Tervisevaldkond

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse järgi on tervishoiuteenus tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgituse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist. Tervishoiuteenuste loetelu kehtestab sotsiaalminister.

Statsionaarne on tervishoiuteenus, mille osutamiseks on vajalik inimese ööpäevaringne viibimine haiglas. Ambulatoorne on tervishoiuteenus, mille osutamiseks inimese ööpäevaringne viibimine haiglas ei ole vajalik.

Tervishoiuteenused on:

1. Üldarstiabi – ambulatoorne tervishoiuteenus, mida osutavad perearst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad.

Perearsti abist loe lähemalt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/perearstid

2. Vältimatu abi – tervishoiuteenus, mida tervishoiutöötaja osutab olukorras, kus abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse.

3. Kiirabi – ambulatoorne tervishoiuteenus eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgituse esmaseks diagnoosimiseks ja raviks ning vajaduse korral abivajaja transpordiks haiglasse.

4. Eriarstiabi – ambulatoorne või statsionaarne tervishoiuteenus, mida osutavad eriarst või hambaarst. Eriarstiabi erialade loetelu kehtestab sotsiaalminister.

Ravikindlustusega hõlmatud isikule osutatud eriarstiabi eest tasutakse riigieelarve vahenditega,  ravikindlustuseta  isik tasub eriarstiabi eest ise. Eriarstiabi erialade loetellu kuulub ka taastusravi;

5. Õendusabi – ambulatoorne või statsionaarne tervishoiuteenus, mida osutavad õde ja ämmaemand koos  pere-, eri- või hambaarstiga või iseseisvalt. Õendusabi erialade loetelu kehtestab sotsiaalminister. Siia kuulub ka taastusraviõendus.


Taastusravi
Hooldusravi
Koduõendus
Rahalised hüvitised
Meditisiinilised abivahendid