Töörühmade liikmed

Nimetus Looja Esindaja Ajaline kestvus
Abivahendi kutsete kutsekomisjon Eesti Tegevusterapeutide Liit Anneli Habicht  
Eakate
Poliitika Komisjon
SoM Monika Haukanõmm,
Eha Leppik
Määratud tähtajatult
Eesti
Haridusfoorum MTÜ
Anneli Habicht Määratud tähtajatult
Eesti
Puuetega Inimeste Fond
SoM Monika Haukanõmm,
Toomas Sepp
Määratud tähtajatult
Eesti Säästva Arengu komisjon Vabariigi Valitsus Meelis Joost,

Helen Kask (asendusliige)

Tähtajaline
Erihoolekandeasutuste reorganiseerimise investeeringute kava koostamise valikukomisjon SoM Kaia Kaldvee,
Kairit Numa
Tähtajaline
E-tervise strateegianõukogu rakkerühm SoM Anneli Habicht Tähtajaline
European
Disability Forum (EDF)
Toomas Mihkelson
(esindaja EDFis)
Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee
EMSK Meelis Joost,
Mall Hellam (asendusliige)
Tähtajaline
2010-2020
Euroopa Pimedate Liidu euroasjade komisjon EBU Monica Lõvi
Juurdepääsetavuse direktiivi töörühm MKM Priit Kasepalu, Meelis Joost, Helen Kask (asendusliige)
Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm Vabariigi
Valitsus
Anneli Habicht Tähtajaline 2016-2019
Ligipääsetavuse nõukogu SoM Meelis Joost,
Priit Kasepalu
Määratud tähtajatult
Rahvastiku
Tervise Arengukava juhtkomitee
Anneli Habicht Tähtajaline 2009-2020
Ravijuhendite Nõukoda EHK WHO Senta Michelson
Georg Jurkanov
(asendusliige)
Tähtajaline 2015-2017
Rehabilitatsiooniprogrammide
hindamiskomisjon
SKA Tauno Asuja,
Anneli Habicht
(asendusliige)
al 2015
SA Eesti Agrenska Nõukogu ja
juhatus, TÜ
Kliinikum, Ågrenska
EPIKoda, Meelis Joost juhatuse liige Määratud tähtajatult
SA
Eesti Haigekassa Nõukogu
SoM Ulvi Tammer-Jäätes Määratud tähtajatult
SA
Eesti Koostöö Kogu
Vabariigi President Monika Haukanõmm
SA
Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskuse Nõukogu
SoM Toomas Mihkelson Tähtajaline 2015-2019
Siirdamisnõukogu Vabariigi Valitsus Helen Kask Tähtajaline
Soodusravimikomisjon SoM Ulvi Tammer-Jäätes Määratud tähtajatult
Sotsiaalhoolekande kutsenõukogu Kutsekoda Anneli Habicht,
Marja-Liisa Pihlak (asendusliige)
Sotsiaalse
turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava juhtkomitee
SoM Monika Haukanõmm,
Anneli Habicht (asendusliige)
Tähtajaline 2016-2020
Projekti “SUUR REHA” laiendatud juhtrühm, SoM Anneli Habicht Määratud tähtajatult al apr 2017
Tervisesüsteemi kvaliteedistrateegia 2020 juhtrühm SoM Ulvi Tammer-Jäätes Tähtajaline 2016-2023
Tulumaksusoodustuse
komisjon (Asjatundjate Komisjon)
RaM Malle Kobin,
Monika Haukanõmm (asendusliige)
Määratud
tähtajatult
Töövõimereformi
juhtrühm
SoM Monika Haukanõmm Määratud tähtajatult
Võrdse
kohtlemise võrgustik
Monika Haukanõmm,
Anneli Habicht (asendusliige)
Raplamaa turvalisusenõukogu Rapla MV Marge Järvi Määratud tähtajatult
Tallinna Heleni Kooli hoolekogu Priit Kasepalu,
Raissa Keskküla,
Tiit Papp
Tartu Emajõe Kooli hoolekogu Eva Kirillova,
Senta Michelson