Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Meie tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine. Loe edasi »

EPIKoda Facebookis:


Vaata ka õppefilme EPIKoja Youtube kanalilt:

Uudised

Eesti Puuetega Inimeste Koda tunnustab rahvusvahelisele puuetega inimeste päeva aastakonverentsil institutsioone, kes on andnud olulise panuse Eesti ühiskonna arenemisel puudega või kroonilise haigusega inimesi paremini kaasavaks.

Aastaauhinna 2016 teema on vaba aeg ja reisimine. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikkel 30 rõhutab, et puudega inimestele tuleb tagada juurdepääs virgestus-, turismi-, puhke- ja sporditeenustele ning toimumispaikadele nagu teatrid, muuseumid, kinod ja raamatukogud. Puudega inimeste piiriülene liikumine on üks Euroopa Liidu põhiõigusi.

Soovime luua puudega või kroonilise haigusega inimeste reisimise ja vaba aja teemale laiemat kõlapinda. Tunnustame aastaauhinnaga 2016  teenuseosutajaid, kes on hoolitsenud teenuste ligipääsetavuse eest ning teinud järjepidevalt soodustusi puudega või vähenenud töövõimega inimestele. Ootame aastaauhinna kandidaate kultuuri (teatrid, kinod, kontserdid, muuseumid, galeriid, turismiobjektid, spordikeskused, muud kultuuri- või spordisündmused) või transpordi valdkonnast.

Kandidaate, ka iseennast, võivad esitada organisatsioonid ja eraisikud. Esituskirjas palume märkida kandidaadi nimetus, nii kandidaadi kui esitaja kontaktandmed. Palume põhjendada kandidaadi esitamist auhinnale vabas vormis kuni ühel leheküljel.

Esituskirju ootame e-posti aadressile epikoda@epikoda.ee kuni 14.11.2016 kl 12:00 või posti teel Eesti Puuetega Inimeste Koda, Toompuiestee 10, Tallinn.

Lisainfo: e-post: epikoda@epikoda.ee tel 661 6629

2. novembril 2016. a. toimub Tallinnas Original Sokos Hotel Viru konverentsiruumides sotsiaal-ministeeriumi korraldatud töövõimereformi teabepäev.

Teabepäeva raames toimub 2 töötuba: üks erinevatest võimalustest tööle kandideerimisel ja teine stressiga toimetulekust.

Töötubadesse on võimalik kohapeal registreeruda, ühte töötuppa mahub 16 osalejat.

Palun edastage infot oma liikmetele ja levitage infot oma Facebooki lehel, et soovijad saaksid osaleda. Facebookis on veidi rohkem infot:

https://www.facebook.com/events/1792844840995383/

https://www.facebook.com/events/1760176054232258/

Eesti reumaliit
Pressiteade
24.10.2016

Reedel toimunud tervishoiutöötajatele suunatud taastusravi konverentsil räägiti olulistest teemadest, mis puudutavad liigesehaigete laste ja noorte taastusravi.

Järjekorras juba 7. Taastusravi konverentsil kõneleti laste taastusravi võimalustest ja printsiipidest Eestis, juveniilsest idiopaatilisest artriidist,  laste osteoporoosist, laste liigesehaiguste füsioteraapiast, liigesehaige lapse valu psühholoogiast. Lisaks tutvustati abivahendite süsteemide muudatusi töövõimereformi raames ning rehabilitatsioonisüsteemi muudatusi ja arenguid.

Ettekandeid tegid oma ala tunnustatud spetsialistid: Kaja Elstein (Pärnu Haigla, Eesti Taastusarstide Seltsi juhatuse esimees), Chris Pruunsild (Tartu Ülikooli Kliinikumi lastereumatoloog), Tiina Lind (Tartu Ülikooli Kliinikumi laste taastusarst), Karin Tammik ( Tartu Ülikooli Kliinikumi lastehaigla füsioterapeut), Sirje Tarraste (Tallinna Lastehaigla, lastereumatoloog), Külli Muug (Tartu Ülikooli Kliinikumi lastehaigla psühholoog), Piret Paimla (Sotsiaalkindlustusamet) ja Airi Nõmm (Sotsiaalkindlustusamet).

„Konverentsil jõuti ühisele arusaamisele, et tegelikult tuleb tõsta ka nende inimeste teadlikkust, kes töötavad igapäevaselt lastega koos –  õpetajad koolides ja lasteaedes. Oluline on, et ka nemad oskaksid liigeshaigete lastega töötada ja neile kõige paremat abi osutada,“ rääkis ühest olulisest punktist Eesti Reumaliidu tegevjuht Marek Jaakson. „Konverentsil toimunud arutelul jäi kõlama veel, et olulisem, kui see, mida laps teha ei tohi, on see, mida laps teha tohib ja saab,“ lisas Jaakson.

