1995 – 2005

2005. aasta autasustatud

 • Marju Heldema
 • Ahti Jundas
 • Reet Kangro
 • Ago Kivilo
 • Kai Kukk
 • Helmen Kütt
 • Kairi Kilp
 • Aime Meltsas
 • Vladimir Šokman
 • Reet Ruuben

2004. aasta autasustatud

 • Airi Püss, tegutses alates Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liidu  loomisest (1991) selle tegevdirektorina kuni 2004. aasta sügiseni, mil asus juhtima Tallinna Kurtide Kooli. Airi esindab kuulmispuudega laste ja nende perede huvisid ka mitmesugustes organisatsioonides ja spetsialistide ühendustes: EPIKoja hariduskomisjon,  Sotsiaalministeeriumi juures tegutsev tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooni ekspertkomisjon (lastevanemate liitude esindajana), kuulmispuuetega inimestega tegelevate organisatsioonide ümarlaud Tallinna Linna tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooni ekspertkomisjon.
 • Reet Välja,  Narva linna abilinnapea, suhtleb aktiivselt Narva linnas tegutsevate puuetega inimeste organisatsioonidega, on kontaktisikuks Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Kojale Narva linnas. Koostöös korraldatakse kord kvartalis ümarlaudu, kus osalevad Narva linna puuetega inimeste organisatsioonide juhid, sotsiaalosakonna töötajad, volikoguliikmed jne. Ümarlauas räägitu ning tehtud ettepanekud jõuavad Reet Välja vahendusel nii linnavalitsuse liikmeteni, kui ka volikokku. Kuna Reet Välja vastutab Narva linna sotsiaalsfääri eest, siis tegeleb ta ka Narva linna peredega ja nende probleemidega (sh puuetega laste pered).
 • Ivi Ahtijainen, Raplamaa Kutsehaigete Ühingu esinaine, Rapla Maakonna  Puuetega Inimeste Koja  juhatuse liige. Ivi Ahtijainen on aktiivne õppuste ja ürituste korraldaja ning maakonna puuetega inimeste aktiviseerija. Ta organiseeris 1998.a. Raplamaa Kutsehaigete Ühingu ning on seda tulemuslikult juhtinud ja kutsehaigete õigusi kaitsnud. On vanurite, kultuuritöö ja vabatahtliku töö aktivist maakonnas.
 • Sirje Kruus, Põlvamaa Suhkruhaigete Seltsi esinaine, on Põlvamaa Suhkruhaigete Seltsi asutamisest alates aktiivselt osalenud  seltsi töös ja juhtimises, ta on Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige, samuti teinud head koostööd  Eesti Diabeediliiduga. Sirje Kruus kasvatab üksinda puudega tütart, kes vajab õppimises ja igapäevaelus ema abi ja tuge.
 • Laine Lehtsalu, Pärnumaa Vaegkuuljate Ühingu  esinaine, on palju kaasa aidanud, koostöös omavalitsustega, kuulmisabi kättesaadavaks tegemisel ja kuulmispuudega inimestele võrdsemate võimaluste loomisel Pärnu maakonnas.
 • Annika Hinn, Viljandimaa Puuetega Laste tugirühma tegevjuht. Tugirühma tegevjuhina on Annika tegutsenud 3 aastat, selle aja jooksul on ta  viinud läbi mitmeid huvitavaid projekte näit. “Sport puudega lapse elus”. Igal aastal on korraldanud 1-2 rehabilitatsioonikursust Karaskil puuetega lastega peredele kogu maakonnast. Ta kuulub Viljandi Naisteühendusse, kus ta tegeleb noortele emadele kursuste ja koolituste korraldamisega.  Annika peres  kasvab 2 puudega last – 11 aastane poeg ja 9 aastane tütar. Sel sügisel alustas  ta õpinguid eripedagoogika erialal Tartu Ülikoolis.
 • Marianne Kuzemtsenko, Eesti Autismiühingu juhatuse esimees. Eesti Autismiühingu tegevuse taaskäivitaja. Organisatsioon on praegu ainus Eestis, mis pakub  tugiisiku teenust  peredele,  kus kasvab autistist laps.
 • Luule Palmiste, Jõgevamaa PIK tegevdirektor. Alates 2003. a. on ta tegelenud uute liikmesühingute loomisega Jõgeva maakonda. Luule võtab osa Jõgeva Maavalitsuse juurde moodustatud tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjoni tööst, Jõgeva Linnavalitsuse Sotsiaalkomisjoni tööst ja sotsiaaltöötajate ümarlaua tegevusest.
 • Volli Pärnla, Eesti Kurtide Liidu esimees. Pühendunud kurtide inimeste huvide kaitsja, kellele Kurtide Liit on nagu suur pere.
 • Liivi Vahter, Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas  tegevjuht, on väga pikka aega olnud seotud pimedate eluga.  Ta on Lääne-Eesti Pimedate Ühingu Saaremaa osakonna liige alates 1974 aastast. Alates 1983 aastast on seotud Saaremaa osakonna tööga. On olnud 6 aastat Eesti Pimedate Liidu juhatuse liige. Samuti on Liivi abikaasa nägemispuudega, nende peres on  kaks last ja üks lapselaps. Viimased 8 a. töötab Liivi Saaremaa PIK –s tegevjuhina.

