Uudised

 

EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA UUDISKIRI

JUUNI 2017

Hea lugeja!

Sinu ees on Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) päris esimene uudiskiri, kuhu oleme koondanud puuetega ja erivajadusega inimesi puudutava olulise info. Nii sellest ja järgnevatest uudiskirjadest leiad palju põnevat nii EPIKoja, meie liikmete kui ka koostööpartnerite tegemistest, olulistest sündmustest ja huvitavatest persoonidest. Lisaks hoiame kursis ning vahendame sotsiaal-, haridus- ja tervishoiusüsteemi olulisi muudatusi. Mõnusat lugemist!

OLULINE

Tööealised inimesed puude tuvastamise ajaks sotsiaaltoetusest ilma ei jää

Sotsiaalkindlustusamet pikendab tööealiste inimeste puude otsuse tähtaega, et inimesed ei jääks ilma puude staatusest ega ka sotsiaaltoetusest. Tähtaega pikendatakse maksimaalselt kolme kuu võrra neil juhtudel, kus taotluste menetlemine viibib kauem kui seaduses ettenähtud.

Loe edasi

Töövõimetoetuse ettemaks üleminekul pensionilt töövõimetoetusele

Kuidas toimub töövõimetoetuse ettemaks üleminekul pensionilt töövõimetoetusele? Töötukassa selgitab!

Loe edasi

Uus Facebooki grupp aitab leida vastuseid töövõimereformiga seotud küsimustele

Eesti Töötukassa on töövõimereformiga seonduvate küsimuste jaoks loonud sotsiaalmeediasse oma grupi – ikka selleks, et küsimused saaksid võimalikult kiire ja täpse vastuse.

Liitu grupiga

Erivajadustega laste erakoolide rahastusvõimalused avarduvad

Valitsus kiitis heaks haridustaristu investeeringupõhimõtete muudatused, mille kohaselt võivad riigilt investeeringuid hariduslike erivajadustega õppuritele mõeldud koolide jaoks taotleda ka munitsipaal- ja erakoolide pidajad.

Loe edasi

Kuidas täita töövõime hindamise ja puude taotluse ühisavaldust?

Abiks on juhend!

Lae juhend alla

Ühisavalduse täitmine tundub keeruline?

Vaata juhendit lihtsas keeles!

Lae juhend alla

EPIKoja tegemised

Ajakiri Sinuga kevadnumber

EPIKoja võrgustiku ajakiri Sinuga ilmus esmakordselt 1994.aastal. Alates sellest ajast oleme järjepidevalt andnud ajakirja välja 3-4 numbrit aastas. Ajakirjal on olnud läbi aja kaks eesmärki – anda EPIKoja liikmesorganisatsioonidele, puuetega inimestele ning nende peredele ülevaade tehtus-toimunust ja informeerida laiemat üldsust nii puuetega inimeste probleemidest kui ka kordaminekutest.

Sinuga ajakirja kevadnumbriga saab tutvuda meie koduleheküljel.

Tasuta õigusnõustamise teenus erivajadusega inimestele üle Eesti

EPIKoda koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Rohkem infot

EPIKojal on uus toetajaliige

Koja toetajaliikmete hulka on lisandunud Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) – üliõpilaskondi koondav katuseorganisatsioon, mis seisab üliõpilaste hariduslike ja sotsiaalmajanduslike huvide eest.

EÜL on EPIKoja kolmas toetajaliige

Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingu MTÜ ja

MTÜ Avitus kõrval.

Loe edasi

Tööpakkumine

Eesti Puuetega Inimeste Koda otsib oma meeskonda nõustajat, kelle peamiseks ülesandeks on nõustamisteenuse pakkumine töövõime hindamise ja puude tuvastamise menetluse küsimustes ja vaiete teemal hindamist taotlevatele inimestele ning nende lähedastele. Sobib tööle? Pane tähele, et kandideerimise tähtaeg on juba  8. juunil. Ole kiire!

Rohkem infot
Loe käsiraamatut

Käsiraamat “Teekond erilise lapse kõrval”

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis 2017 aasta alguses välja käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse elukaare kontekstis sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel. Esmatrükk on tänaseks otsas, kuid juuni alguses jõuab lugejani juba uuendatud kordustrükk, samuti jätkub töö venekeelse trükise väljaandmiseks.

Sündmus Vabariiklik puuetega inimeste XXII kultuurifestival

Vanemuise Kontserdimajas toimus 2.-3. juunil juba traditsioonile puuetega inimestele kultuurifestival, mis kandis järjekorra numbrit 22. Kokku astus lavale 32 kollektiivi ja üksikesinejat, kes sõitsid Tartusse kohale pea igast Eesti paigast. Osales lauljaid, tantsijaid, instrumentaliste ja näitetruppe.

Loe edasi

VÕRGUSTIK

Eesti Kurtide Liit korraldas kurtide liidu 95. juubelile pühendatud tänugala

25. mail kogunesid Eesti Kurtide Liidu majja koostööpartnerid, sponsorid ja teised toetajad, kes on aastaid toetanud kurtide kogukonna ligipääsu kommunikatsioonile hariduses ja ühiskonnas ning kurtide liidu tegevust. Sündmuse eesmärgiks oli näidata üles tänulikkust saadud toe eest, mis on aidanud kaasa kurtide liidu tegevuste jätkusuutlikkusele ja aidanud kurte integreerida kuuljate maailma. Samas soovis kurtide kogukond Eesti Kurtide Liidu 95. juubelit tähistada koos oma toetajatega.