Oluline on, et iga laps ja noor liiguks 5 korda nädalas vähemalt 60 minutit korraga. Seda vaatamata sellele, kas tegemist on haige või terve noorega. Liikumine on oluline, tuleb vaid jälgida, millised füüsilised aktiviteedid on sobivad. Vaid füüsiline koormus aitab kaasa sellele, et meie luuparameetrid saaksid normipäraselt areneda. Loe edasi »

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet pikendas Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest toetatava erivajadustega inimeste eluasemete kohandamise pilootprojekti taotluste esitamise tähtaega alla 18-aastastele noortele. Uus tähtaeg on 25. oktoober 2016.

Katseprojektis toetatakse eluruumi kohandamist vähemalt 45-le inimesele, sellest 15 kohandust on planeeritud alla 18-aastastele lastele. Maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta on kuni 4500 eurot. Tööd hõlmavad eluruumi, sealhulgas eluruumi sisse- ja väljapääsu; hoone välisukse ja eluruumi ukse vahelist käiguteed; hoone sisse- ja väljapääsu.

Eluruumi kohandust saab taotleda puudest tuleneva tegevuspiiranguga isik (puude kehtivusaeg peab taotlemise hetkest olema vähemalt kuus kuud), kes vajab kõrvalabi igapäevategevustes ning kes elab Tallinna haldusterritooriumil. Pilootprojekt viiakse ellu koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega, seda Euroopa Regionaalarengu Fondi ja riigieelarveliste vahendite toel.

Täiendav info pilootprojekti kohta, sealhulgas ka taotluste vormid ja muu detailsem info, on üleval Tallinna linna kodulehel:
http://www.tallinn.ee/Teenus-Erivajadusega-inimeste-eluaseme-kohandamise-pilootprojekt. Pilootprojekti üldiste tingimustega saab tutvuda Astangu kodulehel.

Täiendavat infot pilootprojekti tingimuste kohta aga ka juhendamist taotlusvormide ja lisadokumentide täitmisel saab:

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist, kontakt:
Valeri Kapanen – eluruumide kohandamise projektijuht,
Telefon: 5306 4141, e-posti aadress:valeri.kapanen@tallinnlv.ee.

Sotsiaalministeerium ja Sotsiaalkindlustusamet
Pressiteade

Sotsiaalkindlustusameti uus infosüsteem SKAIS2, mis pidi alustama tööd 1. jaanuarist 2017, valmib  planeeritud tähtajast hiljem. Kõigi sotsiaalkindlustusameti teenuste toimimine ja toetuste väljamaksmine on Eesti elanikele tagatud olenemata IT-arendusprojekti käekäigust. 

„Praeguseks on selge, et 1. jaanuari tähtaeg on ebareaalne ja SKAIS2 projektiga jätkamiseks on vaja uut plaani. Nii arendaja kui ka riik on projekti keerukust alahinnanud,“ ütles sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo. „Edasised arengud sõltuvad sellest, millised tööd on detsembriks valmis.“

IT-ettevõtte Tieto äriarenduse juhi Olli Pirttijärvi sõnul on algselt tehtud prognoose mõjutanud nii kahe aasta jooksul muutunud valdkonda reguleeriv seadusandlus kui ka projektiga seotud meeskonnad. „SKAIS2 on äärmiselt mahukas ja kompleksne projekt, mis on otseses sõltuvuses ümbritsevast keskkonnast. Kinnitan, et nagu kogu Tieto, nii võtab ka Tieto Estonia vastutuse tehtud tööde eest. Oleme viinud sisse muudatusi projektijuhtimises, et tagada edaspidi kvaliteetne ja tähtaegadest kinni pidav arendusprotsess,“ selgitas Pirttijärvi. Loe edasi »

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu pressiteade
13.10.2016

Juhtimaks tähelepanu helifooride vajalikkusele korraldab Põhja-Eesti Pimedate Ühing 15. oktoobril, rahvusvahelisel valge kepi päeval, ürituse Tallinnas Vabaduse väljakul. Nägemispuudega inimesed tulevad sinna, et kõndida kella üheteistkümnest alates üle tee ja osutada oma valgete keppidega fooriga ülekäikude puudustele. Kuna neil ülekäikudel pole helisignaali, kasutavad nad nägevate inimeste abi.