2003. aasta autasustatud

 • Linnu Mae, puuetega inimeste elu-olu kajastavate saadete tegemise eest. Aktiivne inimene, kes tunneb huvi puuetega inimeste vastu ja aitab võimalusel ka väljaspool saadete tegemist;
 • Endel Asser, juhib Raplamaa Puuetega Inimeste Koda ning Raplamaa Diabeetikute Seltsi. 2003.aastal on Raplamaa Puuetega Inimeste Koda tegelenud väga tõsiselt ligipääsetavuse probleemidega kogu maakonnas. Koostöös omavalitsuste ja asutustega on testitud juurdepääsetavust ühiskondlikele hoonetele, asutustele. Selle kohta on valminud film ja fotoalbumid;
 • Malle Ojamaa, Tallinna Sots-ja Tervishoiuameti töötajana on kaasa aidanud Tallinna linnas puuetega inimeste probleemide igakülgsele lahendamisele;
 • Kaia Kaldvee,  Ida- Virumaa PIK esinaine, EPIKoja juhatuse liige, kes koordineerib puuetega inimeste tegevust ja aitab hea seista puuetega inimeste õiguste eest Ida- Virumaal. Osaleb aktiivselt EPIK tööhõive projektis ja esindab EPIKoda Twinning projektis;
 • Hille Tarto, ajakirja “Sotsiaaltöö” toimetaja; filmi “Kuhu lähed, Janek?” autor . See on portreefilm liikumispuudega noormehest Janek Murust, mis osutab meie ühiskonna valupunktidele teemal puuetega lapsed-noorukid;
 • Heidi Gerhke, EPIKoda raamatupidaja; pikaajalise panuse eest tegelemisel nii puuetega inimestega kui puuetega inimeste organisatsioonidega;
 • Eha Leppik,  Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist, puuetega inimeste spetsialist, EPIKoja , ajakirja “Sinuga ” toimetaja, paljude puuetega inimeste kohta tehtud uurimuste ideede autor ja läbiviija Pikaajalise panuse eest töös puuetega inimestega ja puuetega inimeste heaks;
 • Janne Jerva, Eesti Pimedate Liidu juhatuse liige, Eesti Pimemassööride Ühingu juhatuse esinaine, Põhja- eesti Pimedate Ühingu juhatuse liige ja Lõpetas kiitusega Tallinna Pedagoogilise Seminari sotsiaaltöö erialal. Janne on projektide lugemisteenus, psühholoogiline nõustamine, isikliku abistaja teenuse koordinaator;
 • Arnold Kimberi, AS Vilma nõukogu esimehena on ta alati toetanud kõiki puuetega inimeste ühinguid oma firma toodanguga . Viljandi Linnavolikogu esimehena loovutab ta oma esimehe palga Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukojale, Pimedate Ühingule, Pensionäride Liidule ja Pensionäride Ühendusele. Olles Riigikogu liige, tunneb ta huvi puudega inimeste tegevuste kohta, on pidev esineja üritustel ja aitab organiseerida ka teistel saadikutel kohtumisi puuetega inimestega. Samuti on olnud ta ka tööandjaks puudega inimestele;
 • Lilse Heiberg , Valga Südamesõprade Seltsi juhatuse eestseisja. On kauaaegne seltsi eestvedaja ja hing Valgamaal.

