Ülevaade pressiteadetest ja seisukohtadest seoses töövõimereformiga

Ülevaade Eesti Puuetega Inimeste Koja ja koostööpartnerite pressiteadetest ja seisukohtadest seoses töövõimereformiga:

Eesti Puuetega Inimeste Koja 8. jaanuari 2015 a. seminari “töövõimereform” materjalid:

Muud materjalid:

EPIKoja koostatud materjalid – Abiks tööandjatele ja töövõimet hindavatele arstidele