Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Meie tegevuse eesmärk on puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine. Loe edasi »

EPIKoda Facebookis:


Vaata ka õppefilme EPIKoja Youtube kanalilt:

Uudised

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit korraldab koostöös Itaalia hotelli Albergo Etico’ga seminari „ Puudega inimeste töötamine ja töökorraldus Albergo Etico hotelli näitel, mis toimub Itaalias Asti linnas, 27. september 2016 – 01. oktoober 2016.

Hotell Albergo Etico asub Põhja-Itaalias Asti linnas, kus juhataja Alessandro Toselli on algatanud huvitava kontseptsiooni hotelliäris – Albergoetico. Hotellis töötavad puudega inimesed, kes igapäevaselt seda ettevõtet peamiselt pööritavad. 2009.a alguse saanud  “Albergo Etico” organisatsioon veab lisaks hotellile ka Tacabanda restorani ning vaimupuudega noortele  iseseisvaelu oskusi õpetavat akadeemiat “Academy of the Independence”.

Lähemalt võib vaadata infot hotelli kodulehelt: http://www.albergoetico.asti.it/

PROJEKTI EESMÄRK:  koguda teadmisi ja kogemusi, kuidas luua ning majandada hotelli, mille personal koosneb peamiselt erivajadusega inimestest. Saadud kogemust rakendada Eestis, luues hotelli, mille kõrval on abistatud elamine suure abivajadusega aktiivsetele erivajadusega inimestele.

Korraldajate poolt oodatakse Eestist osalema 6-8 inimest, kellel on soov  Eestis luua võimalused puudega inimestele töötamiseks , elamiseks (toetatud elamine) ja iseseisvaks eluks.

Osalejate koolitus-, reisi- ja majutuskulud makstakse kinni korraldajate poolt.

Kandideerimiseks õppereisile palutame esitada CV koos motivatsioonikirjaga (2000 – 3500 tähemärki) elektrooniliselt aadressile: jyri.lehtmets@gmail.com hiljemalt 21. aug 2016. Motivatsioonikirjas  palume välja tuua põhjenduse oma sobivuse kohta ja motivatsiooni seminaril osaleda ning kirjeldada lühidalt, kus ja kuidas on seminaril omandatud teadmisi võimalik kasutada ja teistega jagada.

Kandideerima on oodatud ka teiste puudeliikide esindajad, st mitte ainult liikumispuudega inimesed.

Lisainfo: Jüri Lehtmets,  jyri.lehtmets@gmail.com tel 5663 8752

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda jätkab kogemusnõustamise teenuse pakkumist puuetega laste ja noorte vanematele. Teenuse pakkumist rahastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Mis on kogemusnõustamine?

Kogemusnõustamine on nõustamise ja toetamise viis, kus inimesed, kellel on ühine probleem või kogemus, jagavad oma teadmisi ja otsivad lahendusi.

Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on ennetada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide teket ning samas aidates seeläbi parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku keskkonna kujunemist.

Kes on kogemusnõustaja?

Kogemusnõustaja on puudega lapse või noore vanem, kes on valmis ära kuulama, vastama küsimustele, olema toeks ja julgustama teist erivajadusega lapse või noore vanemat. Kogemusnõustajad on läbinud nõustamiskoolituse, töötavad vabatahtlikkuse alusel ja on seotud vaikimiskohustusega.

Kellele on kogemusnõustamise teenus mõeldud?

Teenust pakume Tallinnas elavatele eesti- ja venekeelsetele puudega laste ja noorte vanematele, kes vajavad nõustamisteenust seoses puudega lapse sünni või muude elukaarest tulenevate muudatustega toimetulekuks.

Kuidas kogemusnõustamist saada?

Tallinnas pakub teenust Tallinna Puuetega Inimeste Koda. Nõustamine võib olla ühekordne, kuid vajadusel võib kohtuda ka mitu korda. Nõustamist on võimalik saada nii eesti kui ka vene keeles.

Teenus on puudega lapse või noore vanemale tasuta. Nõustamine võib toimuda personaalse kohtumise teel, telefoni teel või läbi elektrooniliste kanalite (e-post, Skype, Facebook, jne). T

eenuse osutamiseks leiab teenuse koordinaator vabatahtliku kogemusnõustaja hulgast isiku, kelle kogemus vastab nõustatava probleemi võimalikult paremaks lahendamiseks. Nõustamine toimub nõustaja ja nõustatava omavahelisel kokkuleppel koha, aja ja nõustamise vormi osas.

Soovi korral võta ühendust teenuse koordinaatori Anu Väliga

 1. e-posti aadressil: kogemus@tallinnakoda.ee
 2. telefonil: 58849965

Olgu probleem väike või suur, kogemusnõustaja teadmistest ja julgustusest võib olla abi.