2002. aasta autasustatud

 • Aime Paliale, töö ja panuse eest Tartu Pimedate Koolis, EPÜ Tartu Kombinaadis, TÜ Tartu Kõrvakliinikumis ja Tartu Kuulmiskeskuses, Tartu Vaegkuuljate Organisatsioonis;
 • Vladimir Korolkov, panuse eest puuetega inimeste õpetamisel ning tegevuse eest Rapla Vallavolikogus, sotsiaalkomisjonis, Eesti Invaspordi Liidus;
 • Elsa Põvvat, töö ja õpetamise eest Tartumaa Puuetega Laste, Noorte ja nende Vanemate Ühenduses;
 • Anna Lagutina, elukestva õppe ja panuse eest Jõgevamaa Kutsehaigete Ühingu töös;
 • Ragnar Lust, töö eest Jõgevamaa PIK interneti punktis ja puuetega inimeste õpetamisel;
 • Aksel Asi, panuse eest Võrumaa Südamesõprade Seltsi asutamisel ja töös;
 • Ester Luiga, pikaaegse panuse eest Eesti Reumaliidus töös;
 • Urve Kimmel, pikaaegse panuse eest Viljandimaa PIN töös;
 • Mihkel Aitsam, pikaaegse panuse eest tegelemisel puuetega inimeste probleemidega Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidus;
 • Monica Lõvi, töö eest Lõuna-Eesti Pimedate Ühingus, Eesti Pimedate Liidus ning panuse eest nägemispuudega inimestele suunatud rehabilitatsiooni alases töös.

2001. aasta autasustatud

 • Aili Kibuspuu, Hiiumaa Puuetega Inimeste Kojas vabatahtlikuna panuse andmine eest Hiiumaa puuetega inimestega tehtavasse töösse;
 • Meeli Pirksaar, pikaajalise vabatahtliku panuse eest Kutsekaigete Liidu ja Järvamaa Kutsehaigete Ühingu töös;
 • Epp Müil, eriti tulemusliku vabatahtliku töö eest Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidus;
 • Ama Lehtmets, Allergialiidu initsiatiivgrupi liige, organisatsiooni looja, vabatahtliku töö tegija;
 • Nikolai Dezin, 10.a. vabatahtliku töö eest MTÜ “Miloserdie” esimehena;
 • Virve Urgand, posthuumselt Põlvamaa Reumaliidus ja Südameliidus tehtud vabatahtliku töö eest;
 • Reet Loit, vabatahtlikuna osalemise eest Viljandi Kurtide Ühingu eestvedajana ja aktiivse liikmena;
 • Eva Kirillova, kauaaegse Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu eestvedamise ja ühingus tehtava vabatahtliku töö eest;
 • Riivo Saar, vabatahtliku tööga kaasaaitamise eest Saarema Puuetega Inimeste Koja kultuurilisele tegevusele;
 • Malle Tähe, vabatahtliku tööga lahendanud kuulmispuudeliste inimeste probleeme.

2000. aasta autasustatud

 • Eiki Nestor, Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse rakendamisele kaasaaitamise  ja ministeeriumite vahelise koostöökomisjoni loomise  eest;
 • Ants Leemets, Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide tegevuse praktilise ja aruka toetamise  eest;
 • Urmas Loit, ajakirja “Diabetes” toimetamise eest;
 • Riina Sippol, aktiivse tegevuse eest Lääne-Harjumaa puuetega inimeste  elu korraldamisel;
 • Kairit Numa, Põlvamaa puuetega inimeste koja töö organiseerimise ja päevakeskuse loomise eest;
 • Anne Aguraiuja, pikaajalise töö eest viipekeele tõlgina Kurtide Liidus;
 • Laire Liikane, Neeruhaigete Liidu aktiivse juhtimise eest;
 • Kerti Kollom, Tallinna puuetega inimeste organisatsioonide  ja Tallinna Linnavalitsuse vahelise eduka koostöö korraldamise eest;
 • Sirje Tihhanov, Tartumaa puuetega inimeste  organisatsioonide  töö aruka korraldamise eest;
 • Aleksander Nukka, kutsehaigete ja tööõnnetuses kannatanute huvide kaitsmise  eest;
 • Reet Siimer, Eesti Puuetega Inimeste Koja töö korraldamise eest;
 • Toomas Sepp, suure panuse eest puuetega inimeste organisatsioonide kindlustamisel tegevuseks vajalike vahenditega ning organisatsioonide rahastamise põhimõtete väljatöötamisel.

1999. aasta autasustatud

 • Anne Veske, kauaaegne aktiivne EPIK liige;
 • Ester Kets, Tartu “Muretelefoni” projekti algataja ja Tartu PIK aktiivne liige;
 • Rein Suppi, Harjumaa puuetega inimeste rahvaspordi edendaja, aktiivne Harjumaa PIK ja EPIK töös osaleja;
 • Evi Teras, Viljandi Vähihaigete Seltsi aktiivne juht;
 • Margariita Õuemaa, Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni-keskuse sotsiaaltöötaja;
 • Igor Maide, Põhja-Eesti Neeruhaigete Seltsi juhatuse esimees, seltsielu aktiivne edendaja, positiivne ja teisi toetav inimene;
 • Sven-Aage Nõmmiste, isiklik elukäik eeskujuks kõigile;
 • Ülo Paas, Järvamaa PIK juhatuse esimees, aktiivne kohaliku töö edendaja;
 • Merle Malvet, Sotsiaalministeeriumi kahe eduka Phare Consensus projekti  eestipoolne peaekspert.