„Olete te kunagi olnud olukorras, kus madal õhtune päike paistab silma ja foori klaasidki ei tundu just äsja pestutena? On see seal hetkel roheline või punane tuli, mis põleb, kas eemalt lähenev auto peaks peatuma või ei? Kui teiega pole kunagi nii juhtunud, on teil vedanud, kuid vähemalt iga viiekümnes Eesti inimene on niipalju halvenenud nägemisega, kellega võib aeg-ajalt seda juhtuda, iga viiesajas näeb aga nii halvasti, et ta ei näe ei foori ega ka seda lähenevat autot.  Kuidas üle tee saada, elu ei käi ju vaid siinpool teed? Vastus on valgusfoor, millele on lisatud ka helisignaal. Kui foor ei piuksu ega toksi, siis vähemalt rääkigu see, vähemalt kasvõi selle ühe tunnikese,“ selgitas aktsiooni vajalikkust Põhja-Eesti Pimedate Ühingu ligipääsetavuskomisioni liige Jakob Rosin.

Helisevaid foore on Tallinnasse paigaldatud juba pikka aega, esimene neist paigaldati Viru trammipeatuse juures olevale ülekäigule nõukogude ajal lõpus. Järgmine Tallinna foorile paigaldatud helisignaal alustas tööd 1998 aastal Tondi ja Pärnu maantee ristmikul. Nüüd, 18 aastat hiljem, on neid vaid veidi üle 40. Loe edasi »

 • 25.02. Juhatuse koosolek Pärnus
 • 25.-26.02. Juhatuse ja tegevmeeskonna arendusseminar Pärnus
 • 2.02. kell 13:00 Harvikhaiguste ümarlaud EPIKojas
 • 3.03. kell 10:30 VÜF ligipääsetavuse projekti “Paneme seaduse kehtima!” lõpuseminar EPIKojas
 • 28.-29.03. KÜSKiga küpsemaks! projekti koolitus EPIKojas, teemal juriidiline kirjaoskus vabaühendustes
 • 12.04. kell 11:00-15:15 Regionaalne infopäev puudega ja vähenenud töövõimega inimestele Türi kultuurimajas korraldajateks Järvamaa Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Puuetega Inimeste Koda
 • 28.04. Juhatuse koosolek ja üldkoosolek
 • 5.05. KÜSKiga küpsemaks! projekti lõpuseminar EPIKojas, teemal organisatsiooni areng/tulevik
 • 3.-4.06. Puuetega Inimeste Kultuurifestival Tartus
 • 10.06. Toompuiestee 10 hoone 10. aastapäev (kutsetega)
 • 11.06. Koguperefestival „Puude Taga On Inimene” Tallinnas koostöös samanimelise MTÜ-ga
 • 16.08. Juhatuse koosolek Rakveres
 • 16.-17.08. Suvekool Rakveres
 • 22.09. Regionaalne infopäev Maardus
 • 4.11 kella 11:00-15:00 Harvikhaiguste ümarlaud Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Agrenska kooskorraldusel Tammistu Perekeskuses, Tammistu mõisa I korruse saalis
 • 18.11. Juhatuse koosolek EPIKojas
 • 18.11. Üldkoosolek EPIKojas
 • 24.11. Kaasava täiskasvanuhariduse seminar
 • 2.12. Puuetega Inimeste Päeva Aastakonverents ERM-s (kutsetega)

Riik suurendab 2017. aasta riigieelarves investeeringuid laste ja perede heaolu tõstmisse toetades lasterikaste ja ühe vanemaga perede toimetulekut, luues paremad lapsehoiuteenuste võimalused ja aidates vähendada hoolduskoormust. Samuti jätkub lastekaitse tugevdamine ning ette on nähtud asenduskodude ja erihooldekodude sotsiaaltöötajate palgatõus.

„Laste saamiseks ja kasvatamiseks on oluline pakkuda peredele toetavat ja sõbralikku keskkonda. Selleks, et julgustada Eesti peresid saama perre rohkem kui kaks last, jõustub järgmisel aastal lasterikka pere toetus, mis annab kolme ja enama lapsega peredele lisakindluse,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. „Samas on olulised ka lapsehoiu võimaluste parandamine ning üksikvanemate toeks elatisabiskeemi käivitamine.“

2017. aasta riigieelarve olulisemad investeeringud sotsiaalvaldkonnas: 

Lasterikkad pered saavad täiendava toetuse
1. juulist 2017 lisandub praegusele lapsetoetusele (esimese kahe lapse eest 50 eurot ja iga järgneva eest 100 eurot) lapserikka pere toetus. See tähendab, et kui peres on kolm kuni kuus last, annab riik juurde veel 200 eurot kuus. Kui peres on seitse või enam last, annab riik juurde 370 eurot kuus. Lapserikka pere toetusteks on 2017. aasta riigieelarves ette nähtud 23 miljonit eurot (sh lisavahendeid 17,3 miljonit eurot).

Ühe vanemaga perede toimetuleku toetamiseks käivitub elatisabifond
2017. aastast on igaks aastaks riigieelarvest ette nähtud 7,2 miljonit eurot riiklikule elatisabiskeemile, millega makstakse 100 euro ulatuses toetust lapsele, kelle lahuselavalt vanemalt on kohtuotsusega välja mõistetud elatis, kuid kes ei täida maksmise kohustust. Riik tagab lapsele igakuiselt 100-eurose elatisabi laekumise, mis nõutakse sisse elatisabi võlglaselt.