Eesti Reumaliit koostöös Eesti Reumatoloogia Seltsi ja Eesti Taastusarstide Seltsiga kutsuvad 7. Liigeshaiguste teemalisele konverentsile „Liigesehaigete laste ja noorte taastusravi 2016 aasta muudatuste valguses “.

Konverents toimub reedel, 21. oktoobril, kell 9.30-16.00 Park Inn by Radisson Meritson Conference & Spa Hotel Tallinnas, Toompuiestee 27/ Paldiski mnt 4.

Päevakava:

 • 09:30-10:00 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv
 • 10:00-10:15 Tervitussõnad. Jevgeni Ossinovski, tervise- ja tööminister (TBC)
 • 10:15-10:45 Ülevaade laste liigesehaigustest. Sirje Tarraste, Chris Pruunsild Tallinna Lastehaigla reumatoloog (TBC)
 • 10:45-11:30 Taastusravi korraldus Eestis, head ja vead. Tiina Lind või Kaja Elstein, Pärnu Haigla taastus- ja järelvalve osakonna juhataja (TBC)
 • 11:30-12:15 Laste liigesehaiguste füsioteraapia
 • 12:15-13:00 Lõunapaus
 • 13:00-13:45 Laste osteoporoos – kas on probleem? Sirje Tarraste, Chris Pruunsild
 • 13:45-14:15 Valu. Aave Hannus, Tartu Ülikooli spordipsühholoogia teadur ja õppejõud (TBC)
 • 14:15-15:00 Muudatused abivahendite osas 2016. Astangu (TBC)
 • 15:00-15:45 Arutelu. Modereerib taastusarst Eve Sooba
 • 15:45-16:00 Kokkuvõte

Konverentsi osalustasu on 50€
Kohtade arv on piiratud!
Palun registreeri omaosalus siin:
http://reumaliit.ee/taastusravi-konverentsi-osavotu-registreerimine

 

*Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.

Sotsiaalministeerium
Pressiteade

Eesti ja Soome vahel peab toimima piiriülene automatiseeritud ravi- ja töötuskindlustuse andmete vahetus, mis aitaks parandada teenuste kättesaadavust ja vähendaks bürokraatiat, ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski täna Helsingis toimunud kohtumisel Soome sotsiaalteenuste ministri Juha Rehulaga.

„Kuna väga palju Eesti ja Soome inimesi liigub regulaarselt kahe riigi vahel, siis tuleb nende inimeste elu lihtsustamiseks saada andmed liikuma nii tervise kui muudes valdkondades,“ sõnas minister Ossinovski. „Paljudel Eesti inimestel on Soomes elades ja töötades vaja esitada Soome ametiasutustele erinevaid tõendeid Eesti registritest, mille esitamine suurendab Eesti saatkonna ja ametiasutuste halduskoormust ning muudab asjaajamise kohmakaks. Samal ajal on kõik vajalikud andmed elektroonilistes registrites olemas ning meil on vaja lihtsalt saada Soome ja Eesti ametiasutuste andmebaasid omavahel automatiseeritult suhtlema. Olemasolev X-tee, mille Soomegi kasutusele on võtnud, on selleks hea platvorm.“

Kõige esimese praktilise sammuna viiakse ellu digiretsepti piiriülene kasutamine Eesti ja Soome vahel, mille tulemusena tekib Soome elanikel võimalus osta digiretsepti alusel ravimeid Eestist ning Eesti elanikud saavad digiretsepti alusel osta ravimeid Soomest. Paralleelselt töötatakse ka teiste andmete automatiseeritud liikumise kallal. Loe edasi »

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse Rehabilitatsioonialase Kompetentsikeskuse (RAKK) üheks tegevuseks on kogemusnõustajate koolituste korraldamine.

2019. aastaks plaanitakse koolitada kokku 200 kogemusnõustajat. Tegevused on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist TAT 2014-2020 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ alapunkt 1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine“

2016. aasta augustis plaanitakse korraldada veel üks hange. Käesolevalt ollakse välja selgitamas, millistele sihtgruppidele ja millistesse piirkondadesse on vaja kogemusnõustajaid koolitada. Kindlasti soovitakse leida koolitajat- koostööpartnerit Ida-Virumaale venekeelsete kogemusnõustajate koolitamiseks. Võimalikel huvilistel palutakse endast märku anda esimesel võimalusel.

Kui teil on mõtteid ja ettepanekuid seoses kogemusnõustajate koolitamisega:

 • sihtgruppide planeerimine;
 • kogemusnõustajaks saamisest huvitatud inimestest info andmine;
 • muud ettepanekud ja mõtted seoses kogemusnõustajate koolitamise ja kogemusnõustamise teenusega.