1998. aasta autasustatud

 • Kaiu Suija,Tartu Vähifondi töö edendamise eest;
 • Ulvi Tammer, Eesti Diabeediliidu töö eest;
 • Urve Kimmel, Viljandimaa Puuetega Inimeste Koja eest;
 • Ülo Saviauk, Jõgeva Puuetega Inimeste Koja töö eest;
 • Senta Michelson, Tartu Puuetega Inimeste Koja töö eest;
 • Raissa Keskküla, Eesti Pimedate Liit, nägemispuuetega inimeste rehabiliteerimissüsteemi väljaarendamisele kaasaaitamise eest;
 • Tiina Kallavus, Ida-Viru Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond;
 • Eino Saar, Otepää Invaühing;
 • Regina Toom, viipekeele tõlkide koolitaja;
 • Olga Ilgina, nägemispuuetega inimeste rehabilitatsioonitöö edendaja.

1997. aasta autasustatud

 • Helgi Lipašina, Põlva Puuetega Inimeste Koja asutamine, päevakeskuse loomise eest;
 • Rein Nairis, Pärnu Puuetega Inimeste Koja asutamise ja töö organiseerimise eest;
 • Theodor Talvik, Valgamaa Puuetega Inimeste Koja asutamine, päevakeskuse loomine, hea koostöö eest perede ja vanuritega;
 • Maie Laaniste, eduka töö eest allergialiidus, aktiivne koostöö EPI Kojaga;
 • Volli Pärnla, eduka töö eest Kurtide Liidus, aktiivne osavõtt EPI Koja töös;
 • Tiiu Kivilo, eduka töö eest Vaimsete Puuetega Inimeste Tugiliidus ja aktiivse osavõtu eest EPI Koja töös;
 • Uno Taimla, eduka töö eest Vaegkuuljate Ühingus;
 • Helvi Tõnurist, eduka töö eest Viipekeele Tõlkide Liidus ja õppetõlkide töö organiseerimisel;
 • Linnu Mae, aktiivse tegevuse eest puuetega inimeste probleemide teavitamisel ühiskonnas;
 • Guido Tarraste, Võru helistuudio asutamise eest, heliraamatute tootmine ja info edastamine nägemispuuetega inimestele.

1996. aasta autasustatud

 • Maret Priske, Astangu Toimetulekukeskuse käivitamise eest;
 • Anne Daniel, Tartu Maarja Kooli asutamise eest;
 • Irina Kalde, Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse asutamise eest;
 • Allan Kiil, Eesti Paraolümpiakomitee töö korraldamise eest;
 • Ave Laiapea, Tallinna Kurtide Kooli asutamise eest;
 • Kaido Kikas, noorsootöö ja puuetega noorte arvutiõpetuse korraldamise alustamise  eest;
 • Marianne Aimla, heategevusliku “Kevadlille Keskuse” loomise eest;
 • Tiina Rebane, ETV telesarja “Võin ja suudan” toimetamise eest;
 • Kai Kukk, puuetega noorte kutseõppe korraldamisele kaasaaitamise eest;
 • Vello Saliste, Kosejõe Kooli töö korraldamise eest;
 • Olavi Uitto, Soome Merikoski Ametikooli abi eest Astangu Toimetulekukeskuse töö korraldamisel.

1995. aasta autasustatud

 • Kalju Abel, Kernu Hooldekodu noorte töökeskuse loomise eest;
 • Elle Are, puuetega inimeste kultuuritöö edendamise eest;
 • Valter Koppel, aktiivse kaasaaitamise eest Eesti Puuetega Inimeste Koja  tegevusele;
 • Aivar Kurusk, Põlva Puuetega Laste Kooli loomise eest;
 • Lauri Leppik, Eesti invapoliitika kontseptsiooni väljatöötamises osalemise ja invavaldkonda puudutava sotsiaalpoliitika tutvustamise eest;
 • Pille Liimal, puuetega inimeste probleemide asjatundliku ja operatiivse valgustamise eest ajakirjanduses;
 • Urmas Sukles, Haapsalu Sotsiaalmaja eest;
 • Signe Falkenberg, puuetega inimeste kehakultuuri ja spordi edendamise eest;
 • Kersti Põldemaa, puuetega inimestele mõeldud teenustega tegeleva personali ajakohase koolituse  korraldamise eest;
 • Anu Veiderpass, kohaliku organisatsioonilise töö eest.