Uudised

Valio ja Lastekaitse Liit algatasid 2016 aasta juunist ühiselt Liblikaefekti heategevuskampaania (vaata lähemalt http://www.valio.ee/ettevottest/valio-toetab/liblikaefekt), mille eesmärk on toetada vähekindlustatud laste sporditegevust.

Kampaania jooksul annetab Valio iga 150-grammise Alma liblikaga kohupiimakreemi müügitulust ühe
sendi heategevuseks. Kogutud annetused aitab vähekindlustatud lastele jagada MTÜ Lastekaitse Liit.

Kampaania põhieesmärgiks on vähekindlustatud lastele juhendatud sporditegevuste toetamine aastase osalustasu maksmise kaudu.

KELLELE:

 • Raskustesse sattunud perede lapsed;
 • Lasterikastest peredest pärit lapsed;
 • Vanavanemate kasvatada jäänud lapsed;
 • Lapsed, kes mingil põhjusel spordiks toetust vajavad;
 • Lapsed ja noored vanuses 6‑18 aastat.

MILLEKS:

 • Toetuse eesmärk on suurendada vähekindlustatud laste võimalusi tegeleda spordiga;
 • Sporditegevuse toetamine toimub aastase osalustasu maksmise kaudu (ülekanded teostatakse otse treeningasutuse kontole, toetuse saajale rahalist väljamakset ei teostata);
 • Kuulumine ringi, klubisse ei ole eeldus iseenesest ‑ toetatakse ka spordiga alustamist, oluline on soov hakata regulaarselt trennis käima;
 • Toetuse lubatud kasutusvaldkond on trennide osalustasud aastaseks perioodiks (jaanuar 2017 – detsember 2017).

KUI PALJU:

 • Toetussumma ühe lapse kohta on aastane trenni osavõtutasu (perioodil jaanuar-detsember 2017);
 • Toetussumma üle lapse kohta on maksimaalselt 500 (viissada) eurot koos käibemaksuga.

KUIDAS:

Liblikaefekti toetusele kandideerimise kriteeriumid ja ankeedi leiab veebilehelt www.alma.ee/liblikaefekt.
Esimesed toetustesaajad saavad vabalt trennis käima hakata 2017. aasta algusest ning selleks peavad nad olema taotluse esitanud hiljemalt 15. oktoobriks 2016. aastal ning osutunud valituks.

Oleme väga tänulikud, kui aitate meil jagada järgnevat informatsiooni ning palume Teil aidata leida just need lapsed, kes toetust enim vajavad.

 

Parimate tervitustega,

Helen Karu