärgiks on võtta esimesed puuetega/ erivajadustega inimesed pilootprojekti raames vabatahtlikku ajateenistusse 2019. aasta juulis. Ajateenistus kestab 8 või 11 kuud sõltuvalt erialast.

Kui oled asjast huvitatud, siis täida vastav ankeet. Meie edastame need andmed Kaitseressursside Ametile, kes võtab Sinuga juba ise ühendust. Palun pane kindlasti tähele, et oleksid noorem kui 28. eluaastat!

NB! Ankeedi täitmisega ei võta sa endale kohustust kaitseväes osaleda – tegemist on esialgse sooviavaldusega, mille põhjal selgitatakse koos Kaitseväe esindajatega välja Sinu tegelikud võimalused osalemiseks.

Kui sul tekib lisaküsimusi, siis võta ühendust Eesti Puuetega Inimeste Kojaga – epikoda@epikoda.ee või 6616 614

Eesti Meditsiinigeneetika Selts, Agrenska Fond ja Eesti Puuetega Inimeste Koda korraldavad 1. märtsil 2019. aastal algusega kell 11.00 Harvikhaiguste Päeva, mis toimub Eesti Puuetega Inimeste Kojas, Toompuiestee 10, Tallinn.

Seminari eesmärk on suunata tähelepanu harva esinevate haiguste hetkeseisule Eestis, nende haiguste ravi puudutavatele teemadele ning ravimite kättesaadavusele. Loe edasi »