Siit leiate kogemusnõustaja koolituskava: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015035

Küsige infot ja edastage oma mõtteid: Leelo Ainsoo- RAKK arendusspetsialist
Telefon 6877 246/ 58 358 402
leelo.ainsoo@astangu.ee Loe edasi »

Sotsiaalministeerium valmistab ette Vabariigi Valitsusele puudega inimeste toetuste analüüsi. Seoses sellega oleme läbi viinud sihtrühmade esindajatega intervjuud, on toimunud kohtumised puudega inimestega ja puudega inimeste eestseisjatega Haapsalus, Jõhvis, Tartus ning Tallinnas.

Suur tänu kõigile, kes on aega leidnud ja osalenud nendes ettevõtmistes.

Lisan siia mõned tähelepanekud, mis senistelt kohtumistelt on esile kerkinud:

 1. Puudega inimeste sotsiaaltoetus on väike ja ei kata puudest tulenevaid lisakulusid;
 2. Enim läheb toetus abivahendite ja teenuste omaosaluse kompenseerimiseks ning ravimitele;
 3. Töötavate puudega inimeste töötasu läheb paljuski transpordile (v.a Tallinn);
 4. Katmata teenuste vajadused on sotsiaaltransport, isiklik abistaja, tugiisik, viipekeeletõlk, rehabilitatsioon, erihoolekanne ja taastusravi;
 5. Teenused pole võrdselt kättesaadavad, maal ja linnas on erinevad olukorrad. Teenuste maht ja kvaliteet on erinevad.

Loetletud info täpsustamiseks palun veel Teie kaasabi. Sotsiaalministeeriumil puudub ülevaade, kui palju kulub raha näiteks sotsiaalteenuste omaosalusele, käsimüügiravimitele vms.

Otsime teie hulgast inimesi, kes on nõus täpselt kirja panema kolme kuu kulud – august, september ja oktoober.

Palun jagage seda küsitluses osalemise palvet puudega inimestele. Mida rohkem saame vastuseid, seda parema ülevaate saame tegelikust olukorrast.

Omalt poolt kinnitame, et Teilt saadud andmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Küsitluse käigus kogutud andmed jäävad anonüümseteks ning neid kasutatakse üldistatuna vaid andmeanalüüsiks ja kokkuvõtete tegemiseks.

Kuna küsimused on kolme kuu kohta, siis on võimalik küsitlust jätkata hiljem vajutades „Jätka hiljem“ nupule. Palun täitke lõplikult küsitlused hiljemalt 5. novembriks 2016.

Vastan meelsasti kõikidele täiendavatele küsimustele. Selleks saatke kiri e-posti aadressile: tiia.sihver@sm.ee.

Alustage küsitlusele vastamist SIIT.

Heade soovidega
Tiia Sihver
Sotsiaalministeerium
Sotsiaalkindlustuse osakond
tiia.sihver@sm.ee

Nägemispuudega inimeste abistamine vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr. 39 “Loetelu bussijaamadest, kus antakse abi puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele”.
Määrus on kehtiv alates 28.05.2016.

Tallinna Bussijaam tagab nägemispuudega isikute juhendamise Tallinna bussijaama territooriumil (sh taksopeatuses) nii busside saabumisel kui ka väljumisel, kui sellest on eelnevalt vähemalt 24 tundi ette teavitatud.

Teatada tuleks ajavahemikul kella 8:00 – 20:00 lauatelefonil 6 813 409. Tallinna Bussijaam osutab mõistlikku abi – isiku liikumisel kogu bussijaama territooriumi piires kaasa arvatud juhatamine inva-WC ukseni.

Määrus kehtestati ühistranspordiseaduse § 70 alusel. Riigikogu võttis vastu ühistranspordiseaduse muutmise seaduse (499 SE), selle järgi tuleb sõitjateveo korraldamisel bussidega lähtuda lisaks ühistranspordiseadusele ka Euroopa Liidu vastavast määrusest, mis käsitleb bussisõitjate õigusi. See määrus puudutab vaid rahvusvahelisi liine. Väiksema vahemaa ja seega ka riigisiseste liinide puhul kohaldatavad sätted reguleerivad eelkõige puudega isikutega seonduvat, aga ka teabe saamist ja kaebuste lahendamist.

Seadus viis ühistranspordiseadusesse sisse muudatused, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest. Määrust kohaldatakse reeglina vaid liinivedude puhul, kus läbitakse 250 kilomeetrit või rohkem, ent määruses on sätteid, mida kohaldatakse ka väiksema vahemaa puhul kui 250 kilomeetrit.

