Töövõimereform

Töövõimereformi peamiseks eesmärgiks on toetada vähenenud töövõimega inimeste täisväärtuslikku elu, sh osaleda aktiivselt tööturul. Ulatusliku reformi tulemusena on muutunud nii töövõime hindamine, toetuste süsteem ja teenustevalik ning süsteemi haldamise võttis üle Eesti Töötukassa.

Töövõimereformi olulisemad etapid:

  • 2016. aasta 1. jaanuarist hakkasid töötukassa ja sotsiaalkindlustusamet pakkuma abivajajatele uusi ja uuenenud teenuseid.
  • 2016. aasta 1. juulist hindab töötukassa töövõimet ning maksab töövõimetoetust neile inimestele, kellel pole sotsiaalkindlustusamet kunagi töövõimetust tuvastanud või tegi seda viimati enne 2010. aasta juulit.
  • 2017. aasta 1. jaanuarist on oodatud töövõimet hindama praegused püsiva töövõimetusega inimesed. Hindamisele tuleb tulla vastavalt isiklikule korduvekspertiisi tähtajale, seega kestab üleminek 2021. aasta lõpuni.

Videod töövõimereformi, töövõime hindamise, töövõimetoetuse maksmise teemal: