Foto- ja videokonkurss

Eesti Puuetega Inimeste Koja foto- ja videokonkurss “Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed”, 25. september – 18. november 2013

Eesti Puuetega Inimeste Koda kuulutab välja põhikooli õpilastele suunatud foto- ja videokonkursi teemal „Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed“. Konkursi eesmärgiks on noori suunata märkama ja väärtustama erilisi inimesi enda ümber. Oleme kõik erinevad, kuid sageli kohtame inimesi, kes tõmbavad erakordselt tähelepanu!

Kuidas me reageerime ja käitume kohates erilist inimest? Kas väldime teda? Teeme näo, et ei märka, sest ei tea kuidas käituda? Uudistame pika pilguga, kommenteerime ja halvustame? Või tunneme hoopis huvi, soovime saada sõbraks ning ulatame vajadusel ka abikäe?

Kas sina märkad?

Kuidas käitud?

Mõte läks tööle ning haarad käe juba kaamera järele?

Pea enne hoogu ja loe kindlasti läbi konkursi tingimused ning tutvu võistlustööde nõudmistega!

Fotokonkurssi korraldatakse Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi võrdse kohtlemise projekti raames. Seda kaasrahastavad Euroopa Liit ja Sotsiaalministeerium.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi PROGRESS (2007-2013) raames. Programmi rakendab Euroopa Komisjon. Programm loodi selleks, et toetada rahaliselt Euroopa Liidu eesmärkide rakendamist tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse valdkonnas ning aidata seeläbi kaasa Euroopa 2020 strateegia eesmärkide saavutamisele nendes valdkondades. Seitsmeaastane programm on suunatud kõikidele huvirühmadele, kes aitavad välja töötada asjakohaseid ja tõhusaid õigusakte ning kujundada tööhõive- ja sotsiaalpoliitikat Euroopa Liidu 27 liikmesriigis, EFTA-EEA riikides ning EL kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides. Täiendav teave: http://ec.europa.eu/progress

 

konkurss_logod

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda kuulutas septembris välja põhikooli õpilastele suunatud foto- ja videokonkursi teemal „Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed“. Konkursi eesmärgiks oli noori suunata märkama ja väärtustama erilisi inimesi enda ümber. Kuigi me kõik oleme erinevad, kuid sageli kohtame inimesi, kes tõmbavad erakordselt tähelepanu! Kuidas reageerida või käituda kohates erilist inimest? Kas vältida? Uudistada pika pilguga, kommenteerida või halvustada? Või tunda hoopis huvi, soovida saada sõbraks ning ulatada vajadusel ka abikäe? Need olid konkursi peamised ideed ja suunad. Võistlus toimus kahes kategoorias – foto ja video.

Zürii kooseisu kuulusid:

  • Martin Lazarev – Disainer, Fotograaf  (Eesti/Brasiilia)
  • Kaupo Kruusiauk – BFM kooli õppejõud, režissöör (Eesti)
  • Monika Haukanõmm – EPIK juhatuse esimees (Eesti)
  • Tõnis Tüür – disainer, filmimees (Eesti)
  • Lina Gulbine – Leedu Puuetega Inimeste Katusorganisatsiooni projektijuht (Leedu)
  • Esta Frosch – arhitekt, fotograafiaharidusega stilist (Eesti/Taani)
  • Helen Kask – EPIK peaspetsialist, Progress programmi projektijuht (Eesti)
  • Meelis Joost – EPIK välisuhted ja Euroopa poliitika (Eesti)

Võitjad fotode kategoorias

1. koht

„Kõik inimesed on väliselt erinevad, kuid sisemus on meil kõigil sama“ – Astrid Aunap, 15-aastane.

2. koht

„Tasakaal“ – Tartu Emajõe Kooli noored  – Sigrid Pärm, 13- aastane; Johanna Hollo 12-aastane, Margus Ojaots 14-aastane;  Julia Šakalaite 12 – aastane

3. koht

„Tähelepanu, valmis olla, start!“ – Konguta Kool, Raikko Kotkas, 8 aastane

 

Võitjad videode kategoorias:

1. koht

“Võimalused – kas jah või ei?” – Jaagup Tuisk, 12-aastane.

2. koht

“Erinevus rikastab” – Rasmus Nuus, 14-aastane, Silver Simpson, 14-aastane, Roland Saks, 14-aastane

3. koht
“Film erinevate inimeste mõistmiseks” – Jüri Kool, Anu Erbsen, 11-aastane,

Eripreemia julguse ja pealehakkamise eest

“Meie nagu me oleme” –  Torma Kooli draamaring OFF

Vaata lisa – www.epikoda.ee/konkurss

 

EPIKoda õnnitleb võitjaid, tänab osalejaid ning soovib edu järgmistel võistlustel!