Peamiselt reguleerib määrus diskrimineerivate lepingutingimuste mittelubatavust, hüvitamist ja abi õnnetuse korral, puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute õiguseid, sõitjate õiguseid reisi tühistamise või hilinemise korral ja teabe esitamist ning kaebuste lahendamist.

Näiteks ei tohi vedajad, reisibürood ja reisikorraldajad reeglina keelduda puuet põhjenduseks tuues broneeringust, pileti müügist, ega puudega isiku bussi lubamisest. Broneeringute ning piletite eest ei või puudega isikutelt võtta lisatasu.

Seaduse järgi kannavad vedajad ja bussijaama käitajad vastutust juhul, kui nad on kahjustanud ratastoole, muid liikumisabivahendeid või abivahendeid või on need ära kaotanud. Hüvitist maksab vedaja või bussijaama käitaja, kes vastutas kaotsimineku või kahjustamise eest. Samas on kahju tekitamisel selle hüvitamise kohustus reguleeritud ka võlaõigusseaduses, seega pole tegemist sisuliselt uue sättega. Loe edasi »

Töövõimereformi teine etapp ehk uue metoodika põhjal töövõime ja puude hindamine uutele taotlejatele käivitus alates 1. juulist. Sotsiaalkindlustusamet on kokku pannud slaidiesitluse ja kommenteeritud taotluse vormi, mis on uutele taotlejatele ning nende abistajatel taotluse täitmisel toeks.
Alates 01.01.2017 laieneneb just see taotluse vorm ka kõigile senistele “süsteemis” olijatele, kui nende korduvekspertiisi tähtaeg kätte jõuab.
Ühistaotluse täitmiseks ja esitamiseks võib pöörduda nii Sotsiaalkindlustusametisse kui Eesti Töötukassasse.
Lisatud on kaks faili:
 1. Slaidiesitlus “TÖÖVÕIME HINDAMISE / PUUDE RASKUSASTME TUVASTAMISE TAOTLUSE VORM“,
  kust leiate üldised juhised ja põhimõtted uue hindamismetoodika kohta;
 2. PDF dokument “TÖÖVÕIMEREFORM JA PUUDE TUVASTAMINE TÖÖEALISEL INIMESEL“,
  kust leiate Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu poolt lihtsustavate kommentaaridega (jutumullides) ning Sotsiaalkindlustusameti poolsete abistavate kommentaaridega (kastikestes, autoriks Merlin Murumets) töövõime ja puude hindamise taotluse vormi.
Kergendamaks taotluse täitmist venekeelsele elanikkonnale on taotluse vorm tõlgitud ka vene keelde, kuid täita saab seda hetkel vaid eesti keeles. Venekeelne taotluse vormi tõlge asub siin: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/blanketid/ekspertiisi_blanketid/uusvormvene2.pdf
Eesti Puuetega Inimeste Koda

Head sõbrad,  koostööpartnerid,

anname teada, et Eesti Puuetega Inimeste Koja maja Toompuiestee 10 I korrus on alates 4. juulist kuni 1. augustini 2016 suletud.

Eesti Puuetega Inimeste Koda vastab teie e-kirjadele.

Ilusat suve,
Eesti Puuetega Inimeste Koda

Täna kinnitati valitsuses heaolu arengukava aastateks 2016-2023, mis on edaspidi riigieelarve planeerimise alus tööhõive, sotsiaalkaitse ja võrdse kohtlemise valdkondades tegevuste kavandamisel. Eesmärkideks on seatud suurem sotsiaalne kaasatus, tööhõive kõrge tase, pikk ja kvaliteetne tööelu, sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähendamine ning sooline võrdsus.

Arengukava paneb riigi tasandil paika sotsiaalkaitse ja tööturu arengusuunad järgmiseks kaheksaks aastaks. „Eesti suurim väljakutse on demograafia ja rahvastiku vananemine, mis seab suured väljakutsed sotsiaalsüsteemile. Peame sotsiaalkaitse ja tööturu meetmeid tervikuna arendama, et aidata ületada aktiivselt ühiskonnas osalemise takistusi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

Arengukava meetmete ja tegevuste elluviimist rahastatakse riigieelarve ja Euroopa struktuurifondide ning Norra finantsmehhanismi vahenditest. Arengukava elluviimise maht on 18,1 miljardit eurot.

Vabariigi Valitsus kiitis 2014. aasta juulis heaks otsuse koostada uus valdkondlik arengukava sotsiaalkaitse ja võrdsete võimaluste poliitikavaldkonnas, et luua terviklik strateegiline lähenemine inimeste iseseisva toimetuleku parendamiseks ja võrdsete võimaluste tagamiseks ühiskonnaelus. Loe edasi »