Rahvusvaheline konverents „Euroopa ligipääsetavuse direktiiv – muudame ligipääsetavuse reaalsuseks“

Rahvusvahelisele konverents „Euroopa ligipääsetavuse direktiiv – muudame ligipääsetavuse reaalsuseks“ toimus 6. oktoobril Tartu Ülikooli Narva Kolledžis ja 7. oktoobril Tallinnas Hotell Park Inn hotellis.

Euroopa Ligipääsetavuse direktiivi eelnõu keskendub e-teenuste nagu e-kaubandus, makseterminalid, piletimüügi- ja registreerimisautomaadid, telerid ja teleprogrammid, e-raamatud, nutiseadmed jm ligipääsetavusele. Tegemist on Euroopa Komisjoni ettepanekuga luua õigusakt, mis muudaks Euroopa Liidus pakutavad e-tooted ja e-teenused puuetega inimestele ligipääsetavamaks.

Andmaks omapoolset panust arutellu, korraldas EPIKoda koostöös Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi, Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumiga 6.-7. oktoobril ligipääsetavusele keskenduva rahvusvahelise konverentsi. Konverents kuulus Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ametlikku kavva, olles ainus Narvas toimuv sündmus. Kahel päeval oli kuulamas ja kaasa mõtlemas 200 osalejat: puuetega inimeste liikumise aktiviste Eestist ja Euroopast, valdkonna eksperte mitmetest Euroopa Liidu riikidest, Euroopa Komisjonist, Eesti avaliku ja erasektori esindajaid.

Konverentsil käsitlesime ligipääsetavust laiemalt kui ainult Euroopa Komisjoni ettepanekut. Esimesel konverentsipäeval, 6. oktoobril Narvas kogusime infot ja arutasime, kuidas puuetega inimeste, kohaliku kogukonna ja erasektori koostöös saavutada parem ligipääsetavuse olukord kohalikul tasandil, kõikjal Eesti. Arutame, kuidas jõuab arusaam ligipääsetavusest otsustajateni ning jagasime häid erasektori praktikaid ligipääsetavuse arendamisel ning teadlikkuse tõstmisel. Diskuteerisime, kas ligipääsetavus on inimõigus ning kust läheb piir, millest alates võib öelda – seda lahendust saame või ei saa ellu viia.   Teisel konverentsipäeval, 7.oktoobril Tallinnas tegime kokkuvõtte Narvas räägitust ning vaatasime tulevikku – kuidas Euroopa tasand ja Eesti eesistumine saaks paremini ligipääsetavuse teemat edasi viia, kaasates siseriiklikku ja kohalikku tasandit.

Konverentsi läbiviimist toetas Riigikantselei koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga, samuti Narva ja Tallinna linnavalitsused. Vaata lisaks – KÜSK ja Riigikantselei Eesti EL nõukogu eesistumise ürituste läbiviimise taotlusvooru Ligipääsetavuse projekt

Konverentsi materjalid:

Konverentsi kutse

Konverentsi kava (eesti keeles)

Konverentsi kava (inglise keeles)

Konverentsi päev Narvas:

Videoülekanne Narvas

Narva konverentsi päeva 6.10 fotogalerii

The European Accessibility Act Proposal for a Directive – Inmaculada Placencia-Porrero, Euroopa Komisjon

Ligipääsetavusest Eestis – Raimo Saadi, Sotsiaalministeerium

The Accessibility Act – EDF position –  Marie Denninghaus, Euroopa Puuetega Inimeste Foorum

Microsoft accessibility – Adina Braha-Honciuc, Microsoft-i ligipääsetavuspoliitika juht Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas

Ligipääsetavus Narvas – Ivan Sergejev, Narva linnaarhitekt

Konverentsi päev Tallinnas ja kokkuvõtted töörühmadest:

Tallinna konverentsi päeva 7.10 fotogalerii

Töörühm 1 – Kohaliku kogukonna mõju ja ligipääsetavuse head näited – Mihkel_Tõkke, 1. töörühma raportöör

Töörühm 2 – Universaalne disain – hea võimalus ettevõtetele –  Janina Arsenjeva, 2. töörühma raportöör

Töörühm 3 – Ligipääsetavus kui inimõigus – Anneli Habicht 3. töörühma raportöör