Журнал "Sinuga"

Первые два номера журнала «Sinuga» вышли в 1994 году. С тех пор ЭПИ постоянно выпускает 2 номера журнала в год в бумажном варианте. С июня 2020 года журнал можно также читать как онлайн-журнал.

В течение времени своего издания журнал преследовал две цели – предоставлять организациям-членам ЭПИ, людям с инвалидностью и их семьям обзор того, что было сделано и что происходит, а также информировать общественность как о проблемах людей с инвалидностью, так и об их успехах. В обновленном журнале можно прочитать о проблемах, касающихся людей с инвалидностью и их близких, захватывающих событиях и важных личностях.

На протяжении этих лет журнал редактировали Мати Ормиссон, Кадри Таперсон, Хилле Карм, Лийна Кусма, Тийна Маре Хиоб, Эха Леппик и Хелен Каск. Мы благодарим всех редакторов, авторов статей и мнений, которые сотрудничали с этим журналом на протяжении многих лет.

Вышедшие номера журнала можно попросить в ЭПИ или прочитать их в библиотеках по всей Эстонии.

Если у вас есть мысли и идеи относительно журнала, смело обращайтесь к нам!

Контакты:
Maarja Krais-Leosk
maarja.krais-leosk@epikoda.ee
Tel: +372 661 6393

„Sinuga“ on Eesti Puuetega Inimeste Koja ajakiri, mis võtab fookusesse puuetega, erivajadustega ja krooniliste haigustega inimestega seotud teemad. Ajakirjal on kaks eesmärki: anda sõna puuetega inimestele ja nende peredele ning informeerida kõiki huvilisi valdkonna uudistest, väljakutsetest ja kordaminekutest.

Koju tellimine

Koju tellimise võimalus on avatud Tellimine.ee keskkonnas. Ajakiri ilmub kaks korda aastas: mais ja oktoobris. Kohaletoimetamise hind on kaks eurot, tellimuse periood on üks aasta. Uuel aastal tuleb tellimust uuendada.

Ajalugu

Esimesed kaks ajakirja Sinuga numbrit ilmusid 1994. aastal. Alates sellest ajast on EPIKoda järjepidevalt andnud paberkandjal ajakirja välja 2 numbrit aastas. Alates juunist 2020 saab ajakirja lugeda ka veebiajakirjana. Alates 2021. aastast Sinuga on ka koju tellitav!

Ajakirja on läbi selle pika aja toimetanud Mati Ormisson, Kadri Taperson, Hille Karm, Liina Kusma, Tiina Mare Hiob, Eha Leppik ja Helen Kask. Meie suur tänu kuulub kõigile toimetajatele, lugude ja arvamuste autoritele, kes nende aastate jooksul on ajakirjale kaastööd teinud.

Ilmunud ajakirjade numbreid saad küsida EPIKojast või lugeda raamatukogudes üle Eesti.

Ajakiri Sinuga Digari keskkonnas.

Kui sul on mõtteid ja ideid ajakirja osas, võta julgesti ühendust!

Kontaktid:
Maarja Krais-Leosk
maarja.krais-leosk@epikoda.ee
Tel: +372 661 6393

Illustratsioon: mees istub ja loeb ajalehte.
НАВЕРХ