Loe edasi

Arutelu

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit kutsub 9. juunil arutelule „Isikliku abistajaga iseseisev elu – unistus või reaalsus“

Oodatud on kõik osapooled – teenuse vajajad, teenuse osutajad, teenuse tagajad, teenuse reguleerijad jne. Arutelu eesmärk on ühiselt koos koguda mõtteid ja leida lahendused, kuidas tagada isikliku abistaja teenuse osutamine Eestis parimal viisil.

Loe edasi

KULTUUR

“Mina näen” projekt aitab pimedatel tantsupeost osa saada

Tantsupeomuuseumi projekt “Mina näen” annab 50 nägemispuudega inimesele esmakordselt võimaluse n-ö pealtvaatajate rollis taktiilsete teatmike ja peo kirjeldustõlke kaudu suvel XII noorte tantsupeost osa saada.

Loe edasi

HARIDUS

Sisekaitseakadeemia kutsub erivajadusega inimesi õppima päästekorraldajaks

Päästekorraldaja on Häirekeskuse teenistuja, kes vastab hädaabinumbrile 112 tulevatele kõnedele. Päästekorraldaja selgitab helistajaga rääkides välja, mis on juhtunud ja kui kiiresti ning kuhu on vaja välja saata kiirabi, päästjaid või politseid.

Loe edasi

Projekt „Tegus algus!“ annab huvitava elukutse!

Projekti raames on paarikümnel noorel inimesel võimalus võtta vastu põnev väljakutse: alustada tasuta õpingutega, omandada elukutse ning asuda meelepärasele tööle teeninduse või toitlustuse valdkonnas. Keskmiselt 6 kuud kestva õppe ajal pakutakse õppijatele  erialast ettevalmistust, erialast keeleõpet (kas vene või eesti keel), individuaalset nõustamist, sh karjäärinõustamist, tööklubides arendatakse tööotsimise oskusi.

Loe edasi

Emajõe kool pakub nägemispuudega inimestele uusi võimalusi

Haridusministeeriumi andmetel õpib praegu Eesti kutsekoolides vaid kuus nägemispuudega noort. Koostöös Tartu kutsehariduskeskusega loodab Emajõe kool saada eelkutseõppe kursuste abil aimu, kuidas korraldada nägemispuudega noorte õpet nii, et õpilased tahaksid ja ka saaksid kutsekoolis õppida.

Loe edasi

LIGIPÄÄSETAVUS

Esimesed erivajadustega inimeste kodud on kohandatud

2016. aasta septembris algatatud pilootprojekt Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja Tallinna linna koostöös, mille eesmärgiks on oluliselt parandada erivajadustega inimeste elutingimusi, on jõudnud esimeste tulemusteni. Kohandatud on esimesed üheksa kodu ning aasta lõpuks kohandatakse erivajadustega inimestele mõeldes kokku 45 kodu, mis aitavad inimestel igapäevaselt iseseisvamalt toime tulla ning ühiskonna- ja tööelus aktiivsemalt osaleda.

Loe edasi

Anna hoogu Helpific platvormile, et võimaldada erivajadusega inimestele iseseisvamat ja täisväärtuslikku elu!

Eesti sotsiaalne iduettevõte Helpific, mis loodi 2014. aastal, arendab veebipõhist tugikeskkonda inimestele, kel igapäevatoimingute tegemiseks on abilist vaja. Tänaseks on platvormi vahendusel abilise leidnud juba üle 250 erivajadusega inimese. Ettevõte lansseeris Hooandjas kampaania, et koguda lisaraha platvormi edasiarendamiseks, mis tagaks selle jätkusuutlikkuse. Aita kaasa!

Loe edasi

Ratastoolikiiged Tondi Põhikoolis

Tondi Põhikoolis võeti kasutusele erivajadustega lastele sobivad kiiged, mis kujutavad endast rihmade otsas rippuvaid platvorme, kuhu saab ratastooliga peale sõita.

Loe edasi

SPORT

Purjetamine erivajadustega inimestele

Suvel on võimalus erivajadustega inimestel minna purjetama kolmes erinevas Eesti paigas: Pärnus, Kuressaares ja Tallinnas. Purjetamine toimub paatidega, milles kapteniks võistluspurjetaja; eelnevalt kaldal juhiste ja päästevahendite jagamine.

Loe edasi

Kes me oleme?

EPIK missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.

EPIKoja võrgustikku kuulub 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ning 32 üle-eestilist puudespetsiifilist liitu ja ühendust, samuti 3 toetajaliiget. Kokku esindab EPIKoda umbes 420 organisatsiooni üle Eesti.

Vaata lisa meie koduleheküljelt – www.epikoda.ee

Vaata lisaks!

Meie asukoht

Meie kontaktid

Meie sotsiaalmeedias