Sotsiaalkindlustusamet avaldas uuendatud laste puude tuvastamise alused

23.07.2021 | Jaga Facebookis

Sotsiaalkindlustusamet on avaldanud dokumendi “Puude raskusastme tuvastamise põhialused lastel”, mis aitab paremini mõista riigi tänast praktikat laste puude tuvastamisel. EPIKoda on olnud kaasatud dokumendi valmimise protsessi ja koostöös liikmetega tehti mitu muudatusettepanekut, millega on dokumendis ka arvestatud.

"20 aastat tagasi, kui hakkas kehtima puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seadus, on palju muutunud nii ühiskonnas kui sotsiaalvaldkonnas. 2019. aastal alustasime koos Sotsiaalministeeriumi ning teiste huvi- ja sihtgruppidega arutelusid laste puude teemadel. Saime hulgaliselt väärtuslikke mõtteid ning 2020. aasta kevadel alustas Sotsiaalkindlustusamet tänasele õigusraamistikule tuginevate laste puude raskusastmete tuvastamise aluspõhimõtete kirjapanemist," ütles Sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna juhataja Hannes Danilov.

Sotsiaalkindlustusamet on teadaolevalt viimastel aastatel laste puude tuvastamisel rakendanud varasemast erinevat, rangemat praktikat, mille tulemusena on ametliku puudega laste arv vähenenud umbes 25% võrra. EPIKoda on sellele probleemile huvikaitse tegevuses suurt tähelepanu pööranud ja selgitava dokumendi valmimine on üks selle töö tulemusi. Tänu selle dokumendi valmimisele on nüüd selgemalt jälgitav otsuste kujunemine ja menetluspraktika.

"Ligi aasta väldanud töö on andnud võimaluse peamised teemad veelkord läbi rääkida ja vormistada põhimõtted, millest edaspidi juhinduda. See ei oleks saanud sündida, kui ei oleks olnud Teie kõigi pühendumust ja igakülgset abi," lisas ta.

"Pean vajalikuks rõhutada, et kui laps vajab oma tervise, arengu ja toimetuleku toetamiseks sotsiaal-, haridus- ja/või tervishoiuteenuseid, siis ei tohi ametlikult tuvastatud puue olla teenuste saamise eelduseks, vaid ikka lapse abivajadus. Mida teadlikumad on lapsevanemad oma lapse ja pere õigustest abi saamisel, seda vajaduspõhisemaks kujunevad abistamise praktikad," nentis EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht.

Loe dokumenti Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (klikitav).

НАВЕРХ