Eesti Puuetega Inimeste Kojas alustas tööd uus peaspetsialist

09.09.2020 | Jaga Facebookis

Tutvustame teile rõõmuga meie tegevmeeskonna värskeimat liiget! Tihe ja põhjalik töökonkurss, millel osales 30 kandidaati, jõudis lõpule septembri alguses kui valituks osutus Vladislav Veližanin. Vladislav tuli EPIKotta ärisektorist ja toob endaga kaasa nii kommunikatsioonialaseid oskusi kui ka noorusliku energiat ja entusiasmi.

Vladislav endast: „Mina olen ennekõike aktiivne kodanik – püüd tulemuslikult võtta osa ühiskondlikust elust on suuresti määranud minu senise käekäigu ja annab mulle energiat igapäevaseks tegutsemiseks. Minu professionaalne teekond algas noorteühingust „Avatud Vabariik“, kus juba gümnaasiumi ajal viisin läbi rahvusvähemustele suunatud kodanikuhariduse lõimumisprojekte. Omandasin esimese kõrghariduse kommunikatsioonivaldkonnas Tallinna Ülikoolis (ja osaliselt vahetusõpilasena Erasmuse Ülikoolis Hollandis), seejärel töötasin mõnda aega PR-agentuuri konsultandina. EPIKoda on minu jaoks enam kui üksnes töö: see on eluviis, mille raames pühendun ennast kodanikujärelevalve missioonile, heade praktikate ja sidusamate kogukondade loomisele.

Peaspetsialistina hakkan muuhulgas arendama Koja kohalolekut erinevates meediakanalites: plaanis on videote ja podcasti saadete produtseerimine, infomaterjalide kohandamine parema ligipääsetavuse tagamiseks ja palju muud. Ühtlasi alustasin riigiteaduste magistriõpinguid Tallinna Ülikoolis, mida kavatsen siduda oma tööga EPIKojas uurides sotsiaalvaldkonna teemasid oma lõputöös.“

ÜLES