Uudised

Sotsiaalministeerium
Pressiteade
10. jaanuar 2016

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski on kolmapäeval, 11. jaanuaril visiidil Ida-Virumaal, kus külastab Töötukassa Jõhvi bürood ning kohtub Narvas hambaarstide ja linnaelanikega. Kell 17.30 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis algavale kohtumisele on oodatud kõik huvilised.

„Uue valitsuse olulisim eesmärk on sotsiaalse, majandusliku ja regionaalse ebavõrduse vähendamine Eestis,“ ütles minister Ossinovski. „Valitsus jätkab erinevate meetmetega samme nii töötuse ennetamiseks kui ka töökohtade loomiseks Ida-Virumaal. Tänavu suvest hakkavad kõik Eesti täiskasvanud elanikud saama hambaravihüvitist, samuti lisandub näiteks lasterikka pere toetus ning tööd alustab riiklik elatisabifond üksikvanemate lastele.“

Töötukassa Jõhvi büroos kohtub minister Ida-Virumaa osakonnajuhatajaga, kellega arutatakse Ida-Viru erimeetmete tulemusi ning uue aasta prioriteete. Alates 2016. aasta juulist on Töötukassa kaudu olnud kättesaadavad Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF) rahastatud teenused põlevkiviõli- ja keemiatööstussektorist koondatute abistamiseks. Kokku on kahe aasta vältel kavas pakkuda vähemalt 800 inimesele täiendavat toetust tasemeõppes osalemiseks ning suuremas mahus eesti keele õpet.

Narva hambaarstidega kohtumise peateema on suvel kehtima hakkav täiskasvanute hambaravihüvitis. „Uus hüvitis vähendab olulisel määral sadade tuhandete eestimaalaste, eelkõige suurema ravivajadusega inimeste iga-aastaseid kulutusi suutervise parandamisse,“ lausus Ossinovski.

1. juulist 2017 saavad täiskasvanud ravikindlustatud hambaravihüvitist kuni 30 eurot aastas. Juba praegu rahalist hüvitist saavate inimeste (vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega isikud, üle 63-aastased, rasedad, alla üheaastaste laste emad ning suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid) hüvitist suurendatakse 85 euroni aastas. Eakatel jääb alles hambaproteesihüvitis 255,65 eurot kolme aasta peale ning alla 19-aastastele on hambaravi jätkuvalt tasuta.

Lisainfo:

Jana Rosenfeld
Meediasuhete nõunik
Sotsiaalministeerium
6269 303 / 5629 6035
press@sm.eejana.rosenfeld@sm.ee
www.facebook.com/sotsiaalministeerium