Free legal advice for disabled people

We offer legal advice to persons with a moderate, severe or profound disability in collaboration with Õigusteenuste Büroo (ÕTB). Caregivers or family members of the target group may also request counseling as representatives of the target group in order to resolve any legal issues of a person with special needs.

The purpose of the service is to provide legal advice and assistance to persons with special needs in their daily communication and dealing with the authorities.

Legal aid is ensured in resolving daily legal problems: debts, housing, family matters, work matters, benefits, etc. during meeting with a legal adviser (if necessary also online (Skype)), legal information can be requested by phone and via online counseling.

Legal counseling services are offered in 15 accessible counseling locations all over Estonia in cooperation with county chambers of disabled people.

Advance registration is required to receive legal counseling, by calling the phone numbers of SA Õigusteenuste Büroo: 601 5122 or 53 850 005

The service is free for the target group. A sign language interpreting service can be used for the counseling if necessary.

Additional information:

tel: 53 850 005, e-post: otb@otb.ee

Legal counseling services are sponsored by the Estonian Ministry of Justice.

Koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Bürooga (ÕTB) pakume õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla vahendusel (Skype), õigusinfot saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

Esimene kontakt toimub telefoni teel – jurist helistab eelregistreerunud kliendile nõustamisajal ja edasised tegevused sõltuvad juhtumi vajadusest.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.

Vaata teenust tutvustavat video viipekeeles

Lisainfo:
tel: 53 850 005
e-post: otb@otb.ee

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.

Viipekeeles

TOP