Paranevad puudega laste ja nende vanemate toimetulekuvõimalused
2017. aastal on raske ja sügava puudega laste lapsehoiu- ja tugiteenustele ette nähtud 2,65 miljonit eurot. Sellega toetab riik enam kui 7000 raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenust. 2017. aastal on sügava puudega lapsel võimalik saada lapsehoiuteenust senise 57-80 tunni asemel 270 tundi aastas. Lisaks, ESFi abil toetatakse sügava- ja raske puudega lastele hoiu ja tugiteenustes osalemist perioodil 2017-2020 kokku 33,6 miljoni euroga. Ühe lapse kohta on arvestuslikult aastas ette nähtud 4918 eurot, mida täpsustatakse vastavalt lapse individuaalsetele vajadustele.

Lapsehoiu- ja lasteaiakohti tuleb juurde 
Riik toetab ESF vahenditest 2017. aastal kohalikke omavalitsusi ja erasektorit 2,5 miljoni euroga uute lapsehoiu- ja lasteaiakohtade rajamiseks. Kokku on aastateks 2017-2020 ESFi vahenditest ette nähtud 6,5 miljonit eurot, et luua juurde 1200 lapsehoiu või lasteaia kohta. Lisaks sellele toetab riik 2000 uue lasteaiakoha ehitamist ning vanade lasteaiahoonete renoveerimist energiasäästlikuks 13 miljoniga.

Uueneb asendushoolduse korraldus ja suureneb rahastus
Asenduskoduteenuse baasrahastus on alates 2017. aastast kokku 15,42 miljonit eurot. Sellele lisandub teenuse korralduse parandamiseks mõeldud 6 miljonit eurot ESFist eesmärgiga suurendada perepõhise asendushoolduse pakkujate arvu ja kvalifikatsiooni ning luua paremad tugiteenused, parandades sh ellu astuvate noorte iseseisvat toimetulekut.

Loe edasi »

Head harvikhaiguste ümarlaua liikmed, lapsevanemad, partnerid, võrgustikuliikmed!

Olete oodatud järjekordsesse harvikhaiguste ümarlauda, mis toimub 4. november 2016 alates kell 11.00.

Toimumispaik: Tammistu Perekeskus, Tammistu mõis, I korruse saal
http://www.agrenska.ee/tammistu/asukoht/

Ümarlaua kava

 • 11:00           Saabumine ja tervituskohv
 • 11:30-11:45 Värskem ülevaade harvikhaiguste arengukava arengutest Eestis. Harvikhaigustega                                           laste tugiteenuste koordinaatori rolli kirjeldus, Eesti Agrenska Fond.
 • 11:45-12.30 Erivajadustega laps täiskasvanuea lävel – töövõime määramise võlud ja valud. Juhiseid                                   eluks. Liina Lokko,  lapsevanem.
 • 12.30-13.30  Seljaajusong ja vesipäisus/spina bifida ja hydrocephalus. Minu lapse arengulugu.                                             Anne Pirn, lapsevanem.
 • Kokkuvõtted, ideed ja mõtted edaspidiseks.
 • Ühine lõuna.

Palume registreerida oma osavõtt hiljemalt 28. oktoobril 2016.a.https://docs.google.com/forms/u/0/d/1nkBTvjo-QPOgWeBV5uU4P5PGMNK8Rbhi-t4wMcKlba8/edit

Lisaküsimused telefonidel: 53620 855, 5272 108 või 5363 7175.

Kutsume Teid osalema Nordplus kaasava täiskasvanuhariduse projekti „B + Inclusive – Adult Education for All“ ja Kodanikuühiskonna nädala raames toimuval

kaasava täiskasvanuhariduse seminaril

24.11.2016. kella 11:00-15:00

Eesti Puuetega Inimeste Kojas, Toompuiestee 10, Tallinn.

Seminar on suunatud täiskasvanukoolitajatele, õppejõududele, lektoritele, koolituste korraldatele.

Registreerimislink osalemissoovi kinnitamiseks asub SIIN  ja on aktiivne kuni 10.11.2016 (kaasa arvatud).

Juhime tähelepanu, et osalejate arv on piiratud, seega palun teavitage  seminari korraldajat kindlasti kui olete küll registreerunud, kuid ei saa kohale tulla. Teie koha üle võib keegi teine õnnelik olla!

Seminari kutse ja päevakava: Kaasava täiskasvanuhariduse seminari kava

Kontakt ja lisainfo:
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Tel: 661-6614, 6616629
e-mail: epikoda@epikoda.ee