Консультации по вопросам, касающимся людей с инвалидностью

Если вам нужна помощь или консультация по вопросам, касающимся повседневной жизни людей с инвалидностью и особыми потребностями, свяжитесь с нами. Мы поделимся необходимой информацией и контактами, и попытаемся вместе найти ответы на всевозможные темы, вопросы и проблемы, такие как права, учеба, работа, самостоятельная жизнь, услуги, пособия и многое другое.

Смело oбращайтесь к нам, если вам требуется обучение и консультация. Кроме того, мы предлагаем консультации, поможем составить справочные и информационные материалы, а также составим программу и проведем дополнительное обучение взрослых как для своих организаций-членов, так и для партнеров по сотрудничеству.

Kui sa vajad abi või nõustamist puude ja erivajadusega seonduvates igapäeva elu puudutavates küsimustes, siis võta meiega ühendust. Jagame vajalikke infot ja kontakte ning püüame leida üheskoos vastuseid kõikvõimalike teemade, küsimuste ja murekohtade osas, nt õigused, õppimine, töötamine, iseseisev elu, teenused, toetused jpm.

Samuti võta julgesti ühendust, kui vajad koolitusi ja nõustamist. Lisaks pakume konsultatsioone, aitame koostada teabe- ja infomaterjale, lisaks koostame ja viime läbi täiskasvanute täiendkoolitusi nii oma liikmesorganisatsioonidele kui ka koostööpartneritele.

Taskuhääling: Tasuta nõustamine puuetega inimestele

Kuula meie nõustaja soovitusi ja muljeid tema tööst.

Illustratsioon: ratastoolis naine vestleb teise naisega.
НАВЕРХ